Новият брой: Да си посееш бъдеще

Какво ни обещават партиите: Икономическа политика

Какво ни обещават партиите: Икономическа политика

Сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент

8423 прочитания

© Георги Кожухаров


В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

Икономическата политика в развитите държави обвързва стабилната социална и здравна система с доброто образование и ефективно работещите държавни служби, ниско ниво на корупция и бюрокрация.

Така фискалната политика и бюджетът се превръщат само в инструмент за постигане на целта една държава да изглежда по-сигурна. Заради широкия спектър на задачите става все по-трудно за една държава да координира цялостна икономическа политика.

Предизборният период обаче е благодатен за партиите, защото могат да обещават всичко, но рядко прилагат предварителни оценки колко ще струва изпълнението на обещанията и как ще се набавят нужните средства.

Сегашните платформи на партиите също не представят разчети колко ще струва изпълнението на програмите им. Общото между няколко партии е, че имат разходно обвързани обещания.

Никоя от тях обаче не споменава какво ще прави, ако приходите, които са естествен източник за финансиране на политиките, не се изпълнят. Доминиращите обещания са за балансиран бюджет, което обаче може да наложи изоставяне на насърчителни мерки.

 

ГЕРБ

Партията обещава да подпомогне икономическия растеж с няколко мерки. По-ниска бюрокрация и електронно управление още в първата половина на управленския мандат чрез специално ресорно министерство. Предвиждат се различни мерки в енергийния сектор, с които да се понижи цената на електроенергията. Обещанията включват добив на газ от Черно море, удължаване на живота на работещите блокове в АЕЦ "Козлодуй", строеж на газопроводи, по-добро управление на държавните енергийни дружества и др. Повишаване на енергийната ефективност на домакинствата, като се финансират 50% от разходите им за саниране например, либерализация не енергийния пазар и възможност потребителите сами да избират доставчика си на енергия, което на теория трябва да свали стойността на сметките за ток. Обещава се подобряване на градската инфраструктура със специално финансиране, както и подобряване на условията за живот в социалните институции.

Коментар

Въвеждането на електронното правителство е сред водещите цели на почти всички партии. То трябва да намали административната тежест, бюрокрацията, да съкрати сроковете за работа на институциите с бизнеса и хората и в крайна сметка да намали силно корупцията и да създаде по-добри условия за правене на бизнес и осигуряване на растеж. ГЕРБ обаче обещаваше да направи това и в предходния си мандат, но видим ефект и резултат няма. Държавното финансиране на мерки  за енергийна ефективност се случва и в момента, но мярката се оценява като неработеща при действащия режим да се санират цели жилищни кооперации и сгради, където съжителстват множество домакинства. Като цяло обаче наличие на стратегия за повишаване на енергийната ефективност е полезна и добра.

БСП

Партията обещава борба с монополите и възстановяване на предвидимостта в държавната политика, защита на потребителите от едностранни промени в условията по договори за банкови кредити, без предварително да е описан режим, по който това може да се случи. Дълго отлаганата мярка на закон за личния фалит също се поема като ангажимент. Освен пътната инфраструктура се предвиждат инвестиции в железопътния транспорт, обещават се мерки за стимулиране на заетостта. Освен развитие на електронното правителство партията предлага цялата процедура по обявяване на обществени поръчки, кандидатстване и оценяване, както и мотивите за избор на един изпълнител сред останалите кандидати да става публично по електронен път. Това трябва да позволи на малките фирмите да кандидатстват при равни условия и ще гарантира на държавата най-добри условия за придобиване на активите, които поръчва. Мерки в земеделския сектор предвиждат увеличение на европейските плащания за дребните производители и таван на финансирането, което могат да получават големите земеделски компании. Другата мярка в тази посока е защита на производителите в отношенията им с търговските вериги. Рестартиране на проекта "Белене".

Коментар

Много от мерките, които партията обещава в икономическата политика, може да се реализират без значителни инвестиции и повишаване на държавните разходи, което означава, че няма да натоварят бюджета. Различните програми за стимулиране на растежа и социалните трансфери обаче са обвързани с допълнителни плащания, а за тяхното подсигуряване се изтъква единствено повишаването на данъчната събираемост при запазване на сегашните ставки (с едно изключение) и борба със сивата икономика. Това обаче прави редица от поетите ангажименти заложник на състоянието на икономиката и ще позволи на социалистите да се откажат от различните мерки с оправдание, че състоянието на икономиката не го позволява. В черновата на икономическата програма е записано рестартиране на проекта за АЕЦ "Белене", но впоследствие експерти от партията заявиха, че неговата полезност ще се преразгледа и едва след това ще се реши дали той да бъде изпълняван.

Атака

В "Планът Сидеров срещу колониалното робство" са очертани следните приоритети: Рязък и незабавен скок нагоре на доходите: минимална заплата в България - 1000 лв., минимална пенсия в България - 500 лв. Незабавно разваляне на концесиите за златодобив и връщане на печалбата от 3 млрд. евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. Незабавно разваляне на договорите с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН и връщане на печалбата от 1 млрд. евро годишно в български ръце в полза на цялата нация.  Нов регламент и състав на митниците, връщане на 2 млрд. евро годишно от контрабанда в български ръце в полза на нацията. Строеж на два нови блока на АЕЦ "Козлодуй" плюс нова АЕЦ. Държавна банка само за бързо и евтино кредитиране на малък и среден бизнес. Създаване на кооперативна банка с начално финансиране от държавата специално за селското стопанство. Ликвидиране на безработицата за 6 месеца със специална държавна програма за заетост чрез държавни проекти и поръчки. Създаване на държавно финансиране на високотехнологичен парк и държавен център за реализация на български изобретения и патенти, които ще носят милиардни печалби. Генерално пренасочване на българската икономика към Китай, Индия, Бразилия, Япония и Русия, което дава стратегическа опора на целия план.

Коментар

Обещанията на "Атака" звучат крайно неизпълними и силно популистки. Напомнят похватите на латиноамериканските диктатори и африкански автократи. Чавизъм.

ДПС

Развитие на нисковъглеродна икономика, създаване на зелени работни места и максимално повишаване на енергийната ефективност. Фактическа либерализация на вътрешния пазар на енергия, информиран избор на доставчик на ток, защита на потребителите от енергийните монополи. Разработване и прилагане на селскостопанска политика, която насърчава ефективното използване на ресурсите. Подкрепа на диверсификацията на икономическата дейност в селските райони, така че да насърчи балансирано териториално развитие. Разширяване на диапазона на произвежданите в страната биологични, екологично чисти селскостопански продукти – и като география, и като видове, конкурентни и търсени на общия европейски пазар. Изграждане и защитаване на българска марка биологични хранителни продукти. Стимулиране на сдружаването на селскостопанските производители за постигане на конкурентна и икономически ефективна селскостопанска продукция с висока добавена стойност, предназначена за вътрешен и външен пазар. Категорична подкрепа на малкия и средния бизнес чрез сигурност на плащанията, ефективно електронно правителство и законодателно закрепени облекчения. Развитие на биологичния и здравния туризъм.

Повишаване на инвестициите в образование и научни изследвания с цел достигане на средните за ЕС стойности, което би гарантирало отчасти догонващ ефект в технологиите и конкурентоспособността на човешкия ресурс.  

Коментар

На пръв поглед обещанията на ДПС звучат смислено, типични са за една либерална партия. Личи си, че са адресирани и силно към нейния електорат, който е в най-бедните райони на страната и е зает основно със земеделие. Около изпълнението на обещанията обаче има доста условности. Като потенциален партньор в евентуални коалиции ДПС по-скоро би се съобразявала с водещата партия и поемала ангажименти, които засягат основно твърдия й електорат. Освен това годините, които беше коалиционен партньор на НДСВ и в тройната коалиция, показаха, че върхушката в ДПС работи преди всичко за личните си интереси и създаване на обръчи от фирми. Все неща, които повдигат съмнения за изпълнение на добрите намерения.

България на гражданите

Използването на банката за развитие за събуждане на кредитирането, въвеждане на адекватни регулации в монополизираните сектори, за да се понижат цените на стоки и услуги. За повишаване на конкурентоспособността се предвижда насърчаването на високотехнологични производства и мерки, целящи да привличат чуждестранни инвестиции като източник за натрупване на капитал и предаване на ноу-хау. Съдебна реформа, дори и чрез промени в конституцията, която да гарантира изпълнение на договорите и да върне увереността на бизнеса в това, че като партньорите поемат ангажименти, те ще се спазват или ще има гарантирани компенсации. Безвъзмездно предоставяне на държавни земи за семейства до 39-годишна възраст, които желаят да се захванат със земеделие, увеличени субсидии за първите 50-декара обработвани площи и за първите девет отглеждани животни, с което се цели подпомагане на дребните производители.

В сферата на инфраструктурата се обещават инвестиции в железопътния транспорт, които да подменят част от сегашните влакове с нови, високоскоростни, както и изграждането не само на магистрали, но и на високоскоростни пътища от пътната мрежа. Друго от обещанията е да се работи за повишаване на жизнения стандарт в бедните региони на страната и да се създават условия за икономическо развитие не само в големите градове.

Коментар

Мерките за стимулиране на предприемачеството и бизнеса звучат добре, макар някои от тях, чрез реформа в съдебната система, да звучат трудно изпълними. Предлагат се и някои мерки, които изискват допълнително финансиране, и като негов източник се посочва справянето със сивата икономика и повишена събираемост на данъците. Това внася несигурност за изпълнението им, защото при неуспех да се реформира приходната администрация антикризисните и насърчителните мерки може да създадат бюджетен дефицит и да наложат увеличаване на държавния дълг.

ДСБ

Партията се фокусира върху мерки, които не са толкова разходоориентирани, но могат да предизвикат облекчения за частния сектор по линията на по-добра правна рамка.

Така например се предвижда улесняване на регистрацията на фирми, премахване на изисквания за опит при кандидатстване за обществени поръчки, освен ако те не са за обекти със стратегическо значение. В случай на финансов недостиг в публичните институции, които са направили обществените поръчки, се предвижда режим за разплащане, при който на първо място ще са тези фирми, по чиито вземания падеж е настъпил най-рано. Всички такси за обслужване на фирмите ще покриват единствено разходите за оказването им, но няма да товарят бизнеса с излишни тежести. За защита от нелоялна конкуренция се предвижда забраната на стоки, имитиращи оригинални търговски мари. Предвижда се това да стане един от приоритетите на държавата и за противодействие на нелоялната конкуренция да работят данъчните служби, полицията и регулаторите. За земеделските производители също се предвижда изграждане на общински тържища, където те да могат сами да реализират продукцията си към крайните клиенти, вместо да я продават евтино на търговци, които впоследствие да обират печалбите.

Партията е от малкото, които предвиждат специални мерки за повишаване на професионалната квалификация не само на учениците, но също и на хората, които вече са навършили пълнолетие и са придобили образователна степен, но желаят да придобият нови умения.

Коментар

Мерките звучат добре, насочени са към бизнеса и предприемачеството и към ограничаването на държавата и бюрокрация. Някои от тях изискват промяна на сега действащите принципи. С което идва и общата несигурност как ще се промени манталитетът на работа в държавните ведомства и как ще се отсеят онези чиновници, които откажат да заработят по нов начин. 

В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

Икономическата политика в развитите държави обвързва стабилната социална и здравна система с доброто образование и ефективно работещите държавни служби, ниско ниво на корупция и бюрокрация.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


16 коментара
 • 1
  euronymous avatar :-|
  Euronymous

  Едно и също вече 23 години обещават

  Публикувано през m.capital.bg

 • 2
  velikoko avatar :-P
  velikoko

  Браво на Атака, така се правят обещания - смело и право в сърцето на избирателя! Я ги виж ГЕРБ, как пробутват същите лъжи. Ало, даже не издържахте до края на мандата, ББ му се разтуптя сърцето и изчезна от ефир, ЦЦ го препитват прокурори, а обвинителят Станишеф по-добре да си намери работа, щото до следващите избори няма да му е останал електорат с тези пенсии и здравни. Викам да изберем смяна на отбора, тези момци за нищо не стават, в това вече се уверихме многократно.

 • 3
  daskal1 avatar :-|
  daskal1

  Иска ми се да видя конкретни показатели в областта на производството, селското стопанство, туризма и т.н., т.е. по основните направления генериращи национален продукт, плюс система за гарантиране на качеството на производство и на живот. Плановете са политически обещания и са далеч от реалността на изпълнеието.

 • evgeni2d

  Медиите сте много корумпирани! Защо пак коментирате само познатите партии, а малките кой ще ги рекламира? Или те не са кихнали? ВМРО дори не виждам. Мислите ни за овце вие, ама сте сбъркали!!! За нито една от тези партии няма да гласувам, а вие им харчете парите, продажници!!!

 • 5
  forumer avatar :-|
  forumer

  ГЕРБ: Обещаваме ви повече от същото!
  Още четири години криза, но всяко тримесечие ще ви обещаваме след две тримесечия да излезем от кризата

 • 6
  gallnare avatar :-|
  Мария

  "Мерките звучат добре, насочени са към бизнеса и предприемачеството и към ограничаването на държавата и бюрокрация. Някои от тях изискват промяна на сега действащите принципи. С което идва и общата несигурност как ще се промени манталитетът на работа в държавните ведомства и как ще се отсеят онези чиновници, които откажат да заработят по нов начин". (От коментара на програмата на ДСБ).
  --------------------
  Електронното правителство може да помогне доста, макар и не за всичко. Който и да управлява, трябва да бъде принуден да го въведе най-после.

 • 7
  player_m avatar :-|
  player_m

  Изключително разочарован съм от Капитал. Очаквах обективно отразяване на изборите, но явно и те са на принципа "Който плаща, той поръчва музиката". Интересно колко ли са платили тези партии, за да бъдат в този анализ, а останалите да ги няма?

 • 8
  pzashev avatar :-|
  pzashev

  Ако наистина това е квит-есенцията на това каква икономическа предлагат партиите, то мога само да кажа "търси се икономист за мама".
  Не само, че няма ясни приоритети, но няма и количествени и качествени показатели. Пожлания и обши приказки! Това ли е интелекталния капацитет и мощ? "Държавни кредити за семейства до 39 които искат да се захванат със земеделие"!? "Рестартиране на Белене"?! И за капак ГЕРБ - след 4 години правене на нищо, обещания да направят пак същото!?
  Вместо лозунги се надяваме да видим нещо полезно, практично, конкретно и измеримо?
  Привличане на инвстиции. Колко?
  Откриване на работни места? Колко?
  Подобряване на бизнес климата? Кое място мерим да заемем в световните класации?
  Кои сектори на икономиката биха били приоритетни?

 • 9
  elviejo avatar :-|
  elviejo

  Кой прави коментарите и защо не оставят хората да си ги правят?! Това е явна предизборна манипулация и промиване на съзнанието. Жалко, че Капитал беше от медиите, които ми харесваха донякъде, за разлика от останалите. Единствените независими и обективни си остават в.Атака и ТВ Алфа, органите на ПП Атака.

 • 10
  elviejo avatar :-|
  elviejo

  Уточнявам, че имам предвид коментарите в статията.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал