Въпросите в околната среда: вицепремиер по климата, инсинератора на София и горите

Екшън план за спиране на 16-те наказателни процедури срещу страната в сферата на екологията

Да има ли вицепремиер по климата, инсинератор за горене на RDF в София и кой да отговаря за горите. Това бяха основните дискусионни теми по време на днешните преговори по сектор екология. Те продължиха над 6 часа и половина между четирите партии: "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" и се ръководеха от Кирил Петков.

Партиите заявиха, че имат съгласие на 99%, като политиките в сферата на отпадъците, въздуха, водите, опазването на биологичното разнообразие. А действията по 16-те наказателни процедури в сферата на околната среда да са нещо като екшън план за справяне с многото и огромни проблеми в екологията.

Като спорни въпроси се очертаха евентуалната промяна в позиционирането и съответно контрола върху определени структури като "Държавна агенция по горите" и контролния орган по Оперативна програма "Околна среда". И разбира се споделеното пътуване, срещу което се обявиха от БСП.

Къде да са горите

Фигурата на вицепремиера по климата ще се обсъжда на по-високо ниво. От "Има такъв народ" и в частност Силвия Бакърджиева, която беше предложена през август за екоминистър се обявиха по-скоро против идеята да се създава специално министерство, както и да не се дава самостоятелен статут на управляващия орган по Оперативна програма "Околна среда", която сега е към министерството.

Бакърджиева изказа и силно несъгласие "Държавната агенция по горите" да бъде извадена от Министерство на земеделието. За последното се обявиха останалите три партии, но именно това е едно от министерствата, които са спрягани за хора от екипа на Слави Трифонов. По думите на Кирил Петков това е един от приоритетите, тъй като към момента той вижда една "беззъба агенция и шест държавни горски предприятия, които си правят каквото си искат, като това често се използва за политически цели".

Другата по-дълго дебатирана тема беше инсинератора за горене на RDF на столична община, като от "Демократична България" предложиха този проект да не се състои. От ИТН и от БСП се обединиха, че искат по-балансиран подход и по-задълбочен анализ, тъй като това е европроект, част от по-голяма система. А от БСП припомниха и че това е въпрос, който се решава на местно ниво, както и че не можа да има различен подход към София и Гълъбово от принципна гледна точка.

Преговорите по екология се водят от Кирил Петков. В екипа на "Продължаваме промяната" са Мирослава Петрова, Александър Дунчев, Владимир Табутов, Татяна Султанова, Любо Попйорданов.

От "Демократична България" участва Тома Белев, лесовът, с дългогодишен опит в управлението на защитени територии. Борислав Сандов, съучредител на партия "Зелено движение". Грети Стефанова, по професия хидроинженер, в момента е общински съветник в Столична Община и Емил Георгиев.

В екипа на "Има такъв народ" са Георги Георгиев, с консултантска фирма, ръководеща проекти в областта на строителството, финансирани с публични и частни средства, включително и такива със средства от фондовете на ЕС. Силвия Бакърджиева, юрист, работила е в Министерство на земеделието и храните. Георги Чепишев, инженер технолог, работещ в сферата на възобновяемите технологии и Иван Хиновски, с опит в енергийните проекти

БСП: Атанас Костадинов, Явор Божанков, Емил Георгиев Ленко Петканин, Михаела Доцова

Биоразнообразие и къмпингуване

Повечето предложения в сферата на опазване на биоразнообразието излязоха от "Демократична България" и от "Има такъв народ". От ДБ предложиха да има екологичен омбудсман като това предложение ще се дискутира допълнително.

Предложено беше да има ускоряване на процесите на приемането на общи устройствени планове. Да се финализира процеса по обявяването на зоните от "Натура 2000" и да се разработят плановете за тях. Да се обявят защитени акватории. Предвижда се и регистър на видовете и планове за действията за защитени видовете.

Мирослава Петрова от "Продължаваме промяната" обяви предложението за разработване на политики за алтернативен и природосъобразен туризъм, както и стратегия за къмпингуване. Сред предложенията на групата е и да се въведат механизми за премахване на незавършеното и изоставено строителство.

Климат и въздух

В сферата на чистотата на въздуха срещу страната има две наказателни процедури - за неспазване на нормите за фини прахови частици и за нивата на серния диоксид в Маришкия басейн над допустимото.

Партиите се обединиха, че е необходимо да има разширяване на националната система за мониторинг на качеството на въздуха, както и публичен достъп на данните от системата и до системите за мониторинг на големите индустриални предприятия. От "Демократична България" предложиха още да има актуализация на санкциите, както и да се създаде нормативна основа за дефинирането на замърсяването от миризми, шум и светлинното такова.

В списъка с политиките за намаляване на замърсяването на въздуха е ограничаването на отоплението с дърва и въглища. От ИТН предлагат разширяване на възобновяемите енергийни източници и облекчени процедури за домакинствата и залагане на нисковъглероден транспорт на базата на данъчни стимули. Сред предложенията е и приходите от квоти да остават в ПУДООС и да отиват за зелени дейности, като това предложение ще се обсъжда на следващ етап, включително и с финансите. Сега приходите от CO2 отиват във Фонда "Сигурност на електроенергийната система" и до голяма степен служат за компенсиране на НЕК при осигуряване на по-ниска цена на тока за бита.

Отпадъци и кръгова икономика

В сферата на отпадъците имаше обединяване по повечето теми с изключение на инсинератора на столицата. В тази връзка от ДБ предложиха да се проучи възможността за изгаряне на отпадъци в "Марица Изток 2".

Сред общите приоритетите в сектор отпадъци е закриване на нерекултивираните сметища, които са 43 на брой и заради които има наказателна процедура. Премахване на нерегламентираните сметища, намаляване генерално на депонирането и респективно увеличаване на рециклирането. Промяна на изчисляването на такса смет.

По-добра информационна система за отпадъците, включително проследимост на трансграничния превоз на отпадъците. Да не се допусна забрана на регламентирания внос на отпадъци, като страната има голяма рециклираща индустрия.

Явор Божанков от БСП предложи и реформи в организациите по оползотворяване, и премахване на бариерите за навлизане на този пазар.

Води

От БСП пожелаха нови мащабна реформа и единен воден орган, но това ще бъде обсъдено на друг етап. Краткосрочните приоритети сега ще бъдат да се направи преглед на състоянието на язовирите и по-специално на Бели Искър, Тича, Камчия, Ястербино и студена, като от ДБ предложиха и паспортизация на водните съоръжения, както и преглед на хвостохранилищата.

Средносрочните цели в сектор води остават такива каквито са били винаги и са разписани в редица документи - гарантирана на пречистването и на питейните и на отпадните води, изграждане на канализация и намаляване на загубите по мрежата.