Какво ни обещават партиите: пенсионна и социална политика

Какво ни обещават партиите: пенсионна и социална политика

Сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент

8678 прочитания

© Юлия Лазарова


В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

Във втората статия от поредицата разглеждаме плановете за пенсионната и социалната политика на партиите за следващия управленски мандат. В следващите броеве очаквайте здравеопазване, обща икономическа политика и образование. Отделно ще бъдат обобщени и възгледите на по-малките партии, които засега са с малки шансове за парламента.

Сред най-важните обещания на партиите преди изборите, в които трябва да се вгледаме, са тези за пенсионната и социалната политика. Причината е, че с платформите си те се състезават кой да обещае повече социални плащания и открити работни места в рамките на хипотетичния си мандат, а проблемът с това е, че повечето им заявки обикновено са неизпълними. Затова важно е не коя партия ще спечели наддаването за най-голяма щедрост, а коя ще посочи точни разчети и разумен план откъде ще вземе средствата.

Все пак в платформите на повечето партии присъстват обещания за две от най-големите групи социални плащания - тези към майките, като обезщетението за тях през втората година след раждането ще бъде изравнено с минималната работна заплата. Втората група са пенсионерите, за които се готви връщане на осъвременяването според швейцарското правило от почти всички партии.

Няма идеи за радикални промени в пенсионния модел в сегашния му тристълбов вид. Като цяло обаче липсва и визия за справяне с по-дългосрочните проблеми в сектора и необходимите реформи, които да свият хроничните дефицити на НОИ.

 

ГЕРБ

От ГЕРБ обещават да запазят срока от 410 дни отпуска за бременност, раждане или отглеждане на малко дете, както и да изравнят обезщетението с минималната работна заплата. Другото обещание, заложено в предизборната им платформа, е възстановяване на швейцарското правило при осъвременяване на пенсиите, като едновременно с това се отчита ръстът на икономиката и нивото на заетостта.

От ГЕРБ обещават студентските практики и стажове да бъдат признавани за професионален опит, а също така и да създадат стимули за работодателите да наемат служители под 29 години, а за поне 2500 млади хора - да създават собствен бизнес. Партията е дала заявка и за нов Кодекс на труда.

Коментар

Голяма част от акцентите в предизборната кампания на ГЕРБ в социалната сфера имат предимно пожелателен характер или пък адресират проблеми, с които партията се сблъска челно по време на управлението си. От първия вид е например обещанието за създаване на нови работни места в над 1000 предприятия чрез инвестиции в квалификация в условията на труд в социални иновации.

Протестите на майките с искания за увеличение на парите за майчинство и на детските надбавки пък бяха един от сериозните проблеми, с които ГЕРБ трябваше да се справи по време на мандата си, но не намери пари за увеличение на тези плащания. Тогава позицията на бившия министър на труда и социалната политика Тотю Младенов беше, че за да се набавят пари за тези плащания в бюджета, е необходимо да се увеличат осигуровките за общо заболяване и майчинство. Сега, въпреки че не предвиждат увеличение в осигурителните ставки, от ГЕРБ дават заявка за увеличение на тези плащания.

Друго обещание в предизборната програма на ГЕРБ, което също адресира една от стъпките накриво по време на тяхното управление, е увеличението на пенсиите в съответствие с швейцарското правило. ГЕРБ задържа ръста на пенсиите в продължение на 3 години. Точният изказ на обещанието  при "отчитане на ръста на икономиката и нивото на заетостта" обаче може да се разтълкува като повторно оставяне на вратичка за замразяване на пенсиите при лош сценарий за развитие на икономиката.

Може би най-важната мярка в документа е приемането на нов Кодекс на труда, но пак не става ясно каква ще е посоката на промените.

 

БСП

От БСП също обещават увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст до размера на минималната работна заплата, увеличаване на размера на детските добавки и на размера на еднократната помощ за раждане, а също и на целевите помощи за първокласници в съответствие с минималната работна заплата. Освен това според партията е възможно да бъдат разкрити 250 хил. работни места по време на мандата чрез вътрешни и външни инвестиции. Те са заложили в предизборната си платформа и отдавна лансираната в публичното пространство идея на всеки млад човек да се предложи работа или обучение за заетост не по-късно от 4 месеца от завършване на образование.

Партията ще увеличи минималната работна заплата до 450 лв. до края на мандата, а минималната пенсия за трудов стаж - до прага на бедността.

Освен това те смятат да спрат пенсионната реформа, като спрат увеличаването на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране.

От БСП смятат да увеличат с поне 100 млн. лв. годишно държавните средства за създаване на заетост за млади хора, хора с увреждания и за тези в предпенсионна възраст. Те са заложили и облекчаване на реда за ползване на фонда за обезщетение при фалити на предприятия, което обаче трябва да се направи изключително внимателно, за да не се позволи източване на фонда.

Както повечето партии, и БСП обещават ежегодно осъвременяване на пенсиите в съответствие с инфлацията и ръста на осигурителния доход и периодично преизчисляване на старите пенсии, а освен това и промяна на условията за пенсиониране на военнослужещите.

Коментар

Предизборната програма на БСП в социалната сфера оставя впечатлението, че е изградена така, че да има за всекиго по нещо. От партията залагат на много щедри държавни помощи. Както и ГЕРБ, БСП предложиха увеличение на пенсиите според швейцарското правило, а също и на майчинските плащания.

Щедрият пакет от социални мерки ще са за сметка на по-голяма данъчна тежест върху доходите над 4500 лв. Според партията повече приходи ще дойдат и от повишена събираемост на държавните вземания с 1-1.5 млрд. лв. годишно и от оползотворяване на средствата по европейските програми и от финансирането за новия програмен период – още 4-4.5 млрд. лв. годишно.

Социалистите смятат да спрат започнатата реформа в пенсионната система. Това обаче крие сериозна опасност от увеличаване на дупката в бюджета на Националния осигурителен институт, особено ако не се сбъднат плановете на БСП за увеличаване на заетостта. А самите те са в сферата на пожелателното, както и тези на останалите партии, които са заложили в програмите си конкретно число за ръста на заетостта.

 

"Атака"

От "Атака" обещават 500 лв. минимална пенсия, 1000 лв. месечни детски надбавки през първите две години след раждането, ако единият родител е студент и ликвидиране на безработицата за 6 месеца със специална държавна програма за заетост чрез държавни проекти и поръчки.

Коментар

Това е малка част от програмата на партия "Атака" за предстоящите избори. Документът, дълъг 96 страници, е озаглавен "Планът Сидеров срещу колониалното робство" и съдържа идеите на партията за освобождаване от "робството". В него обаче не могат да се намерят разчети как ще се финансират новите социални придобивки.

 

ДПС

От ДПС са обвързали политиката си по доходите с обещанието за чиста околна среда и създаване на зелени работни места. В програмата си са разпознали проблема с младежката безработица, но не са го адресирали с конкретни мерки. Там се казва само, че "следващото българско правителство трябва да разработи специална стратегия за младежката заетост, в това число и чрез използване на националния бюджет и инструментите на общата политика на ЕС".

Коментар

За разлика от повечето партии ДПС не залага на обещания за една от най-големите групи гласоподаватели – пенсионерите. Там е споменато първостепенното значение на ограничаване на младежката безработица, но като цяло програмата няма конкретни параметри и числа.

В платформата си от ДПС акцентират, че готовността за инвестиции, високи доходи и нови работни места е свързана с чиста околна среда, модерни модули за съхранение и преработка, възстановителен и здравен туризъм.

 

"България на гражданите"

От Движение "България на гражданите" (ДБГ)  също залагат на внушителни числа за ръст на заетостта. Те смятат, че за 2 години могат да открият 150 хил. работни места и също обещават мерки за заетост на младежи до 29 години. Доста по-щедри са те обаче към пенсионерите. Индексация на пенсиите с темпа на инфлацията, ако те управляват България, според предизборната им платформа би се случвала два пъти по-често, отколкото обещават другите партии - на всеки шест месеца. Те обещават и добавка, която включва допълнителна индексация според инфлацията на основните храни, лекарства и услуги. Не са пропуснати и майките, като обезщетението за втората година ще бъде обвързано с минималната работна заплата, а майките ще могат да го получават и при завръщане на работа. Месечните добавки за отглеждане на малко дете пък ще се вържат с темпа на инфлацията. От ДБГ смятат да въведат принципа "парите следват детето" - независимо дали то посещава общинска или частна детска градина. От партията залагат и на разширяване на обхвата на втория капиталов стълб на пенсионната система за хората под 45-годишна възраст, както и преразглеждане на ранното пенсиониране.

Коментар

Движение "България на гражданите" е поредната партия, която обещава в социалния сектор индексиране на пенсиите, като дори прави по-смело предложение – това да се случва на половин вместо на една година. Интересно е, че те залагат на увеличения на средствата по всички основни направления (сред които и социалните плащания), на трупане на финансови резерви, а същевременно с това казват, че няма да пипат данъците. При скромните прогнози за ръст от около 1% тази година подобна програма звучи като твърде добра, за да е истина.

В пенсионната система партията има доста добри идеи, които обаче също не са толкова лесни за изпълнение, колкото изглеждат на хартия. ДБГ обещават да въведат регулация за така наречените мултифондове, след която всяко работещо лице ще може да избира различни продукти на пенсионния фонд, в който се осигурява според риска, който е склонно да поеме, и доходността, която търси. В тази група спада и заявката на партията за преразглеждане на ранното пенсиониране, което е един от основните проблеми пред стабилизирането на социалноосигурителния модел в страната.

 

"Демократи за силна България"

Някои от основните и по-конкретни заявки в предизборната платформа на партията на Иван Костов са за въвеждане на преференции за самонаети лица и семейни фирми в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство, а също и за промени в трудовото законодателство. За разлика от ГЕРБ ДСБ дава и конкретна посока на намеренията си – промените ще осигуряват възможност за почасова и надомна работа, съвместяване на щатове или, с други думи, по-гъвкава организация на работното време. Освен това те смятат да обвържат осигурителните прагове и с населеното място, където се извършва дейността. Обещанията на партията към пенсионерите са малко по-темперирани. Освен че смятат да възстановят швейцарското правило за осъвременяване им, от партията смятат, че е редно бюджетът за социално подпомагане да допълва пенсиите на гражданите с най-нисък принос към системата до социалния минимум, но само ако те нямат други доходи (пенсии, ренти, собствен бизнес), които да го осигурят. Заявката на ДСБ за премахване на привилегиите в пенсионната система не е обяснена, но една от привилегиите в системата по принцип е ранното пенсиониране.

Част от решенията, които предлагат на майките, пък са легализиране на "родителските кооперативи" и алтернативни модели на заетост за майки на деца до 6-годишна възраст (въпреки че от програмата не става ясно какви).

Коментар

Предизборната програма на партията на Иван Костов е по-малко щедра в социалната си част в сравнение с тези на останалите политически партии. Макар някои от предложенията да са твърде общи и необвързани с конкретни мерки, в програмата има и заложени доста конкретни решения. Като цяло може да се каже, че социалната програма не влиза в детайли, но пък е и консервативна откъм обещания.

В нея са заложени предложения като различни осигурителни прагове спрямо индустрията и населеното място, както и залагане в законодателството на възможности гъвкави договорки на пазара на труда, като и двете заявки не изискват (или няма да доведат до загуба на) особено много паричен ресурс, но е много вероятно да доведат до реален ръст на заетостта.

Идеите за пенсионната система са отчасти неясни. От партията говорят за отнемане на привилегиите на определени групи, без да става ясно кои са те. Говори се и за "пълно съответствие между вноските и получаваните пенсии", без да е обяснено как ще се постигне тази цел.

* В 11.41 ч. е направена корекция в часта за програмата на ГЕРБ

В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

Във втората статия от поредицата разглеждаме плановете за пенсионната и социалната политика на партиите за следващия управленски мандат. В следващите броеве очаквайте здравеопазване, обща икономическа политика и образование. Отделно ще бъдат обобщени и възгледите на по-малките партии, които засега са с малки шансове за парламента.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


23 коментара
 • 1
  chievo avatar :-|
  Chievo

  В общи линии, къщата гори, ние ремонтираме банята.

  Нито една партия не казва истината, защото тя не се харесва на стадото. А именно - за да има растеж на пенсии, детски и т.н., трябва да има растеж на икономиката, генериран главно от средната класа, която партиите у нас се стараят да затрият.

  Аз лично бих стигнал до относителна крайност вдясно - бих давал детски надбавки като данъчно облекчение. Примерно, изкарал си 10 000 лв. тази година, и имаш дете - 10% ти се връщат като облекчение. Тогава ще има стимул образованите и работещите да правят деца. А неграмотните няма да получават нищо, защото нищо не внасят в тази хазна. За тях - купони за храна, за да не пропиват детските, както правят в момента.

 • 2
  hellwitch avatar :-|
  hellwitch

  До коментар [#1] от "Chievo":

  И според мен детските трябва да са през подоходното облагане - 5% вместо 10% да е ДОД.

  Иначе за да не пропиват циганите детските на децата си то подпомагането трябва да е в безплатни учебници и учебни материали или в ваксинация и здравни услуги директно за детето.

  Иначе не си прав - точно пенсионната с-ма е най-големия проблем на държавата, а посочените мерки са дребни и нищо няма да разрешат.
  Точно през нея се постига ефекта, че ресурса от работещата "средна класа" вместо за публични услуги и инфраструктура отива за попълване на 50%-ната дупка в НОИ, която се равнява 5млрд. или 1/5 от всички разходи на държавата ни.

 • 3
  hellwitch avatar :-|
  hellwitch

  Та за пенсионната с-ма - би трябвало всички под 45-50г да разчитат основно на лични капиталови вноски, защото сегашния разходо-покривен модел няма от къде да се покрива при този демографски срив. Т.е. ако някой иска пенсия трябва да инвестира в фонд и евентуално от там пенсия. Иначе никакъв шанс да има за повече от 1 хляб и едно кисело мляко на ден.

 • 4
  gospodin avatar :-|
  Г-н D

  До коментар [#1] от "Chievo":

  Това, което предлагате е най-елементарна дискриминация.
  Дали е родено в семейство на български милиардери или на български цигани от видинско - детето е български гражданин и се ползва отвсички права, които му дава закона. Ако имате възражения към нормативната база - има начини да убедите законодателя да направи промени.

 • 5
  iliefff avatar :-(
  jilieff

  Много хубаво, но една много малка част от хората ще прочетат статията. Жалко, наистина.

 • 6
  judgeright avatar :-|
  LegalEagle

  На практика всички партии предлага поредната доза социализъм, в различен размер. Така кризата няма да свърши скоро.

 • 7
  primus avatar :-|
  primus

  Наистина трябва да отбележа че няма как да се вдигнат доходите. На мене много ми се иска ама няма да стане. Мога да споделя само че започнах собствен бизнес, производство на машини.
  Може би отделни хора нещо така да могат да променят за себе си, но като цяло няма да стане поне в нашия живот общ подем.
  Като цяло продуктите ни не са конкурентни, капиталите се държат от пълни некадърници, да не говорим и че всичко е откраднато и прочие.
  Как според вас да постигнем ръст, в всяка западна държава инженерите са най високо заплатената прослойка от обществото, само при нас ги подритват като брашнени чували. И да ви кажа че няма никакви кадри, има просто големи дупки и не става да ги запълниш само с пари. Така е, а онези политици може да се скъсат да обещават ама нищо няма да направят защото те самите си нямат представа как се прави бизнес, не са ходили да приказват с клиенти в чужбина да продават стока или просто да знаят поне един чужд език како трябва.

 • 8
  kirkor avatar :-|
  kirkor

  В рамките на ЕС държавата в голяма степен губи своите регулативни функции - не може да осъществява протекция на родното производство чрез мита и акцизи, не може да запази квалифицираната си работна ръка, не може да ограничи изсмукването на националния ресурс от чужди компании. Какво ни остава - да мижитуркаме на опашката и да профилираме националната икономика в услуга на богатите клиенти - хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, услуги от всякакъв вид. Това води до още по-голямо социално разделение и до затриване на националния характер на българската държава! Надеждата е, че скоро ЕС ще се разпадне!

 • 9
  plamenhristov avatar :-|
  PlamenHristov

  До коментар [#1] от "Chievo":
  Много хубаво предложение за стимулиране раждаемостта сред образованите и работещите.
  За другите - още стимули да ги накарат да се образоват!

 • 10
  dr_t avatar :-(
  dr_t

  В общи линии няма нищо ново под слънцето. Изборът е Пълелн популизъм и просототии от левите партии или неясно малко по-реално дясно.
  Тези избори вероятно ще са едни от най-важните, защото, ако правителството което и да е то не направи (макар да е много трудно) значителни промени в следващата 1 година, то до следващите избори (вероятно ще бъдат пак пшредсрочни) няма да остане нито един млад човек в България.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал