Kонсултативният съвет за Зелената сделка ще има нов състав и ще бъде рестартиран

Органът ще действа според приоритетите на новото правителство и ще подпомага енергийната и климатична сигурност

Новият консултативен съвет ще бъде към вицепремиерът по климатични политики Борислав Сандов
Новият консултативен съвет ще бъде към вицепремиерът по климатични политики Борислав Сандов
Новият консултативен съвет ще бъде към вицепремиерът по климатични политики Борислав Сандов    ©  Юлия Лазарова
Новият консултативен съвет ще бъде към вицепремиерът по климатични политики Борислав Сандов    ©  Юлия Лазарова

Създаденият през 2020 г Консултативен съвет за Европейската зелена сделка, който обаче не успя да върши кой знае каква работата в условията на пандемия и политическа несигурност, сега ще бъде възкресен, става ясно от проекторешение за създаване на актуален и действащ състав на съвета. Документът ще престои за обществено обсъждане в пострала strategy.bg до 5 май т.г., след което трябва да започне процедура по попълването му.

Новият консултативен съвет ще бъде към заместник министър-председателя по климатични политики Борислав Сандов и ще подпомага изпълнението на целите на правителството по Европейската зелена сделка и за реализирането на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазването, възстановяването и адаптирането на околната среда.

Тази стъпка е важна, тъй като съветът би следвало да включва широка и силна експертиза, която да подпомогне държавата за ускореното въвеждане на принципите на Европейската зелена сделка и координацията им с други секторни политики. Целта е както противодействие на климатичните промени през декарбонизация на европейската икономика, така и бързото модернизиране на страната и въвеждането на устойчиви технологии, които биха работили и за конкурентоспособността на българската икономика. Не на последно място войната в Украйна оказва ефект (и то не съвсем позитивен) върху ред аспекти на Зелената сделка и консултативният съвет би дал повече експертност на управляващите при ориентирането в една доста сложна ситуация.

Защо е необходим нов съвет?

Още в средата на 2020 г. Министерският съвет създаде Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка. Негов председател бе тогавашния вицепремиер Томислав Дончев, а заместник-председател - министърът на енергетиката. В съвета влизаха министри и заместник-министри от ресорните ведомства, депутати и представители на гражданския и неправителствен сектор - общо над 30 души. За близо две години обаче съветът проведе не повече от три срещи - заради липсата на действащо правителство и народни представители, които са част от него.

Според Димитър Митрев, председател на УС на БСК това не е единствената причина, макар от началото на годината България да има редовно и работещо правителство. "До момента консултативният съвет нямаше изготвен и приет от МС правилник за организация на дейността, който да уреди състава на съвета и правилата за организация на заседанията на съвета."

В документа на Министерския съвет се казва обаче, че "съществуващият състав и функции на създадения Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка (КСЕЗС) не отговарят на новия състав на Министерски съвет и целите от коалиционното споразумение, както и на нуждите на заинтересованите страни у нас с оглед на активния процес за приключване на преговорния процес на целите за климата на ЕС за 2030 г. (като част от законодателния пакет "Подготвени за цел 55")." Така новия проект предвижда създаването реално на нов съвет - с нов състав и правилник.

Какви ще бъдат функциите му?

Основната му дейност ще бъде свързана с реализиране на политиките на Европейската зелена сделка (ЕЗС), изпълнението на дейностите по Плана за възстановяване и развитие, основно в частта за декарбонизация, оптимизирането на работата на администрацията и др. Актуализирането на плановете, иницииране и постигане целите на реформите, свързани със зеленият компонент също ще бъдат в основата на успешния мандат на новия Консултативен съвет.

Допълнително от новия съвет се очаква консултативен процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне на детайлни анализи и модели по отношение на европейските цели за неутралност към климатичните изменения за 2030 и 2050 г. и промените в законодателството свързани със законодателния пакет "Подготвени за цел 55" (всичко за него на едно място тук) съвместно със заинтересованите страни.

Кой ще участва в съвета?

Членове на съвета ще включва представител на президентството; всички вицепремиери, както и министрите на труда, образованието, транспорта, земеделието, здравеопазването, иновациите, е-управлението и вътрешните работи; по един представител на парламентарно представените политически партии; представител на национално представителните организации на работодателите, а също и на работниците и служителите; председателите на БАН и на НСИ; представител на Националното сдружение на общините; представител на Института за устойчив преход и развитие; представители на академичната общност, както и на секторите на възобновяемата енергия, природозащитните организации, научноизследователски центрове и аналитични организации и/или институти, които да са с опит и експертиза в областта на декарбонизацията.

Те ще работят в следните ресорни комисии:

  • за енергиен преход;
  • за устойчива мобилност;
  • за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност;
  • за таксономията и устойчивите финанси;
  • за развитие и прилагане на иновациите кръговата и биобазирана икономика;
  • за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразие и интегрирането на решения, базирани на природата;
  • за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени.

По предложение на председателя на съвета ще могат да се създават и други ресорни комисии.