Попитахме партиите: За съдебната реформа, КПКОНПИ, обществените поръчки, санкциите по Магнитски

Какво отговориха ГЕРБ, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" на едни от най-болезнените въпроси в политическия дневен ред

   ©  Анелия Николова
   ©  Анелия Николова
Този текст е част от поредица с отговори на партиите по най-наболелите теми в предизборната седмица. Останалите текстове по темите за здравната и за енергийна криза, както и за съдебната реформа може да откриете тук.
Съдебната реформа и борбата с корупцията ще останат основен приоритет на управлението и през 47-ото Народно събрание и това дори не зависи изцяло от участниците в него, защото Брюксел даде да се разбере, че условието за върховенство на правото не е просто лъскав лозунг. Въпросът обаче накъде ще тръгне реформата в правосъдието и в антикорупционния инструментариум в следващия парламент, с какъв темп ще се движат те, зависи в решаваща степен от това какво мнозинство ще се събере. Очертават се два непримирими лагера по базисните въпроси за мястото, функциите и правомощията на прокуратурата, за статута на главния прокурор и механизмите, по които да му се търси отговорност, за реформата на ВСС, за реформата на антикорупционната комисия КПКОНПИ, която също не търпи отлагане, особено след последните решения на Съда на ЕС в Люксембург и на Съда в Страсбург.

Стои нерешен въпросът за професионалната съдба на главния прокурор Иван Гешев и на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров, които се превърнаха в решаващ фактор за спадащата легитимност на оглавяваните от тях институции, едновременно лице на проблемите и техен генезис.

За разлика от предишните две предизборни кампании през тази година в настоящата кампания почти не се говори за необходимите промени в правосъдието и КПКОНПИ, защото тези теми бяха интензивно изчерпани включително и по време на свръхкраткосрочните 45-и и 46-и парламент. Позициите на всички основни партии са ясни, но пък винаги има шанс те да се променят - към по-добро или по-лошо.

В навечерието на изборите поканихме основните политически сили да отговорят на пет въпроса, свързани най-общо с вечно изоставащата съдебна реформа, липсата на ефективна борба с корупцията, неясните параметри за необходимата реакция по американските санкции "Магнитски". Отговори по тези теми ни предложиха само три от политическите сили, участващи в изборите - ГЕРБ, "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Предлагаме техните позиции.

ВЪПРОС № 1: Трябва ли да бъде сменен главният прокурор Иван Гешев и ако да - кога и как? Как трябва да бъде гарантирано, че следващият ще даде различен резултат?

ГЕРБ:

Изобщо не сме убедени, че главният прокурор на България, както и да се казва той или тя, трябва да бъде сменен, защото някой политик иска това.

Точно за това мислим, че втората част на вашия въпрос е много по-важна. Ние считаме, че трябва да направим такава реформа в съдебната система и в частност в прокуратурата, че да няма особено значение кой е главен прокурор или председател на двете върховни съдилища. Предлагаме механизмът за разследване на главния прокурор и заместниците му да бъде установен с разпоредби в конституцията. Предлагаме още прокурорите да не участват в избора на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а съдиите да не участват в избора на главен прокурор. Това ще стане, като премахнем пленума и разделим Висшия съдебен съвет на два отделни съвета - Съвет на съдиите и Съвет на прокурорите и следователите.

Ако на някои от другите политически партии целта е да изменим за пореден път конституцията само за да заменим един главен прокурор с друг, без да засилим отговорността, ние няма да участваме. Не това е, което очакват от нас хората.

"Демократична България":

Краткосрочни мерки:

  • Въвеждане на задължителна 3-месечна отчетност на главния прокурор пред парламента - публични изслушвания пред ресорна комисия и в пленарна зала, вкл. възможност за представители на граждански и професионални организации да поставят въпроси и да изказват становища (промени в ЗСВ и ПОДНС).
  • Ограничаване на функциите на прокуратурата само до функции в рамките на наказателния процес - отпадане на общия надзор за законност по отношение актове и действия на държавните органи (промени в ЗСВ и АПК).
  • Последователно въвеждане на съдебен контрол върху актовете на прокурора, отнасящи се до съществените етапи от движението на наказателното производство.

Средносрочни мерки:

  • Главният прокурор да се избира от парламента с мнозинство три пети (144 от народните представители) по предложение на министъра на правосъдието.
  • Намаляване мандата на главния прокурор на 5 години.
  • Изграждане на прокуратурата като самостоятелна независима институция, като кариерните и дисциплинарните правомощия по отношение на прокурорите се осъществяват от Прокурорски съвет в състав 11 членове - 4 от тях избирани от прокурорите; 5 избрани от парламента (представители на различни юридически професии и организации), главният прокурор (по право), министърът на правосъдието (по право).
  • Освобождаване (импийчмънт) на главния прокурор - по инициатива на министъра на правосъдието или една пета от народните представители, като се поддържа от парламента с мнозинство от 140 народни представители. Окончателното решение се взема от Конституционния съд или президента.

"Продължаваме промяната":

Фигурата на главния прокурор трябва да бъде преосмислена чрез конституционни промени. Нужно е да се проведе експертен дебат за премахване на концентрацията на надзора за законност от ръцете на главния прокурор, алтернативно за премахването на фигурата на главния прокурор.

ВЪПРОС №2: Каква реформа на КПКОНПИ предлагате? Трябва ли да бъде сменен Сотир Цацаров и ако да - кога и как?

ГЕРБ:

Преди 2018 г. имахме един орган, който се занимаваше с конфликта на интереси, втори с отнемането на незаконно придобито имущество, трети с проверката на декларации на имуществото на висши публични длъжности, четвърти с превенция на корупцията, пети с оперативната дейност, проверката и анализа на информация за прояви на корупция.

Бяха разширени обстоятелствата, които подлежат на деклариране след анализ на пропуските в законодателството, за да бъдат премахнати съществуващите преди това вратички. Бе разширен значително и кръгът на висшите публични длъжностни лица, които са длъжни да подават ежегодни декларации.

Сигурно има още какво да се подобри в закона, винаги има, но да се връщаме отново към доказано неработещата система от преди 2018 г. е абсурдно.

Тук не е важно кой оглавява КПКОНПИ, защото законът е ясен и действията на комисията досега винаги са били прозрачни и последователни, а резултатите може да видите, като прегледате дейността на комисията. Ако сменяме мандатни органи, защото на някого не му харесват, не може да претендираме, че сме правова държава и спазваме принципа за върховенство на закона.

"Демократична България":

Краткосрочна мярка е смяна на председателя на КПКОНПИ, а в средносрочна перспектива - закриване на КПКОНПИ в сегашния ѝ вид. Предлагаме установяването на конфликт на интереси и тяхното санкциониране да бъде в един орган, а в друг орган да останат функциите за отнемане на незаконно придобитото имущество.

"Продължаваме промяната":

Ние сме за реформа на дейността и състава на КПКОНПИ, която да се използва като институция за борба с корупцията, а не като бухалка срещу неудобните.

ВЪПРОС №3: Какво трябва да се промени с ВСС, за да управлява ефективно съдебната система в интерес на хората?

ГЕРБ:

Както вече споменахме, опитът в последните години показа, че трябва да се премине към разделяне на съдийски и прокурорски съвет. Готови сме и да намалим квотата в Съвета на съдиите, избирана от Народното събрание, за да се спре със спекулациите, че законодателната власт кадрува и се меси в съдебната.

"Демократична България":

Краткосрочни мерки (до приемането на конституционни промени): В действащия модел на ВСС: въвеждане на двойното мнозинство (от всички членове и от съдиите, избрани пряко от съдии) при вземане на решения, засягащи статута и функционирането на съдилищата и кариерното развитие на съдиите; Разширяване на функциите на общите събрания на съдилищата.

Средносрочни мерки:

1. Нов модел на ВСС, изискващ конституционни промени:

  • Редуциране на парламентарната квота във ВСС до една трета от състава (5 членове) от 15-членен орган. Осем членове следва да се избират пряко от съдиите, като представляват различните нива на съдебната система (районно, окръжно, апелативно, върховно), а председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) са членове по право. ВСС се председателства от председателя на ВКС, а в негово отсъствие - от председателя на ВАС.

2. Председателите на ВКС и ВАС да се предлагат от общите събрания на съдиите на двете съдилища и да са действащи съдии в съответния съд към момента на избора.

3. Окончателното решение за освобождаване от длъжност на председателите на ВКС и ВАС се взема от Конституционния съд, а предложението трябва да се подкрепи от две трети от състава на ВСС, вкл. мнозинство от членовете, пряко избрани от съдии.

4. Закриване на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура, тъй като няма достатъчно гаранции за тяхната независимост и интегритет, използват се за политически поръчки.

"Продължаваме промяната":

ВСС трябва да бъде трансформиран във временно действащ орган, а съставът му сменен. Нужни са конституционни промени за смяна на структурата и начина на излъчване на състава на ВСС в съответствие с изискванията на Венецианската комисия.

ВЪПРОС №4: Основният механизъм, през който се краде от държавата в момента, са обществените поръчки? Какво трябва да се направи, за да се спре това?

ГЕРБ:

Имаме работеща система, която гарантира максимална прозрачност при обществените поръчки - въведохме електронните обществени поръчки и всяко решение на възложителя е публично и подлежи на двуинстанционен контрол. Проблемът не е в законодателството, а в правоприлагането и почтеността на органите и бизнеса. Ако се краде, на ход трябва да са разследващите органи и мерките на наказателното право. Ние предвиждаме създаването на повече мерки за защита на лицата, сигнализиращи за корупционни прояви, за да са спокойни, че няма да бъдат репресирани. Ще работим за повишаване на нетолерантността към корупцията и на активността на гражданите и бизнеса срещу това явление.

"Демократична България":

  • Съдебна реформа.
  • Изчистване на регулаторите и институциите.

"Продължаваме промяната":

Целта ни е да въведем пълна прозрачност в управлението на държавните средства във всички сектори и най-добри практики за борба с корупцията - механизми за сигурно подаване на сигнали, повишаване капацитета на КПКОНПИ, Сметната палата съгласно директивите на ЕС.

ВЪПРОС №5: Задължават ли санкциите по американския закон "Магнитски" българската държава? Какво действия трябва да се предприемат?

ГЕРБ:

Американският закон "Магнитски" няма действие на територията на България и на Европейския съюз. Бизнесът на български граждани обаче може да пострада, ако имат 50 или повече процента участие в дружества, включени в списъка, дори и да са абсолютно добросъвестни. Служебният кабинет предприе някакви административни мерки в отговор на решението на САЩ, които обаче не са въз основа на законово основание и са предмет на съдебен контрол. Съдът ще реши има ли правно основание тези мерки да бъдат налагани. В решението по "Магнитски" е заявена готовността на Министерството на финансите на САЩ да работи с България за справяне с реформите за финансова прозрачност и отчетност в областта на прането на пари. Дано служебното правителство е предприело конкретни действия в тази посока, а не е приключило процеса с приемането и публикуването на списъци. България не може да се прави, че американският закон "Магнитски" не съществува, особено когато под ударите му попадат български граждани. Това означава, че нашата изпълнителна и съдебна власт трябва да провери внимателно фактите и обстоятелствата около тези личности и след това да вземе основаващи се на закона действия спрямо тях на базата на установените данни.

"Демократична България":

България не може да остане по средата на казуса със санкциите "Магнитски" и трябва да доведе разследването докрай.Tрябвa дa имa нoрмaтивeн aкт - закон или пocтaнoвлeниe, кoeтo яcнo дa рaзпиcвa мeхaнизмa, пo кoйтo българските държaвни oргaни дa дeйcтвaт в тaкивa cлучaи, кaк дa се рeшaвaт cпoрoвeтe, къдe дa e грaницaтa мeжду тoвa кoи дa бъдaт cвързaни лицa, кaк дa се прaви прeцeнкaтa, кaквa дa e зaщитaтa в cлучaй, чe някoй прeцeни, чe ca зaceгнaли прaвaтa му нeзaкoнocъoбрaзнo.

"Продължаваме промяната":

Абсурдно е при всички нарушения, които изкарахме наяве само за 4 месеца, прокуратурата само да стои и да гледа. Съдебната система трябва да заработи по начин, по който този тип хора, които са в списъка "Магнитски", да бъдат обявявани от българската държава.