Какво ни обещават партиите: здравеопазване

Какво ни обещават партиите: здравеопазване

Сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент

5412 прочитания

© Анелия Николова


В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

Българите винаги водят класациите в ЕС по неудовлетвореност от здравната система. Вече дори е срамно да се каже, че тя е в процес на реформа, която започна през 1999 г. и след това спря, а основният обществен фонд – Националната здравноосигурителна каса, беше практически одържавен. Бюджетът й е нараснал 10 пъти за 10 години, но това не означава, че българите се лекуват по-качествено.

Въпреки че плащат осигуровки, пациентите трябва да доплащат за избор на екип, лекуващ лекар, импланти, допълнителни изследвания, лекарства, процедури и т.н., като средствата за това са почти равни на обществените фондове за здраве – около 3 млрд. лв.

Осигуряващите се нямат никакъв контрол върху това как се харчат техните вноски, тъй като тази роля е иззета от държавата. Държавните болници са натрупали над 600 млн. лв. дългове, като около 150 млн. лв. от тях са просрочени, годишно около 1000 специалисти напускат България.

В предизборните си програми повечето партии залагат на електронното здравеопазване като панацея за контрол върху сектора и неговото реформиране, а то е само инструмент от цялостната политика, и то отдавна готов и неизползван. Много малко от партиите предвиждат истинска, задълбочена реформа на здравния сектор.

 

ГЕРБ

Подобряване на детското здраве чрез комплексни профилактични и здравни грижи и рационалното хранене и физическа активност; своевременна спешна помощ, достъпна до всяко населено място, чрез кадрово обезпечаване и модернизиране на транспортната и медицинската техника; високотехнологично оборудване за българските болници за ранна диагностика и лечение на заболяванията; въвеждането на електронно здравно досие за по-ефективна, контролирана и прозрачна система.

Коментар:

В предизборната си програма ГЕРБ не обещава никаква реформа на здравния сектор и преамбюлът й изглежда все едно системата е отдавна реформирана и има само няколко детайла за донастройване. Първият от тях – детското здраве, за което плаща здравната каса, е допълнено с рационално хранене и спорт – дейности, които не засягат системата на здравеопазването. ГЕРБ предлага модернизация на Спешната помощ, но не посочва колко би струвало това. Електронното здравно досие, което според партията е начин за по-ефективна и контролирана система, е готово. Същото може да се каже и за високотехнологичното оборудване на българските болници – повечето от тях бяха обновени с пари от еврофондовете. Проблемът е, че в много градове липсват лекари, които да работят с ултрамодерната апаратура.

 

БСП

Държавата да започне да плаща в пълен размер здравните вноски на осигуряваните от нея - пенсионерите, децата, студентите, майките; акцент върху майчиното и детското здравеопазване – директен достъп до специалисти; въвеждане на електронно здравеопазване и премахване на лимитите за направления при специалист и делегираните бюджети за болниците; улесняване на специализацията на младите лекари;  въвеждане на финансови стимули за работа в отдалечени и труднодостъпни райони; лечението на инфекциозните, психичните и други социално значими заболявания, лечението в чужбина да се поемат от държавния бюджет – сега те са прехвърлени към НЗОК; пререгистриране на държавните болници от търговски дружества в нонпрофит организации; връщане на таксата от 1 лв. за преглед при лекар за пенсионерите, като разликата до пълната такса се поема от държавата; по-голямата част от цената на предписаните лекарства за хронично болни да се изплаща от здравната каса – БСП ще се опита да увеличи покриваните от НЗОК медикаменти.

Коментар:

БСП залага на електронното здравеопазване и повече държава в сектора, а не на радикална реформа, и това не е изненада. В нито една от програмите си досега партията не е предлагала осигурените да могат да избират между повече здравни каси, тъй като вярването в левицата е, че по този начин ще се разпилеят средствата и трудно могат да бъдат убедени работещите в частния сектор да се осигуряват в държавната здравна каса.

Идеята държавата да плаща пълните вноски на осигурените от нея е правилна, защото така се осигурява солидарност с останалите работещи. Това означава допълнително 500 млн. лв. годишно. Тази мярка, подпомагането на специализацията на младите лекари, болниците в отдалечените райони (10 млн. лв. годишно), възстановяването на поликлиниките, намалените такси за преглед (около 15 млн. лв. годишно) и увеличеното плащане на лекарства обаче струват около 600 млн. лв. От БСП коментираха, че ще финансират "държавата в сектора", като намалят парите за подслушване  и намалят контрабандата. Съществуването на системата в този й вид обаче е трудно оправдано, особено ако болните трябва да разчитат за лечението си на държавната администрация, която доказано работи бавно и неефективно. Точно по времето на тройната коалиция множество пациенти осъдиха държавата за липса на лечение.

 

"Атака"

Съкратеният вариант на предизборната програма на партията - планът "Сидеров" - не предвижда специален акцент върху здравеопазването. В програмата на партията е записано, че "българската държава е длъжна да осигурява здравето, социалната сигурност и условията за духовен и материален просперитет на всички българи с всички средства на държавната власт".

 

ДПС

Възстановяване на доверието в системата на здравеопазването чрез създаването на условия за реална конкуренция, ефективен контрол и качество на медицинските услуги; корекция на финансовия модел – демонополизация на здравната каса, въвеждане на единна интегрирана информационна система и работеща система на електронно здравеопазване; възстановяване на баланса и взаимовръзката между отделните звена на здравната система, извеждане на профилактиката, скрининга и ранната диагностика като приоритетни принципи на съвременното здравеопазване; фокусиране върху проблемите на детското здравеопазване;  възстановяване на прекъснатото през последните три години субсидиране на общинските лечебни заведения, разположени в отдалечени планински и полупланински райони.

Коментар:

ДПС има сравнително обрана здравна програма, която обаче включва и досега исканата от партията демонополизация на здравната каса. В документа също е записан акцент върху електронното здравеопазване, субсидирането на общинските болници в отдалечените райони, което беше прекъснато през последните години, фокус върху детското здраве и профилактиката. В програмата няма развити конкретни стъпки за цялостна реформа на сектора.

 

"България на гражданите"

Електронно управление и контрол в здравеопазването – електронен здравен паспорт, електронна рецепта, електронен контрол за проследяване на използваните медицински услуги; използване на всички пари от здравни вноски за здравеопазване; поставяне на акцент във финансирането върху доболничната и извънболничната помощ; реално остойностяване на медицинските дейности; регламентиране на доплащането в доболничната и болничната помощ; ясни критерии, стандарти и обеми за категоризация на лечебните заведения; реформиране на спешната помощ така, че линейката да идва за не повече от 30 минути до всяка точка в страната; осигуряване на лечение на всички социално значими заболявания до определена месечна стойност; нова лекарствена политика;  увеличаване на профилактичните дейности в първичната и извънболничната помощ; разширяване на скрининговите програми за ранна диагностика; създаване на възможност за развитие на допълнително задължително и доброволно здравно осигуряване; заплащане на пълния размер на здравната вноска на осигуряваните от държавата лица.

Коментар:

"България на гражданите" не обещава директна реформа на НЗОК, а само "създаване на възможност за развитие на допълнително задължително и доброволно здравно осигуряване".  Освен електронно здравеопазване и реално остойностяване на медицинските услуги, нова лекарствена политика и акцент върху извънболничната помощ и профилактика, което само по себе си е добър акцент, в програмата има едно добро обещание – държавата да заплаща пълния размер на здравната вноска на осигуряваните от нея лица, и две изключително притеснителни обещания. Първото от тях е, че всички социално значими заболявания ще се лекуват до определена месечна стойност, което означава лимит за тежкоболни и би било дискриминация. Второто е регламентиране на доплащането в извънболничната и болничната помощ. Повечето от осигуряващите се са против това да доплащат извън здравните осигуровки, които са внесли в НЗОК или допълнителен фонд. Идеята линейката да стига до 30 минути до всяко населено място е добра, но изисква подмяна на парка, персонал, който да работи в Спешната помощ, добри пътища и болници, в които болният да бъде приет.

 

"Демократи за силна България"

Възстановяване на справедливостта и солидарността чрез увеличаване на разходите за здравеопазване в рамките на мандата от 4.1 на 6% от БВП, без да се вдига здравноосигурителната вноска, а чрез повишаване на събираемостта и намаляване на броя на неосигурените. Никой български гражданин не може да бъде принуждаван да плаща за здравни услуги при ползването им освен минималната потребителска такса, след като вече е платил авансово здравните си вноски.

Раздържавяване и демонополизация на НЗОК - премахване на монопола на касата и въвеждане на конкурентни принципи между лечебните заведения с цел осигуряване на качество на медицинската помощ, ефективност на лечебния процес за пациентите и пазарно разпределение на ресурсите. Нулева ставка на ДДС за държавните, общинските и частните лечебни заведения; премахване на корпоративното данъчно облагане върху държавните, общинските и частните лечебни заведения – така, както беше направено през 2000 г. премахване на ДДС за лекарствата, финансирани от НЗОК и други здравни фондове; създаване на индикативни стандарти и нива за заплащането на труда на лекарския и нелекарския персонал в лечебните заведения; възстановяване правото на всеобща, достъпна, качествена и навременна спешна помощ за всички български граждани без изключение, която да се финансира чрез държавния бюджет, увеличаване възнагражденията на заетите в Спешната помощ; продължаване  финансирането на съществуващите програми в областта на ранното откриване на заболяванията, промоцията на здравето, профилактиката и рехабилитацията; специално внимание на кадрите в здравеопазването; облекчаване на процесите на регулация от страна на Министерството на здравеопазването.

Коментар:

Програмата на ДСБ е най-пълната, задълбочена, конкретна и реформаторска програма в здравеопазването, като с нея партията предлага да продължи започната през 1999 г. здравна реформа. В програмата е записано реалистично, че "някои от описаните цели могат да бъдат започнати и до голяма степен постигнати в рамките на един мандат, но развитието трябва да продължи във времето, за да се постигне очакваният резултат". Премахването на монопола на НЗОК, неплащането на други суми извън осигуровките, финансирането на програмите за превенция и скрининг, реформата на здравния сектор и приватизацията са положителни предложения. ДСБ се отказват само от една първоначална точка във вижданията си за реформа - преди години при синьото управление държавните болници бяха преобразувани в търговски дружества, като целта беше повечето от тях да бъдат преструктурирани и приватизирани. Сега ДСБ видно смята, че това е грешка, и планира да ги превърни в нонпрофит организации, както и да въведе облекчение със здравни вноски да не се плаща ДДС.

В няколко поредни броя "Капитал Daily" ще представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

Българите винаги водят класациите в ЕС по неудовлетвореност от здравната система. Вече дори е срамно да се каже, че тя е в процес на реформа, която започна през 1999 г. и след това спря, а основният обществен фонд – Националната здравноосигурителна каса, беше практически одържавен. Бюджетът й е нараснал 10 пъти за 10 години, но това не означава, че българите се лекуват по-качествено.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  euronymous avatar :-P
  Euronymous

  на коя партия да вярвам

 • 2
  gligi avatar :-|
  gligi

  на ПП Зелените !

 • 3
  zaffirov avatar :-P
  Митко Зафиров

  Не знам как става така. Тези, които ядат деца на закуска предлагат най-пълната програма в здравния сектор с цел демонополизация на НЗОК. И не само това - доказана последователност от 1999г. насам. Разбирам, че е по-рационално да намираш здравни министри по разклоните, но какво да се прави.

 • 4
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  Осигурените, а и неосигурените, когато са болни трябва да избират не МЕЖДУ КАСИ, а МЕЖДО ТОЗИ и ОНЗИ светове..... затова и приказките на седерастията за публично-частно партньорство, здравни "касички" и подобни е само шум който до нищо добро не може да доведе....
  Апропо, време е, във връзка с "оздравяването" на българина, да се национализира фармацевтичната промишленост на страната щото за 10 години от времето когато Лостов се писа реформатор в здравеопазването, цените на най-обикновени лекарства "подскочиха" 6 до 15 пъти..... ей така за няма нужда....
  От държавния монопол, по вреден ечастния монопол (във фармацията)

 • 5
  peshkobg avatar :-|
  peshkobg

  Защо занимавате читателите с политическата реклама на елита?

  Думите и писанията на PR отделите на партиите не бива да са обект на политически и икономически анализ. Тези "творби" с програмен характер са съчинени за да правят ефект, а не да показват истинско икономическо мислене.
  Тук оценяваме и коментираме не въжделенията на партийния апарат, а способността на платените им писари да се изразяват изчерпателно и документално.
  От край време знаем какво означава партийна програма и от кои архиви се вади. След 4 години се редактира лекинко, прошнурова, прономерова и представи накрая като НОВАТА. Пипва се оттук оттам, взема се някоя чуствителна реформичка и ето ти 7-8 подточки.

  Ето интересният момент: Всички четем анализа, без изобщо да сме прочели програмите им. Признайте си! По-лесно е така. Пък и е по-правилно, защото закакво ни е тази мъгла?

 • 6
  dr_t avatar :-|
  dr_t

  Изглежда нито една партия няма ясна стратегия и тактика за реформи в здравеопазването, което така или иначе не е реформирано... за съжаление...

 • 7
  vjacho avatar :-|
  Вячеслав Атанасов

  Това е най тежката реформа.Пенсионната е другата.Никой не смее да вдигне много високо летвата,защото ще гризне дръвцето.

 • 8
  ltoshev avatar :-|
  Lubomir Toshev

  Българи спортувайте повече!

  Доста съм пътувал и мога да кажа че сравнено с Европа 80% от хората в България не спортуват!

  Как искате да сте здрави, трябва сами да си помогнете!

  Повечето хора са от колата в къщи и пак на работа, с колата до магазина и т.н.. Така не се прави!

  Не казвам че реформите в сектора не са необходми, просто може да си спестите много пари и неприятности ако се поддържате със спорт и добра храна!

 • 9
  dr_doolittle avatar :-|
  Dr_Doolittle

  В България няма дясно. Има продължаващи напъни за комунизъм изразено в нова фаза -след развиващия се социализъм - развинтен социализъм
  Можете да избирате само между :
  ултралеви (Атака),
  тесни леви (БКП),
  широки леви(БСП)
  блуждаещи леви (ГЕРБ)
  умерено леви (СДС,ДСБ)
  неуспели леви (РЗС,БНГ)

  Коментарът за ДСБ е партийно оцветен. Здравната програма на ДСБ си е здравната програма на БСП с променен словоред и нулева разлика в смисъла, резултатите ще са същите. Слава Богу, че имаме отворени граници.
  Да анализираме пак цитат от тази програма: 'на никой осигурен, който си е платил авансово здравната вноска, не трябва впоследствие да му бъдат искани пари под никаква форма в лечебното заведение'.
  Коментар : Вие, сини другари какво си мислите, че всичко от НЗОК покрива някакво плащане от 1 лев месечно ли ? Че пакета на НЗОК ,не е раздут и едва ли не капитацията от 1 лев месечно покрива всичко от преглед в кабинета до преглед в къщи, от шиене на рана до издаване на някаква бележка и безконтролни посещения за какво ли не? Явно и вие другари от ДСБ третирате лекарят като работник от комунистическия битов комбинат, който да получава минимално някакво възнаграждение срещу което трябва да прави всичко което му свирнат и това да се смята на всичко отгоре като ПЛАТЕНО. Такава гадна постановка могат да измислят само комунистически експлоататори. Ако някой плаща тук за здравеопазване 20 пъти под това в нормална европейска страна, то явно очаква да има 20 пъти по-нискокачествено здравеопазване. Идеята обаче на всички комунисти е с малко пари но добавена пропаганда, манипулации , обвинения, съдебно преследване, публично поругаване срещу лекарското съсловие, да ги накарат да повишат работата си и да не искат много ,така ,че при 20 пъти по-малко средства ,здравеопазването да е не повече от 2 пъти по-лошо. Безогледна комунистическа експлоатация с икономически и политически средства. Здравната политика на ДСБ не се отличава с нищо от БСП.
  ЗДРАВ ЛЯВ ЗАВОЙ , защото електоратът е главно ляв ,пролетаризиран, опошлял, обаче отчаяно лелеян от ДСБ за да вземе някой процент повече за да долазят буквално до парламентрния бюфет. Чули,видяли популизъм и решили и те да сготвят лоена манджа с блажни обещания... Жалко. 69 години комунистите злоупотребяваха с хуманността и солидарността на българския лекар. Предлагате това да продължи, явно партийно ангажирани за да печелите лумпенизирания електорат с 'безплатно' по-скоро с незаплащано здравно обслужване. Лоша услуга им правите другарки и другари. Оставяте ги без лекари, а и себе си оставяте без лекари. С хуманността не трябва да се злоупотребява, а политическата класа през последните 20 години съставена изцяло от комунистически отломки, злоупотреби и ИЗНАСИЛИ хуманността на българския лекар. Чака ви хуманитарна катастрофа. CTRL+D за да си запазите този коментар в компа и да си го четете през сълзи след 8-10 години. Предупредени сте, после да няма, ама аз мислех незнам какво си. Политическите примати следват желанието на тълпата за евтино здравеопазване , обаче този път Андрешко яко ще я закъса в блатото, ако не престане да се заблуждава,че с 20 пъти по-малко средства ще постигне стандарта на германското здравеопазване. Продължавайте със самозаблудите....


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал