Екоминистерството спря процедурите за нови строежи в Царево

Община Царево все още няма общ устройствен план. Без план на управление е и парк "Странджа"

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Процедурите за нови строежи в Царево са спрени. Това се случва с писмо, с което министърът на околната среда от служебното правителство Асен Личев дава разпореждане регионалната инспекция по околна среда да не съгласува нови строежи при липса на Общ устройствен план и без оценка на кумулативния ефект на проектите.

Дотук се стигна след множество писма на граждани, изпратени по призив на инициативата "Зелени закони" в началото на месеца. Писмото на Личев на практика отменя предишно писмо от 2014 г. на тогавашния министър на околната среда Искра Михайлова от ДПС, с което се позволяваше на регионалната екоинспекция в Бургас да одобрява нови строежи, въпреки че общината няма Общ устройствен план (ОУП).

Според експертите на "Зелени закони" именно въз основа на това писмо от 2014 г. насам се разрешава влизането в сила на подробни устройствени планове в община Царево без действащ Общ устройствен план, без да се отчита кумулативният ефект от въздействието на всички строежи, и се допуска застрояване на зона А и Б в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Това не е първата промяната на стари разпореждания, които разрешаваха застрояването по Черноморието от страна на служебния министър. Преди два месеца беше отменена предходна заповед за намаляване на площта на дюните край плаж "Смокини". Плажовете "Корал", "Кара дере" и "Паша дере" станаха част от защитените зони от мрежата "Натура 2020".

Без ОУП

От години община Царево е без действащ ОУП. Предходният вариант от 2008 г. беше изработен от арх. Калин Тихолов, станал известен покрай скандала "Дюнигейт". Той предвиждаше масирано застрояване в територията на Странджа и доведе до протести. През 2015 г. беше обявена обществена поръчка за изработването на нов план, спечелена от "Форум Александрови". Следва нов план от 2018 г., както и докладът му за оценка за съвместимост с целите на "Натура 2000".

Планът предвиждаше нови 835 дка за застрояване в парк "Странджа", като от тях 678 дка в крайбрежни зони - в Резово, Синеморец, Варвара и Ахтопол. Срещу проекта беше натрупан огромен брой възражения, като 1139 граждани изпратиха становища.

През пролетта на миналата година обаче стана ясно, че той ще трябва да се преработва. До решението се стигна, след като от Министерството на околната среда и водите са обърнали внимание, че Докладът за екологична оценка (ДЕО) и Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху предмета и целите на опазване на защитените зони са направени върху два различни по своето съдържание проекта.

От "Зелени закони" бяха отчели странни разминавания в данните при планирането. Например при данните за капацитета на плажовете - през 2008 г. в ДЕО той е оценен на 43 хиляди души за 344 декара активна плажна площ, а в проекта от 2019 г. - на 75 хиляди души за 602 декара активна плажна площ.

И без план за парка

За Природен парк "Странджа" и досега екоминистерството не е приело задължителния план за управление на защитената територия. В началото на миналата година от Българска фондация "Биоразнообразие", която от години работи по проекта, заявиха че са на път да преустановят работата и паркът да остане без регулация на дейностите в него.

Основната обявена причина за буксуването е, че община Царево не съдейства достатъчно и с нужната информация за новото застрояване по крайбрежието например, обясниха от организацията. Според нейни представители целта на общината е първо да бъде приет общият устройствен план на Царево и впоследствие към него да се напасне планът за управление на парка, а не обратното - ОУП на Царево да се съобрази със специфичните норми за парка, които планът за управлението му ще наложи (които би трябвало да имат предимство, тъй като се изискват по Закона за защитените територии).