Даниел Вълчев: Никой нищо не е прикривал по случая с Петър Илиев

Даниел Вълчев

Даниел Вълчев: Никой нищо не е прикривал по случая с Петър Илиев

Деканът на юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" пред "Капитал" за обвиненията в плагиатство срещу главния асистент в катедрата по конституционно право, предложен за силов вицепремиер в неуспелия кабинет на "Има такъв народ"

Веселин Нанов
31881 прочитания

Даниел Вълчев

© Надежда Чипева


Сигналите за плагиатство срещу кандидата за вицепремиер и вътрешен министър Петър Илиев в неуспялото предложение за правителство на "Има такъв народ" бяха допуснати за разглеждане от Етичната комисия в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Междувременно и деканът на Юридическия факултет (ЮФ) проф. Даниел Вълчев наруши мълчанието на университетското ръководство по казуса.

Доц. Киселова е повдигнала въпроса с книгата на Петър Илиев още през 2015 г. Според преподаватели в СУ за случая се е знаело както в катедрата по конституционно право, така и в другите катедри на Юридическия факултет. Въпреки това никой от ръководството на факултета не се е ангажирал с въпроса. Как бихте коментирали това?

Нека отделим спорното от безспорното. Това, което е безспорно, е, че има твърдение от страна на наши колеги, че преди 6 години е било установено, че има съответствие между книга на колегата Илиев и книга на колегата Киселова и че този въпрос е бил разискван в катедрата по конституционно право. Мои колеги споделиха, че това е точно така. Да кажем, че ЮФ е знаел, според мен е неправилно, тъй като аз говорих с професор Сашо Пенов, който по това време е бил декан на факултета, и той каза, че до него към онзи момент не е имало никакъв сигнал с подобно съдържание. Аз не знам и някой да твърди такова нещо. Възможно е на лично основание хора от различни катедри да са били запознати с казуса, но така или иначе институционално към онзи момент ръководството на факултета не е било сезирано. Оттук насетне това, което колегата Киселова казва, е, че по някакви причини тя не е формализирала тези свои претенции. В момента, както знаете, има няколко сигнала към комисията академична етика, която не е към факултета, а е към университета. Ние имаме свой представител в нея, в лицето на доц. Мусева, която също потвърди, че подобни сигнали са постъпили.

А сега коментарът на фактите. Хубаво ли е да се плагиатства? Не, не е хубаво. Към онзи момент не мога да направя точна снимка на законодателството, което е третирало този въпрос, но както тогава, така и сега се носи наказателна отговорност при някои от случаите. Към онзи момент компетентен орган не е бил сезиран, така че допускам, че твърденията на колегата Илиев, че по въпроса има давност, могат да се окажат верни. Това трябва да се провери. Що се отнася до това какво ще следва оттук насетне, то зависи какви са изводите на комисията.

Ще обясня защо това не е толкова просто, колкото може би изглежда на пръв поглед. По принцип се вижда, че е преписвано. Когато се установява плагиатство, трябва да се установи идентичност на текстовете или поне доста голяма близост между тях. Това без съмнение ще бъде направено.

Към онзи момент компетентен орган не е бил сезиран, така че допускам, че твърденията на колегата Илиев, че по въпроса има давност могат да се окажат верни.

Второто, което трябва да се установи, е дали въпросът е за пресъздаване на текст, който е авторски, или за текст, който се отнася до факти. Например, ако вие напишете, че НС се състои от 240 депутати, и аз кажа същото, това очевидно не е плагиатство. И на трето място, без да искам нищо лошо да кажа, трябва да се види дали текстът на колегата Киселова изобщо е авторски. Дали това са точно нейните мисли с оригинални тези и аргументи. Ако това се установи, ще може да се направи извод за това, което следва.

Ясно искам да кажа, че това, което се прокрадна тук-таме в медиите, че едва ли не това е някаква голяма мистификация и някой нещо е прикривал в ЮФ, не е вярно и може лесно да се установи. Колегата Киселова ми се обади преди 10 дни. Тук няма никаква причина да има нещо скрито прикрито по простата причина, че това не е хубаво, не е добър знак за един университет да не се дава гласност на такива случаи. Аз бих посъветвал всички колеги, които за в бъдеще, не дай си боже, имат такъв случай, просто съвсем ясно, открито и категорично да си следват съответните процедури.

Получихме сигнали и за други случаи на академично плагиатство. Какви са вашите наблюдения?

Единна академична среда в България много отдавна няма. Академичната среда в СУ е една, дори в неговите отделни факултети. Съвсем друга вероятно е в Шуменския или Великотърновския университет, или Бургаския свободен университет. Това, което мога да кажа, че да има случаи на плагиатство става все по-трудно по простата причина, че светът върви към дигитализация. В много университети, в това число и в нашия, когато даваме на студентите да пишат курсови работи, има съответни програми, които лесно откриват такива неща. Това, което ние правим в момента, е дигитализация на библиотеката на ЮФ. Ако всичко върви наред, надявам се догодина да имаме дигитализирана голяма част от нашата библиотека. Тогава всеки колега, който има нов труд, в момента, в който този труд се дигитализира, много лесно ще може да се сравнява със съществуващите текстове.

Имайте предвид, че плагиатството не е просто да копираш нещо. В повечето случаи става въпрос за много прецизна преценка. Между другото, само да припомня, че факултетът и университетът може да има някакво отношение само тогава, когато съответната научна единица е в рамките на някаква процедура. Доколкото аз знам, книгата на колегата Илиев не е неговата докторска дисертация. Тя не е и издадена от СУ. В момента децентрализацията в научното творчество е толкова голяма, че всъщност не знам дали ние можем да знаем за всички научни изяви на един или друг човек.

В средата на юли Академичният съвет на СУ окончателно прие Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство. Преди това как е бил прилаган Законът за висшето образование, според който членовете на академичния състав се освобождават "при доказано по установения ред плагиатство"?

Не се притеснявайте, ред ще бъде намерен. Въпросът е, че до момента такова деяние не е установено. Нека все пак да кажем ясно: аз не съм адвокат нито на колегата Илиев, нито на колегата Киселова. Все пак трябва да имаме предвид, че независимо дали един човек ни харесва в своите прояви, в това число и в своите публични прояви, да не забравяме, че никой не е извършил едно деяние, докато това не е доказано. Досега не съм се занимавал с подобни казуси. Но да кажа пак: не мисля, че това е честа практика в СУ, такива случаи, доколкото разбрах от свои колеги, е имало, имало е различни процедури, които са се развивали.

Дали в правилника има или няма подробно разписан ред не е проблем, защото освобождаването от академична длъжност става по реда на закона за академичните длъжности, респективно в съчетание с Кодекса на труда. Ако такова освобождаване бъде обжалвано, съдът ще гледа законите. Нека изчакаме да видим какво ще се случи. Не е хубаво да обявяваме някого за виновен, преди това да е установено.

От този случай ние трябва да направим някакви изводи, които според мен са следните:

Първо, да бъде ясно, че ние живеем в един прозрачен свят и когато човек прави нещо, той трябва да бъде с ясното съзнание, че ще трябва сега или след известно време да носи отговорност за постъпките си. На много хора в България това още не им е ясно. Не казвам, че случаят е такъв и че някой е извършил нещо лошо. Но това винаги трябва да го имаме предвид.

Второ, когато човек излиза в публична позиция, той трябва да се подготви, че ще бъде гледан под лупа. Това също е правило. Друг е въпросът, че в в България отиваме с една идея отвъд това и започваме да гледаме дали в 7 клас е върнал книгите си в библиотеката и т.н.

Когато човек излиза в публична позиция, той трябва да се подготви, че ще бъде гледан под лупа.

И третото: все пак Юридическият факултет на СУ е създаден в края на 19 век. Него го е имало преди нас и, да се надяваме, ще го има и след нас. Така че всички ние, като правим или говорим нещо, особено в една като цяло изнервена публична среда, трябва да си даваме сметка как това влияе върху всички други, които са във факултета, в това число и студентите, и преподавателите, и служителите.

Ако въпросът, че доц. Киселова е била окуражена да не разпространява казуса от членове на катедрата по конституционно право, бъде повдигнат към вас, бихте ли изследвали случая?

Допускам, че колегите ми ще кажат, че не е имало случай някой да повдигне въпрос, а аз да се направя, че не чувам. Може да не реагирам по начина, по който на тях им се иска, но хората са различни и имат различни виждания. Аз например, ще ви кажа съвсем честно, че съм леко учуден, че човек на такава възраст като доц. Киселова и в такава позиция се е изплашила от това, че някой й е казал нещо. И моят ръководител на катедра много неща ми е казвал, но така или иначе, когато съм считал, че съм прав, съм отивал по нататък. Но и нея не съдя. Не знам какво и е било. В крайна сметка така, както казва тези неща сега, съвсем спокойно е можела да ги каже и тогава.

Интервюто взе Веселин Нанов

Сигналите за плагиатство срещу кандидата за вицепремиер и вътрешен министър Петър Илиев в неуспялото предложение за правителство на "Има такъв народ" бяха допуснати за разглеждане от Етичната комисия в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Междувременно и деканът на Юридическия факултет (ЮФ) проф. Даниел Вълчев наруши мълчанието на университетското ръководство по казуса.

Доц. Киселова е повдигнала въпроса с книгата на Петър Илиев още през 2015 г. Според преподаватели в СУ за случая се е знаело както в катедрата по конституционно право, така и в другите катедри на Юридическия факултет. Въпреки това никой от ръководството на факултета не се е ангажирал с въпроса. Как бихте коментирали това?


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


8 коментара
 • 1
  wtz53314030 avatar :-P
  wtz53314030

  В една книга от един донякъде известен автор се коментира, че след три дни дипломатически разговори - извода след направения им анализ е, задължения между двете страни - не съществуват, няма такива.
  След цялото интервю оставам с впечатление и един много горчив привкус, че макар и СУ, в един от най-престижните факултети ЮФ - страните нямат особени задължения стига всяка страна да се движи по нулева допирателна - т.е. може да не е угодно, да не е коректно, да не е човешко, да не е принципно (измислете си каквото искате) но .. като няма сигнал, доказателство и давността е минала - това е.
  Значи за научен труд давност има, но за това дали дължиш пари - няма :)
  Всеки сам да си прави изводите (и по законите, които бълва парламента)

 • 2
  ljw50496520 avatar :-|
  ljw50496520

  Хайде да разтуряме седянката ...

 • 3
  orchis avatar :-|
  orchis

  Абсолютно неадекватна реакция.
  С прказки за комисии и други такива се цели само протакне и нищо повече.

 • 4
  etty1 avatar :-P
  etty1

  Няма какво да се възрази на тази официална позиция. И си върнете книгите в библиотеката!

 • 5
  drkskwlkr avatar :-|
  Иван Арнаудов

  До коментар [#1] от "wtz53314030": Пропуснал си само да уточниш, че книгата на този донякъде известен автор е в жанра на на̀учната фантастика и случката с логическия анализ на празните думи на въпросния дипломат са малко или много сюжетна подробност, която служи да придвижи разказа в желаната от автора посока. Докато в публикуваното интервю с това, което имаме като декан на ЮФ (по Цв. Цв.) си имаме работа с истинско човешко същество, което би трябвало да символизира цвета на юридическата мисъл на нацията.

  Доскоро наивно вярвах, че пораженията по правораздавателната ни система ги правят възпитаниците на разните му там Магнаурски школи и Югозападни университети, но че в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" съществува някаква по-особена закваска, заради която имаме кадърни юристи тук-таме по съдилища и държавни учреждения. Но почвам да си мисля, че щом такова перфидно същество е изплувало най-отгоре, средата, в която плават всички останали, е страшна.

  #шеповърна

 • 6
  yyq1506226348533194 avatar :-|
  Dimitar Vladikov

  До коментар [#] от "":

  Понеже госnoдинът от коментар 5 засегна ЮЗУ, ще соделя, че аз съм завършил тaм и съм юрист, като в момента преподавам в университет, класиран на 241 място в света. За сравнение СУ е 1248.

 • 7
  cobanmaala avatar :-|
  чобанмахала

  Голяма част от мат,риала се упиваше от сладките приказки на Д Вълчев, защото не можеше да разбере смисъла на казаното от него. То и за това му интервю мат,риалът може да продължи да го харесва. Но за нормалните това интервю просто затвърждава качествата му на фурнаджийска лопата, готова да служи на парите за дребни стотинки.

 • 8
  dabeda avatar :-P
  Da be.. da..

  До коментар [#6] от "":

  То похвално, че преподавате и наливате знания в чужди глави и университети, но едва ли ЮЗУ ви е осигурил кариерата... Завършили сте допълнително другаде навярно,.. а знаем, че и много УС вуз са на ниво магнаурска школа...
  Тук в Европа ЮЗУ дава шанс само ако сте бил състудент на Грух.. а както знаем Свин е топ на крадократската бизнес академия, проф-др. на корупционните науки с профил медии и финанси..


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход