АПИ не издържа проверка и от Сметната палата - договорът с "Капш" е незаконен

Сумата от 118 млн. лв. е дадена незаконосъобразно, твърдят националните одитори

Скандалният и таен договор на АПИ с "Капш" е незаконен според проверката на Сметната палата. Предстои Народното събрание да разгледа доклада, а председателя на управителния съвет да бъде санкциониран за административно нарушение
Скандалният и таен договор на АПИ с "Капш" е незаконен според проверката на Сметната палата. Предстои Народното събрание да разгледа доклада, а председателя на управителния съвет да бъде санкциониран за административно нарушение
Скандалният и таен договор на АПИ с "Капш" е незаконен според проверката на Сметната палата. Предстои Народното събрание да разгледа доклада, а председателя на управителния съвет да бъде санкциониран за административно нарушение    ©  Цветелина Белутова
Скандалният и таен договор на АПИ с "Капш" е незаконен според проверката на Сметната палата. Предстои Народното събрание да разгледа доклада, а председателя на управителния съвет да бъде санкциониран за административно нарушение    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Темата накратко
  • Доклад на Сметната палата по проверка, започната в края на 2020 година, потвърди незаконността на договора на АПИ с "Капш".
  • Според одиторите не е ясно как е изчислена солидната сума от 118 милиона лв. без ДДС, която плаща държавата.
  • Акт за административно нарушение следва да бъде връчен на председателя на УС на АПИ, който е управлявал тогава.

Очаквано или не, в понеделник след близо двегодишна проверка Сметната палата оповести в свой доклад, че Агенция "Пътна инфраструктура" е извършила незаконосъобразни действия, като е сключила договор за управлението на тол системата с точно определена фирма.

От конкретната проверка, която беше назначена с решение на Народното събрание още в края на 2020 година, и от публикувания доклад става ясно, че 118 милиона лева без ДДС, възложени по дейности за поддръжка на тол системата чрез "договаряне без предварително обявление", са незаконно дадени на фирма "Капш трафик солюшънс".

Договорът с нея беше скандално и тайно сключен в края на 2020 година и оповестен също толкова неявно през януари 2021.

"Чрез избора на тази процедура АПИ възлага дейностите на конкретна фирма, с аргумента че тя няма конкуренция за изпълнение на тази обществена поръчка поради технически причини", се посочва в доклада на палатата. От анализа и изводите обаче към него става ясно, че няма достатъчно обективни обстоятелства, които ясно да определят "Капш" като единствена, която може да оперира със системата.

В доклада още се подчертава, че "не може да бъде установен с достатъчна степен на сигурност и начинът на изчисляване на прогнозната стойност - близо 118 млн. лв., и определянето на прогнозните единични цени и количества дейности".

При проверката на палатата става ясно също, че техническата спецификация по договора не е била публикувана (в нарушение на закона) и което още по странно, не е предоставена и на одитния екип. Сметната палата я получава едва след изпращането на искане от председателя на институцията до АПИ.

Одитът доказва и констатирани несъответствия с правната рамка по Закона за обществените поръчки - "не е определен срок за възстановяване на гаранцията за изпълнение и не е публикувано в регламентирания срок на профила на купувача сключено допълнително споразумение към един договор".

Договорът и неговата тайна

Въпросният договор между "Капш" и АПИ е за срок от 5 години и е сключен в края на 2020 година. Освен че е за солидната стойност от 141 млн. лв. с ДДС (118 млн. лв. без ДДС), той всъщност иззе основните функции по оперирането с тол системата от държавата. Това тя трябваше да извършва сама, за което беше създадено и самостоятелно звено със стотици служители към пътната агенция, които в последна сметка се оказа, че не могат да научат софтуера и нямат капацитет да се справят със сложната система по управление на тол таксите. Но хората все още са на работа в Националното тол управление.

Всъщност АПИ имаше една година от поемането на тол системата през 2019, когато тогавашният председател на управителния съвет Георги Терзийски прие ключа за тол системата до края на 2020, когато осъзна, че всъщност не разполага с висококвалифицирани IT специалисти и трябва да търси скъпоплатена помощ от "Капш".

Явното безсилие по управлението на системата накара АПИ да превъзложи дейността, но без да провежда състезание или да търси конкурентни предложения. Именно за тази порочна процедура сега (след почти две години) Сметната палата констатира неспазване на закона.

Сметката тогава беше платена от държавния бюджет, въпреки че никак не беше ясно как точно се стигна до сумата от 141 млн. лв. Защо на одитиращия орган му отне обаче повече от година и половина да установи това несъответствие не бихме могли да разберем.

Горката АПИ

Проверки на Агенция "Пътна инфраструктура" вървят по няколко направления. Миналата седмица за констатирани нарушения и по сключен договор на агенцията с "Автомагистрали" за строителството на "Хемус" доклад изнесе и Агенция "Държавна финансова инспекция".

Нищо обаче не се случва като следствие на получените резултати и констатираните нарушения и злоупотреби.

В защита на АПИ и против констатациите на доклада днес се обяви Николай Нанков, който беше заместник-министър на регионалното министерство точно тогава, когато се сключваше въпросният договор.

В профила си във Facebook днес той написа: "За съжаление Сметната палата е превърната от одитна в политическа институция. Защото докладите й се "стъкмяват", за да защитят определени политически тези."

Какво да очакваме

Впечатление от заключенията по обявения доклад и проверка на Сметната палата правят оценките: "Регламентираните правомощия на УС на АПИ и на председателя на УС на АПИ в Закона за пътищата не кореспондират с разпоредбите на ЗОП по отношение на субекта - публичен възложител на обществени поръчки, и регламентираната административнонаказателна отговорност, която е с личен характер."

В резултат на това обаче като предписание одитиращият орган не търси отговорност от управляващото лице, а му отправя препоръка "да се инициира предложение до съответните органи за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с което да се регламентират правомощията на председателя на УС на АПИ като възложител на обществени поръчки, в съответствие с разпоредбите на ЗОП".

В отговор за "Капитал" от Сметната палата отговориха, че докладът е изпратен и до АДФИ, която е длъжна да възложи "извършване на необходимите действия по търсене на отговорност за нарушения на Правилника за прилагане на ЗОП" в 14-дневен срок от получаване на доклада.

В частта за нарушения на ЗОП докладът е изпратен и до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки.

"За резултатите от анализа за съответствие на националното и европейското законодателство в областта на тол таксите, който следва да се извърши по препоръка на Сметната палата, УС на АПИ следва да докладва пред компетентните органи по изпълнението на Закона за пътищата. Окончателният одитен доклад е изпратен и на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на УС на АПИ за предприемане на действия", посочват още в отговорите си от одитиращия орган.

По отношение на установеното административно нарушение за незаконосъобразния избор на процедурата - "договаряне без предварително обявление", от председателя на УС на АПИ предстои Сметната палата да му връчи акт за нарушение, чийто максимален размер в случая е 10 хил. лв.

Понеже самият одит е възложен от Народното събрание и е представен пред него в края на миналата седмица, сега то има тримесечен срок, в който да го разгледа.

Все още няма коментари
Нов коментар