Какво ни обещават партиите: Данъци и осигуровки

Капитал

Какво ни обещават партиите: Данъци и осигуровки

Сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент

Стефан Антонов
10654 прочитания

Капитал

© Надежда Чипева


В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

В първата статия от поредицата разглеждаме плановете за данъчната и осигурителна политика на партиите за следващия управленски мандат. В следващите броеве очаквайте планираната пенсионна и социални политики, здравеопазване, обща икономическа политика и образование. Отделно ще бъдат обобщени и възгледите на по-малките партии, които засега са с малки шансове за парламента.

Данъчно-осигурителната система е основата за провеждане на икономическата и социалната политика на една държава. Затова и по време на избори партиите сериозно се заиграват с нея. Засега плоският данък е основата на спора - да се запази или да се върне прогресивното облагане по модела, действал до края на 2007 година.

За плосък данък се обявяват ГЕРБ, "България на гражданите" и ДПС, докато прогресивно облагане искат една дясна партия - ДСБ, и БСП. Всички опозиционни партии считат, че държавата губи най-малко два милиарда лева от съществуващия в момента сив икономически сектор и от данъчните измами. Това означава, че голям дял от продукта, който икономиката създава, се реализира, без да бъде обложен. Макар и управлението на ГЕРБ да започна с обещание да се спрат данъчните измами, скандалите от подслушани телефонни разговори на премиера, членове на правителството и митнически представители породиха съмнения за волята на предишното правителство да се справи с проблема.

ГЕРБ е една от малкото партии, които не афишират в предизборната си платформа мащабни действия за справяне със сивия сектор, но за сериозността на проблема предупреждава и Европейската комисия, според която една трета от икономиката вече функционира в сивия сектор и от нея не се събират никакви данъци.

 

ГЕРБ

Данъци

Партията е твърдо за запазване на сегашната данъчна система, при която косвените данъци – ДДС и акцизите, имат по-голям принос към формирането на данъчните приходи. Запазването на плоския данък със ставка от 10% е основното обещание на партията в предизборния период. За подобряване на бизнес средата от партията обещават еднократна лихвена амнистия за просрочените задължения към държавата, които са фирмирани преди края на 2012 година. Златният регистър, при който фирми с изрядно данъчно досие си възстановяват ДДС кредит в седемдневен срок вместо след данъчна проверка и ревизия, също е в платформата на ГЕРБ, но е много вероятно той да заработи още от началото на май, което означава преди изборите да се проведат.

Като средство за борба с данъчните измами от партията предвиждат да въведат обратно начисляване на ДДС, при което в рисковите сектори фирмите продавачи няма да събират ДДС от своите клиенти, а вместо това компаниите, които придобиват въпросната продукция, ще начисляват данъка и ще го внасят в бюджета.

Осигуровки

Не се предвиждат промени в сега съществуващата политика на осигуряване, нито в ставките, върху които сега се плащат осигуровки.

Коментар

Икономисти от екипа на партията твърдят, че ако има натиск над бюджета, и занапред ще се прилага политиката по ограничаване на разходите, вместо да се вдигат данъци с цел да се съберат повече приходи. В краен случай първият данък, на който може да се посегне и да бъде увеличен, ще е ДДС. Макар и да заработи от началото на май, златният регистър ще включва много малък на брой фирми (под 1000 при 230 хил. регистрирани) и ако критериите за попадане в него не се прецизират, ефектът от мярката ще се окаже незначителен, а икономиката няма да получи стимула, който се очаква, от бързото възстановяване на данъка. Затова, в случай че ГЕРБ получат възможност отново да определят финансовата политика на държавата, ще трябва или да увеличат обхвата на регистъра, или той ще работи като привилегия само за "избрани" компании.

Много е вероятно лихвената амнистия също да има ограничен обхват, защото с въведеното единно платежно нареждане всички нови плащания погасяват първо най-старите задължения. Обещанието за обратно начисляване на ДДС бе предложено от НАП на финансовия министър Дянков и той неколкократно искаше да го въведе. Срещу това обаче се противопоставиха земеделските производители.

 

БСП

Данъци

Въвеждане на необлагаем минимум за доходите до минималната работна заплата. Запазване на данъчна ставка от 10% за широката маса от доходи и ставка 20% за всички доходи, надхвърлящи десетократно размера на минималната работна заплата.

През втората половина от евентуалния си мандат БСП обещава да въведе семейно подоходно облагане, което ще позволява брачните партньори да подават обща данъчна декларация и данъците им да се определят след разделяне на общия доход на две. Така ще стане възможно едно семейство да плаща по-ниски данъци, ако единият родител има високи доходи, а другият няма работа.

Осигуровки

Партията не предвижда промяна на сега действащите осигурителни ставки, като предвижда единствен инструмент за нормативни промени да са минималните осигурителни прагове. Според икономическия екип на партията миналогодишното увеличение на праговете е било твърде високо и това ще наложи в следващите няколко години осигурителните прагове да се замразят на сегашното си равнище.

Коментар

Партията признава, че връщането на прогресивното данъчно облагане ще намали приходите в бюджета заради връщането на необлагаемия минимум. Предложената схема обаче предвижда само хората със доходи в рамките на минималната заплата да не плащат данъци, а останалите данъкоплатци да плащат данък и за първите 310 лв., които получават и които са равни на минималната работна заплата. Така пропуснатите приходи ще са около 300 млн. лв. за бюджета, което по оценки на социалистите частично ще се компенсира от събуденото потребление, а останалата част ще се компенсира с по-ефективна борба със сивата икономика и увеличени приходи от ДДС и акцизи. "По този начин може да се съберат поне 2 млрд. лв. годишно допълнителни приходи и тогава правителството ще може да си позволи не само промените в данъчната система, но и цялостна икономическа политика", твърди Петър Чобанов от екипа на партията.

 

"България на гражданите"

Данъци

Партията обещава да запази системата на плоския данък и ниското данъчно облагане. Предвижда също отмяна на облагането на лихвените доходи, което е в сила от тази година, и да възстанови нормалният режим за възстановяване на данъчния кредит.

Осигуровки

Не се предвижда промяна и на сега съществуващите осигурителни ставки, но партията обещава да въведе задължителното осигуряване в частни здравни фондове. Това ще стане, като 2% от доходите се пренасочат от вноски в здравната каса към здравни фондове и там се формират здравни осигурявания по личната партида на всеки работещ българин.

Коментар

"България на гражданите" също оценяват, че държавата пропуска да събере приходи в размер между два и три милиарда лева, поради което с по-добър контрол и борба с данъчните измами приходите може да се увеличат, без да се налага промяна в данъчното законодателство. При това положение няма да се наложи и коректните фирми да чакат приключването на ненужни данъчни ревизии, преди да си получат декларирания ДДС за възстановяване. Повишаването на данъци ще е последна възможност за икономистите на "България на гражданите", като според екипа на партията преди това трябва да се работи за актуализация на бюджета и набавянето на финансиране чрез дълг.

 

"Атака"

Данъци

Не се посочват други промени освен преструктуриране на митниците и повишаване на приходите с два милиарда лева от пресичане на контрабандата.

Осигуровки

Не се посочват планове за промени спрямо сегашната система.

Коментар

"Планът Сидеров", който е документът, считан за управленска програма на партията, много напомня на реформите, предприети от някои африкански и латиноамерикански автократи. В тях се залага национализация на енергоразпределителните дружества и разваляне на концесионните договори. Според документа при по-справедливото разпределяне на приходите от енергийния сектор и добива на природни богатства в страната трябва да потекат реки от пари (около 4 милиарда евро годишно по оценки на партията), с които да се стимулират програми за заетост и повишаване на доходите.

 

ДПС

Данъци

В предизборната си платформа ДПС сериозно е определила своите икономически приоритети, но не са посочени конкретни данъчни намерения. От изказванията на нейния заместник-председател Алиосман Имамов става ясно единствено, че ДПС е за запазване на плоския данък.

Осигуровки

Не е посочено

Коментар

Досега винаги ДПС са били коалиционен партньор и в тази комфортна позиция не е било необходимо да поемат обещания за конкретна данъчна политика, като повечето им ангажименти са били основно свързани с разходи за нейния електорат.

 

"Демократи за силна България"

Данъци

Въвеждане на необлагаем минимум и запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум. Разходите за учебни такси, погасяването на банкови кредити за образователни цели ще се приспадат от облагаемите доходи на завършилия успешно студент през първите 10 години, в които има работа след дипломирането си. Доходите от дивиденти и печалбите на едноличните търговци ще се включат в общата данъчна основа и ще се облагат на равно с останалите, според резултата, който се получи при подаване на данъчната декларация.

При износа на стоки, при цени под тези на вътрешния пазар разликата ще се третира като облагаема печалба.

Осигуровки

Не се посочва промяна на осигурителните ставки, но се обещава повишаване на пенсиите за възрастните хора, които имат право на пенсия над максималната, след като през годините са внасяли и високи осигуровки.

Коментар

От няколко години ДСБ предлагат да се въведе нова форма на данъчно облагане, която да замени плоския данък с прогресивен. Аргументите са, че при ниските данъци, които държавата събира в момента е невъзможно администрацията да подобри работата си. Освен това партията предлага насърчителни мерки за повишаване на образоваността и производителността, през данъчни облекчения за университетските такси и разходите по покриване на студентски кредити. При връщането на необлагаем минимум (за всички) държавата ще загуби приходи в размер между 600 и 700 милиона лева от това, че близо два милиона заети ще спрат да плащат данък за първите 300 лв. от доходите си. Част от тези средства ще се върнат в икономиката под форма на директно потребление и приходи от ДДС, но не е сигурно дали прогресивната скала на облагане ще осигури достатъчно приходи от облагането на семейства с по-високи доходи, така че ефектът за бюджета да се окаже неутрален. Възможно е също да се припознае определено ниво на бюджетен дефицит. Потенциален риск е свързан с усложняването на данъчната система и корупционният натиск от това как да се прилагат новите закони.

В 13.04 ч. е направена корекция в часта за програмата на ДСБ

В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

В първата статия от поредицата разглеждаме плановете за данъчната и осигурителна политика на партиите за следващия управленски мандат. В следващите броеве очаквайте планираната пенсионна и социални политики, здравеопазване, обща икономическа политика и образование. Отделно ще бъдат обобщени и възгледите на по-малките партии, които засега са с малки шансове за парламента.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


30 коментара
 • 1
  grayeagle avatar :-|
  grayeagle

  ´´´´´´´´´´´´ГЕРБ е една от малкото партии, които не афишират в предизборната си платформа мащабни действия за справяне със сивия сектор´´´´´´´´

  Да ама освен думите се гледат делата. Само герб си позволи да настъпи данъчно по Черноморието и в нощна София, като Дневник разбира се е забравил това. Така се оказа, че при тройната най- голямата дискотека на Слънчев бряг е декларирала оборот от около 500лева на вечер в сезона, почти същото беше в Студентски град, а доста хотели бяха скрили по един - два етажа, които не са декларирани или уж са още в груб строеж. Вързаха се и бензиностанциите. Но .....айде не ми се пише повече, дневник си е твърдо срещу ....

 • 2
  nuzzo avatar :-P

  Най-ми "допадна" програмата "Моята борба", оооп, грешка, "Планът Сидеров", на същият. Там всичко е подчинено на формулата: Диктатура на пролетариата и равнис по манталитета и интелекта (но не и по дохода) на Фюрера Сидеров.
  Ще преброим всички с неговият и по нисък интелект на 12.05.13.

 • 3
  philipotel avatar :-|
  Durruti

  До коментар [#1] от "grayeagle":

  Да, малките бензиностанции ги вързаха, ама Лукойл - не. Вероятно щото Боко е загубил на карти от Златев...

 • 4
  ivanalex2 avatar :-|
  ivanalex2

  Какво значение имат обещанията? Нали сме ги видели отделните партии как управляват в релана обстановка?

 • 5
  euronymous avatar :-|
  Euronymous

  23 години все едно и също обещават

  Публикувано през m.capital.bg

 • 6
  xps avatar :-|
  xps

  До коментар [#1] от "grayeagle":

  Като направиш една две показни акции, това не значи справяне с проблема или предприемане на решителни действия....

  А случайно да си забравил: Ало Таньо .....

 • 7
  handu avatar :-|
  Handy

  До коментар [#1] от "grayeagle":

  Тези "акции" са едно от най-големите лицемерия на любимците ви от ГЕРБ. Целяха само сплашване на определени фигури и взимане на рушвети за предизборната кампания, след което всичко се върна постарому. Абсурдно е такива методи да се афишират като някакъв успех, още повече че видяхме че няма промяна.

 • 8
  nervousshark avatar :-|
  Нервната акула

  Доста сериозна фактологична грешка на автора на статията.

  Из програмата на ДСБ, страница 1 (http://dsb.bg/bg/blogs/article/3675):

  1. Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата;
  2. Запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум;

 • 9
  galio avatar :-|
  galio

  ние пък ще им обещаем камъни ...

 • 10
  grayeagle avatar :-|
  grayeagle

  До коментар [#7] от "Handy":

  Никакво сплашване няма. В полите на Витоша се регистрираха стотици имоти. Лукойл получи актовете си, които обжалва във ВАС. Това, че ВАС ги отмени не е отговорност на правителството. Надявам се не мислиш като повечето , които са убедени че съдебната система се ръководи от Министъра на правосъдието.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал