Янаки Стоилов иска отстраняване на Гешев заради злоупотреба с прихванати разговори

Янаки Стоилов иска отстраняване на Гешев заради злоупотреба с прихванати разговори

Подробности от доклада на Бойко Рашков, който даде основание за искане за предсрочното освобождаване на главния прокурор

7456 прочитания

© Юлия Лазарова


Правосъдният министър Янаки Стоилов обяви днес на пресконференция, че е направил предложение до пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) да започне процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев заради поредица от нарушения, водещи до накърняване престижа на съдебната власт.

Предложението на Стоилов е мотивирано със сигнала, получен от вътрешния министър Бойко Рашков на 14 юли т.г., за тежки нарушения, извършени от Гешев в качеството му на главен прокурор.

Сигналът, подаден от Рашков миналата седмица, е в обем над 100 страници заедно с приложенията и съдържа данни за разгласяване на данни от досъдебни производства, данни, добити със специални разузнавателни средства, манипулиране на доказателства, включително и нарушаване на Етичния кодекс на магистратите.

Правосъдният министър Янаки Стоилов обяви, че е насрочил заседание на ВСС за 22 юли, следващия четвъртък, с първа точка разглеждането на предложението за освобождаване на Гешев.

Сигналът на Бойко Рашков, или какво трябва да обсъди ВСС

Сигналът на Бойко Рашков, с който "Капитал" разполага, е подвързан в спретнато томче, като изложението е от 12 страници, след което са подредени приложенията - документи, включително прокурорски постановления, прессъобщения на прокуратурата и публикации в медиите, включително и чуждестранни медии и агенции като Reuters, POLITICO, Independent и др.

На първо място в изложението фигурират няколко случая на разгласяване на данни от досъдебни производства, включително и данни, придобити със специални разузнавателни средства. Сред тях са публикуваните през януари 2020 г. по разпореждане на Гешев извадки от постановление и звукозаписи на подслушан разговор между президента и командващия ВВС ген. Цанко Стойков. За "Капитал" Бойко Рашков коментира, че каквито и основания да се изтъкват за оповестяване на този разговор, това е абсолютно недопустимо и представлява състав на престъпление. Теоретично не съществува законова хипотеза, при която могат да се оповестяват реплики на президента от подслушан разговор, казва той.

Бойко Рашков: Няма хипотеза, при която да се оповестяват репликите на събеседника на подслушвано лице

"Законът позволява да се подслушват лица във връзка с определени престъпления. Ако се окаже, че лицето е неправомерно подслушвано, то може да бъде уведомено за това от Националното бюро за контрол върху СРС по реда на съответния закон. Но законът никъде не предвижда хипотеза, при която този, с когото подслушваният е комуникирал, неговите изявления в рамките на разговора, да могат да се оповестяват по какъвто и да е начин.

В случая с подслушването на разговора на началника на ВВС ген. Цанко Стойков и президента са оповестени и фразите на ген. Стойков, и това, което е казал президентът, за когото не е искано и давано разрешение за послушване или пък няма данни да е искано и давано такова разрешение. Следователно те изобщо нямат право да публикуват фразите на президента (в постановлението се казва, че става дума за държавния глава), а те са го направили - с единствената цел да компрометират държавния глава", коментира за "Капитал" Бойко Рашков.

Това е в пълно противоречие с два текста от Закона за СРС (чл. 32 и чл. 33), които абсолютно забраняват използването на данни, придобити със СРС, за друго освен за целите на наказателното производство, както и разгласяването на такива данни. Но огласяването им не е само закононарушение, а и престъпление по чл. 145а от Наказателния кодекс (НК) и чл. 360 НК, коментира Рашков за "Капитал".

(Чл. 145а НК предвижда, че "който използва информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева". Текстът на чл. 360 НК предвижда затвор до 1 година за оповестяване на сведения, чието разгласяване е забранено със закон.)

Според адвокат, с когото "Капитал" разговаря, принципно е недопустимо да се подслушва държавният глава, който се ползва с абсолютен имунитет, и ако в дадено СРС има и най-малкото съмнение, че става въпрос за президента, това СРС незабавно трябва да бъде унищожено. Президентът може да подслушван само в определени, крайно ограничени ситуации, свързани с държавна измяна.

В изложението се сочат и други случаи на оповестяване на данни, придобити със СРС, като например разговорите на журналиста Огнян Стефанов и депутата Александър Паунов с обвиняемия Васил Божков.

На следващо място, пояснява Рашков, вземат телефоните на обвиняеми лица, които, без да подозират злоупотреба, им дават паролите си. Отварят телефоните и вадят разговорите, които са си водели, но не публикуват този чат изцяло, за да може всеки да види за какво става дума, а манипулиран и редактиран, като подбират тези изрази, които на Гешев му харесват, и ги оповестяват. Като пример за такъв подход в изложението е посочено процедирането с комуникациите на Пламен Бобоков и Пламен Узунов.

"Подборът и /или подреждането на данни от комуникация (чат) и публикуването на извадки от тях не е свързано с разкриването на обективната истина. Целта отново е да се внуши на обществото, че определени обстоятелства са възникнали така, както главният прокурор или други заинтересовани лица искат. Подробно умишлено "подреждане" не е само груба проява на недопустим обвинителен уклон. То е елемент на престъплението по чл. 287а, т. 3 от НК, противоречи на изискванията за обективност, всестранност и пълнота на наказателнопроцесуалното изследване и е несъвместимо със статута на Ив. Гешев", се казва в документа.

В изложението има и отделна точка за нахлуването в президентството през лятото на м.г. на служители на Бюрото за защита по разпореждане на Гешев. Това "постави прокуратурата в унизителна политическа обвързаност и урони престижа и авторитета й на независим съдебен орган", се казва в изложението. Тази акция е безпрецедентна, не е известен нито един сходен случай в държава - членка на ЕС, се сочи още там.

Незачитане на разделението на властите, демонстрация на предубеденост и пристрастност

Отделен параграф е посветен на поведението и изявленията на Гешев, показващи незачитане на конституционния принцип на разделението на властите.

Магистратът е свободен да изразява мнение в медиите, но не и по въпроси, за които има изрична законова забрана, а освен това етичните правила забраняват публичните изявления или коментари, чрез които се създава впечатление за пристрастност и предубеденост, се казва в изложението. С тези и други свои действия Гешев многократно нарушава презумпцията за невиновност и "по недопустим начин се възползва от поста си и чрез широко медийно отразяване на конкретни случаи внушаваше на обществеността виновност на множество лица по неприключили наказателни дела. Известно е, че такова поведение е основание за поредица осъдителни решения срещу РБ във връзка с нарушение на чл. 6, §2 ЕКПЧ", се казва в изложението.

Избрани прокурори за избрани дела

На последно място, Гешев е нарушил императивната разпоредба на чл. 9 от Закона за съдебната власт, според която делата трябва да се разпределят на случаен принцип, като в грубо противоречие с това правило "е въвел други, непублични правила: с резолюция на административния ръководител, т.е. чрез субективен избор на прокурор".

"Единственият извод е, че определени преписки и досъдебни производства представляват особен интерес за него и резултатът от същите е предварително предопределен чрез възлагането им на конкретни прокурори от нарочно създадени "специализирани" отдели в Софийската районна прокуратура (СРП) и Софийската градска прокуратура (СГП). Това нарушение е свързано с възникване на основателно съмнение в обществото доколко независими при вземане на решенията си са тези прокурори, след като в голямата си част те са командировани от по-ниски нива, не са титуляри, не са се явили на конкурс и не са доказали своята компетентност. Очевидно е, че подобно продължително командироване на прокурори е порочна практика в прокуратурата на РБ, поддържана от Гешев, с която се заобикаля конкурсното начало като форма на кариерно израстване, залегнало в Закона за съдебната власт, и води до неравнопоставеност и зависимост на командирования от командироващия", се казва в документа.

В действителност всички тези факти и констатации за сериозни закононарушения на Гешев от началото на мандата му са известни и вече неведнъж бяха оповестявани, включително и в официални становища на юристи и организации на юристи - Съюза на съдиите, Висшия адвокатски съвет, съвети на отделни адвокатски колегии в страната, Българския хелзинкски комитет, фондация "Български адвокати за правата на човека" и др., както се сочи и в началото на изложението на Бойко Рашков. Всичко това не прави тези факти по-малко съществени, напротив, то е диагноза за състоянието на върховенството на правото в страната, след като публично известни факти за сериозни закононарушения на главния прокурор не предизвикват никаква институционална реакция, дори и след продължителните граждански протести от миналото лято с искане за оставката на Гешев.

"Има такъв народ": Смяната на Гешев е възможна само след подмяна на ВСС

Малко преди изявлението на правосъдния министър Янаки Стоилов на пресконференцията на "Има такъв народ" в БТА, която започна в 13 часа и продължи близо два часа, на въпрос за смяната на главния прокурор зам.-председателят на партията Тошко Йорданов отново повтори тезата, че в момента отстраняването на Иван Гешев не е възможно и това може да стане само след подмяна на състава на Висшия съдебен съвет.

"Що се отнася до сегашния главен прокурор, трябва да се подхожда спрямо това, което може да се направи. Ако някой ви каже, че, влизайки в парламента, ще смени Гешев с друг - лъже", заяви Тошко Йорданов. "Това е дълъг процес, който върви през подмяна на състава на Висшия съдебен съвет. В момента законът е такъв, че това е невъзможно", посочи Йорданов.

По думите му възможното в момента е да бъде премахната "желязната хватка на Гешев върху прокуратурата", а "прокуратурата да бъде извадена от състава на съдебната власт". "Да, прокуратурата трябва да бъде променена, да, според нас трябва да бъде извадена от съдебната власт, Иван Гешев не се ползва с доверието на никого - освен може би с това на ДПС и ГЕРБ", подчерта Йорданов. Не стана ясно как това може да стане, след като за изваждане на прокуратурата от съдебната власт е необходима промяна на конституцията от Велико народно събрание.

Пред БТА говорителят на прокуратурата Сийка Милева заяви: "Няма да коментираме този политически акт, целящ само политически дивиденти и пиар. В предложението се съдържат само политически, но не и юридическа аргументи, и то без никаква конкретика."

Статията е допълнена в 20 ч. на 16 юли

Правосъдният министър Янаки Стоилов обяви днес на пресконференция, че е направил предложение до пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) да започне процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев заради поредица от нарушения, водещи до накърняване престижа на съдебната власт.

Предложението на Стоилов е мотивирано със сигнала, получен от вътрешния министър Бойко Рашков на 14 юли т.г., за тежки нарушения, извършени от Гешев в качеството му на главен прокурор.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


8 коментара
 • 1
  scuby avatar :-(
  scuby

  С две думи да оставим Радев с вдигнат юмрук, празни приказки, манипулации, агресия да заграби всички власти. И това всичко с помоща на уж "демократичната общност" у нас. Ще ревете после и вие!

 • 2
  amerikanbastard avatar :-|
  amerikanbastard

  Явно боли, като ви вадят кучешките зъби!

 • 3
  b.manchev avatar :-P
  b.manchev

  Сигналът на служебният вътрешен министър не е юридически издържан. В него присъстват предимно обществените очаквания на протестиращите от мин. год. Така, вместо да избоде очи, изписва вежди.

 • 4
  yp123 avatar :-P
  yp123

  До коментар [#] от "":
  Само Фончо има право по рождение да заграби всички власти и Каскета да му вика "шефе". Абе къде ви намират такива, бе??!

 • 6
  zxq111076303 avatar :-|
  zxq111076303

  До коментар [#] от "":


  До коментар [#] от "":

  С две думи си от простите мисирки на фончо

 • 7
  scuby avatar :-(
  scuby

  До коментар [#] от "yp123":

  В друга тема съм ти отговорил, но не съм подозирал, че насреща имам изключително прост човек. Извинявам се, повече няма да се повтори!

 • 8
  voda avatar :-|
  The investor

  Янаки Стоилов е един евтин позьор.
  Гешев си върши отлично работата, за която е нает.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход