ЕП иска отговор от Брюксел за санкциите по "Магнитски" и правовата държава в България

Последното проучване на "Евробарометър" показва, че над 80% от гражданите в ЕС подкрепят обвързването на фондовете с върховенството на закона

Последното проучване на Евробарометър, публикувано преди предстоящия в понеделник дебат в Европейския парламент за състоянието на ЕС, показва ясна подкрепа за прозрачност и ефективен контрол при харченето на средствата от плана за възстановяване от ковид кризата NextGenerationEU.

През следващата седмица в ЕП е предвиден и дебат, свързан с поискания от комисията LIBE отговор от Европейската комисия за позицията й спрямо наложените от САЩ санкции по глобалния закон "Магнитски" за корупция в България, както и за състоянието на върховенството на закона в страната.

Според данните на Евробарометър 53% от европейските граждани (60% за България) са напълно съгласни, че трябва да има ефективен контрол върху изразходването на европейските средства, а други 32% (29% за България) са по-скоро склонни да се съгласят. Само 8% от респондентите средно за ЕС не споделят това мнение (делът им е същият за България). Това е позицията и на Европейския парламент, който понастоящем прави оценка на подадените национални планове заедно с Европейската комисия, за да се гарантира, че предоставените средства ще бъдат използвани в съответствие с целите за екологосъобразност, цифровизация и устойчивост.

Трима от всеки петима запитани (60%) смятат, че програмата NextGenerationEU ще помогне на тяхната държава да преодолее икономическите и социалните щети, причинени от пандемията. Заедно с това 53% от европейските граждани (62% от българските респонденти) имат положителна отношение към Европейския съюз, като едва 19% (18% за България) са с негативна нагласа.

По отношение на доверието в националното правителство за харченето на тези пари мненията са разделени. Докато средно 44% от гражданите на ЕС (41% за България) имат доверие в националните си правителства в това отношение, 41% изразяват съмнения, като са налице значителни разлики в равнищата на доверие в отделните държави членки. В България делът на съмняващите се, че националното правителство ще изразходва правилно средствата по плана за възстановяване е 49%.

Подкрепата от страна на гражданите за зачитането на принципите на правовата държава като условие за предоставянето на средства от ЕС продължава да е устойчива. Четирима от всеки петима запитани - 81 на сто (за България е 85%), са съгласни, че "ЕС следва да предоставя средства на държавите членки само при условие, че тяхното правителство прилага принципите на правовата държава и демократичните ценности". Резултатите от проучването показват еднакво високо равнище на подкрепа за тази позиция във всички държави, членки на ЕС, и със сравнително малко различия. Европейският парламент също обяви зачитането на принципите на правовата държава като основен приоритет.

На въпроса кои трябва да са основните приоритети на европарламента най-често са посочени действията срещу изменението на климата (43%), мерките за борба с бедността и социалното изключване (32%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, както и борбата с тероризма ( по 31%). Здравеопазването, както и миграцията и предоставянето на убежище са на обща четвърта позиция с дял от 27%.

За българските респонденти най-важни са мерките за борба с бедността и социалното изключване (47%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (43%), здравеопазването (40%) Гражданите на Унгария (38%) и Полша (37%) поставят на едно от челните места "демокрация и върховенство на закона", като средно за ЕС този приоритет заема осмо място (19%), а в България - шесто, с дял от 22%.

Проучването, възложено от Европейския парламент, е проведено от Ipsos European Public Affairs в периода между 17 и 25 август 2021 г., онлайн, с 26 459 респонденти на възраст над 15 години във всички 27 държави от ЕС. То предхожда предвидената за понеделник реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС, с която ще се открие пленарната сесия и ще бъда последвана от дебат в ЕП.

В четвъртък следващата седмица в европарламента ще се състои пленарен дебат на тема "България: Санкциите на САЩ и принципите на правовата държава". Той е иницииран от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), която е внесла писмено питане по темата до еврокомисията с искане за устен отговор. Евродепутатите отбелязват, че наложените санкции повдигат сериозни въпроси относно подходите на ЕС в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Членовете на ЕП искат да разберат как комисията възприема действията на САЩ, предприети срещу корупцията в държава членка, и как това се отразява върху оценката на досегашните действия на самата ЕК по този въпрос.

В началото на юни финансовото министерство на САЩ обяви, че е санкционирало три лица и техните мрежи в България на основание участие в корупция. Под ударите на Глобалния закон "Магнитски", попаднаха бившият депутат от ДПС Делян Пеевски, бившият хазартен бос Васил Божков и заемалият различни позиции в държавата Илко Желязков, наричан "лейтенантът на Пеевски".

Предстоящият дебат ще е вторият, свързан със състоянието на върховенството на правото и борбата с корупцията в България. При предишния - през октомври миналата година, ЕП прие резолюция, която констатира "значителното влошаване" на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права в страната.