Reset в обществените медии

Андон Балтаков: Истината е закодирана в ДНК-то на БНР

Бившият генерален директор на БНР Андон Балтаков коментира ролята на обществените медии и предизвикателствата пред радиото

Андон Балтаков, бивш генерален директор на БНР
Андон Балтаков, бивш генерален директор на БНР    ©  Юлия Лазарова
Андон Балтаков, бивш генерален директор на БНР
Андон Балтаков, бивш генерален директор на БНР    ©  Юлия Лазарова
Този текст е част от поредица, която разглежда ролята на обществените медии в България по повод назначението на нов генерален директор на БНР. Поредицата включва още анализ по темата и интервю с директора на бюрото на "Репортери без граници" за Балканите Павол Салай.
Бившият генерален директор на Българското национално радио (БНР) Андон Балтаков, който преждевременно напусна поста си по-рано тази година, даде интервю за "Капитал", в което разказва за важната роля на обществените медии и предизвикателствата, които очакват новия директор.

Вчера Съветът за електронни медии (СЕМ) излъчи Милен Митев за победител в конкурса за генерален директор на БНР. Освен Митев регулаторът изслуша и кандидатурите на още двама кандидати - Иво Тодоров и Митко Димитров.

Андон Балтаков има над 20 години опит в медиите - първо като журналист, после и като мениджър. Започва кариерата си в радио "Витоша" през 1994 г., а по-късно става част от новинарския екип на БНР. Работил е за Associated Press в Ню Йорк. Бил е старши директор бизнес операции в CNN Digital и е отговарял за монетизирането на новинарския уебсайт и съпътстващите програми на CNN за мобилни платформи.

Каква трябва да бъде ролята на обществените медии?

"Обществени медии" е словосъчетание, което носи много повече съдържание в посланието си, отколкото козметична, или по-скоро модерна смяна на прилагателното "държавни" с "обществени".

БНР (не си позволявам да говоря за БНТ), смея да твърдя, е независима, обществена по своя характер организация, която обаче продължава вътрешно да се бори с миналото си на държавна медия; и ако определящият нормативен акт, Законът за радиото и телевизията, не бъде променен в неговата философска същност така, щото собствеността, управлението, организацията и надзорът да произлизат изцяло и единствено от българското общество, ситуацията ще остане по-скоро неустойчива.

БНР е на цялото общество. Нито на управляващите, нито на опозицията. Както навсякъде в демократичния свят, като обществена медия БНР е призвано да осветлява процесите в обществото, като отразява, анализира и коментира. Но и да бъде непоклатим стълб в културните процеси на обществото.

Каква е ролята на обществените медии по време на криза, каквато е пандемията от коронавирус?

Медиите, и в частност БНР, имат огрoмен ресурс да бъдат авангард в информираността на аудиторията си. От една страна, да бъде платформа за компетентен и безпристрастен анализ на кризата, но от друга, да бъде в ролята на информирания конструктивен скептик, който да помогне на аудиторията да се ориентира в морето от информация. БНР няма ролята да определя дневния ред на обществото. Но има огромна роля в това да подпомага обществото да се ориентира в дигиталния океан от фактическа информация, манипулативни внушения и директни лъжи - дори те да идват от политици или управляващи.

Изпълнява ли БНР тази роля?

Ще ми се да вярвам, че е така. Като цяло, има още много дълъг път да се извърви, за да се установят съвременни подходи в журналистическата практика. Процесът започна и вярвам, че колегите ще продължат работата по създаване и реализация на вътрешна единна новинарска система и редакционни процеси, които да повишат качеството на съдържанието, а с това и по-дълбоката информираност на обществото.

Следващият етап е координираното програмиране на дигиталното съдържание из цялата система на БНР и създаването на гъвкава платформа за публикуване и разпространение на това съдържание. В паралел - говорим за промяна на процесите на създаване на творчески продукт и най-основното, обучението на хората.

До каква степен политическата среда в България влияе на обществените медии?

Няма как БНР да е стабилен остров в океан, в който постоянно бушуват бури. Но би могло да бъде такъв - ако политическата среда се обедини да изработи нормативна база, която да постави здрави фундаменти за устойчиво обществено радио и която да гарантира неговата независимост. А за подобен проект се изисква силна воля за промяна на сегашното статукво.

Каква роля играят обществените медии в борбата за свободата на словото?

Свободата на словото и изразяването е под натиск из целия свят - ненапразно Нобеловата награда за мир тази година се дава на журналисти, които се борят за това изконно човешко право. Демокрацията, както казва Робърт Кенеди, е разхвърлян процес. Трудно е. Никога не е лесно. А едно общество прави съзнателен избор в каква форма на управление да живее. И ако демокрацията е тази форма на организация на обществото - свободата на словото е базово условие за успех.

Какви ще бъдат основните предизвикателства пред новия директор?

Външните предизвикателства са ясни - нормативна база, финансиране на оперативните дейности и капиталовите инвестиции, отношение с държавата и политическата среда, социално-икономическата обстановка.

Вътрешноорганизационните предизвикателства са по-дълбоки. Основен приоритет може би е еволюция на вътрешноорганизационната и управленска култура. Въвеждане на съвременни похвати в управлението на хора, процеси и системи.

Каква трябва да е посоката за развитие на БНР?

Посоката за развитие е една - цифрово бъдеще за журналистиката и културата, които се създават, разпространяват и съхраняват от БНР.

Как би могла медията да стане по-влиятелна, да запази своята независимост и да отговори на сериозни проблеми като дезинформацията?

Проблемът за дезинформацията не е проблем, създаден от БНР. И през ум не би ми минало да помисля, че БНР е проводник на дезинформация.

Не бих казал, че БНР е нерелевантна медия. Напротив. Въпреки всички атаки и трудности БНР е организация, която отговаря на обществените нужди. Въпросът Ви по-скоро е за това как да посрещне бъдещето - и отговорът е скрит в стабилен закон, автономно финансиране, и спокойна политическа среда, която да позволи независимото развитие на организацията.

Интервюто взеха Веселин Нанов и Кристияна Христова