Какво ни обещават партиите: образование

Какво ни обещават партиите: образование

Сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент

5225 прочитания

© Цветелина Белутова


В няколко поредни броя "Капитал Daily" представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

В последната статия от поредицата разглеждаме плановете за образователната политика на партиите за следващия управленски мандат. Отделно ще бъдат обобщени и възгледите на по-малките партии, които засега са с малки шансове за парламента.

Образователните политики на партиите са в дългия списък на тези, в които обикновено заявките преди изборите са много, а реформите след това - малко. С все по-стагниращ пазар на труда то започна да изплува в общественото пространство и като най-ефективното възможно решение на проблема със заетостта. Партиите също не пропускат да отбележат неговата важност в предизборните си платформи - голяма част от тях обещават щедро повече пари за наука и образование, а повечето са наблегнали и на необходимата връзка с бизнеса и нуждите на пазара на труда. Тези пожелания обаче са останали преобладаващо без конкретика в платформите на партиите. Маркирана е само крайната цел, но изглежда, пътят към нея остава неясен.

ГЕРБ

ГЕРБ, както и повечето останали партии, обещават да работят за образование с практическа насоченост и в партньорство с бизнеса. Тази идея обаче не е приела конкретна форма в предизборната им програма и не става ясно какви мерки ще предприеме партията, за да постигне тази цел. Инвестициите в учителите е друга заявка, която партията дава, но не уточнява дали това ще се случи чрез увеличение на възнагражденията или чрез други мерки. Добро пожелание е индивидуалният подход към всяко дете.

В платформата си ГЕРБ са заложили и разработването на оперативна програма за насърчаване на науката, научните иновации и образованието. Подготовката й всъщност започна по време на предишния мандат и в момента се движи от служебното правителство. На този етап концепцията за програмата обхваща твърде много теми и има нужда от сериозна редакция.

Партията обещава обновяване на поне още 1150 детски градини и училища, както и приемане на нови закони за предучилищното и училищното и за висшето образование. Всъщност проектозаконът за предучилищното и училищното образование заседна в парламента в края на техния мандат и така и не беше приет.

Коментар

Реформата в образованието не беше една от силните страни на ГЕРБ през последните четири години. Правителството на Бойко Борисов не успя да приеме важния Закон за предучилищното и училищното образование, от който зависеха много промени. Обновяването на учебните планове и програми също вървеше изключително бавно и не успя да покрие всички класове. Както новият закон, така и практическата насоченост на образованието, присъстваха в програмата на ГЕРБ и през 2009 г. Сегашните им обещания са по-скоро в правилната посока, но не звучат много убедително на фона на свършеното през първия им мандат.

БСП

Според БСП професионалното образование трябва да се обвърже с икономическите и социалните потребности на регионите. Партията продължава и да отстоява тезата си, че държавата не трябва да издържа частните, а само държавните и общинските училища.

"Поставяме си като непосредствена задача рязко да намалим високата неграмотност и липсата на квалификация", е заявено още в платформата, но не са посочени конкретните стъпки, по които това ще стане. Обещанието им е образованието да бъде един от секторите, в които да бъдат насочени приоритетно публични инвестиции.

За разлика от повечето други партии социалистите все пак дават детайли за някои от заявките си. За да намалят броя на преждевременно напускащите образованието например, смятат да създадат училища "Втори шанс".

БСП обещават да увеличат възнагражденията на учителите, а също и да въведат държавен стандарт за учителския труд. Те искат също държавната поръчка във висшите училища да се определя от обществените потребности и качеството на обучение, без обаче да са обяснили как ще определят това. Във висшето образование смятат още да намалят дела на таксите в държавните университети, заплащани от студентите, до една четвърт от издръжката.

И БСП не са пропуснали да споменат взаимодействието между висшите училища и бизнеса, като смятат да въведат финансови стимули за това.

Коментар

Програмата на социалистите засяга два важни въпроса в сферата на образованието - отпадащите ученици и развитието на професионалното образование. Положително е, че се обмислят мерки в тези посоки, както и че присъства проблемът с неграмотността на населението. Не става ясно обаче откъде ще дойдат средствата за значителните публични инвестиции в образованието, на които БСП набляга. Намаляването на студентските такси например автоматично ще доведе до искания за по-голяма държавна субсидия и ще направи университетите още по-зависими от държавата.

"България на гражданите"

От движение "България на гражданите" са дали конкретно обещание с колко смятат да увеличат парите за образование - най-малко 500 млн. лв. годишно, но без да обясняват откъде ще вземат тези пари.

Повечето от останалите планове на партията звучат по-скоро като пожелания, например модернизация на професионалното образование, усъвършенстване на системата за външно оценяване, повишаване дела на обхванатите в училищната система деца. От ДБГ смятат да приемат нов закон в областта на училищното образование, както и да усъвършенстват законодателството в областта на висшето образование, но не са дали конкретна насока на тези свои планове.

В науката смятат да заложат на проектното финансиране и са дали заявка за създаване на университетски научноизследователски комплекси. Една от по-конкретните идеи на партията е да обедини на фонд "Научни изследвания" и Иновационния фонд.

Коментар

Платформата на ДБГ дава добри пожелания, но й липсват важните детайли как ще се осъществят тези цели. Частта за наука дава повече яснота за планираните мерки. Идеята за обединяване на двата фонда, които финансират научни изследвания и иновации, може да се отрази добре на връзката между науката и икономиката. Заявките за ново законодателство в училищното и във висшето образование са оставени без конкретика.
"Атака"

От "Атака" смятат да въведат задължителен предмет вероучение, а за атеистите – етика. Те са обещали още повишаване на доходите на преподавателите и създаване на държавно финансиране на високотехнологичен парк и държавен център за реализация на български изобретения и патенти, които ще носят "милиардни печалби".

В плана "Сидеров" срещу колониалното робство" се предвижда още ново учебно съдържание и нов учебен план, мандатност на директорите, не по-малко от 5% от БВП за образование, без ДДС върху учебниците за основните училища, за средните - ставка от 3-5%. Според "Атака" държавата трябва да осигури места в детските градини и училищата на 4-годишните. Големият брой висши училища трябва да бъде намален, но за сметка на това образованието в държавните университети да е безплатно. Партията на Волен Сидеров иска кредитиране на студентите през държавната банка и ако кредитираният остане да работи в страната не по-малко от 10 години, заемът да се опрощава.

Коментар

Платформата на "Атака" може би е най-пълна откъм конкретни идеи. Сред тях впечатление правят националистическите призиви като "легитимиране на вярната и доказана с модерни ДНК експертизи теория за автохтонния (местен) произход на българите" и прочистването на учебниците на всякакви теории, които вредят на славата на древната българска цивилизация. Извън тях програмата стъпва на традиционни леви идеи, в чиято основа е силната роля на държавата.

ДПС

От ДПС обещават да повишат инвестициите в образование и научни изследвания, за да достигне България средните за ЕС стойности. Те са дали заявка и за актуализация на мрежата от специалности и на учебното съдържание и осигуряване на връзка между образованието и пазара на труда, но също, без да навлизат в конкретни параметри. Според ДПС има нужда от нов законов статут на майчиния език, модернизиране на материално-техническата база на училищата и спиране на "финансовия геноцид върху БАН и другите образователни и научни организации".

Коментар

Идеите за актуализация на специалностите е интересна, но от партията на Лютви Местан не дават подробности как точно може да се осъществи. Както при всички останали партии, и при ДПС не е ясно откъде ще дойде планираното значително увеличение на средствата за образование и наука.
"Демократи за силна България"

Програмата включва основните въпроси на училищното образование, но не засяга проблемите на висшето и науката. Коалицията между ДСБ и БДФ предлага утвърждаване на матурите като критерий както за владеене на учебното съдържание и необходимите умения, така и за качеството на училищата. Идеята им е да има нови държавни образователни изисквания (ДОИ) и те да се актуализират на всеки десет години. Учебниците трябва да отговарят на ДОИ и могат да се избират свободно от училищата. Партията на Иван Костов залага на принципа "парите следват ученика" и обвързва делегираните бюджети на училищата и учителските заплати с успеха на учениците на матурите. Спомената е и квалификацията на учителите, но без конкретни идеи какво да включва тя. В платформата се предвижда гъвкава система за включването на децата със специални образователни потребности чрез диференциран подход според техните потребности. Интересни акценти са мерките за развитие на училищния спорт и контролът върху училищните бюджети отстрана на Сметната палата и общините.

Коментар

Платформата на ДСБ и БДФ засяга важни въпроси на училищното образование и дава добри идеи, но й липсват конкретни мерки за постигането им. Целта на образованието е формулирана точно - ученици с основни знания и умения за себереализация и граждани, вземащи самостоятелни решения и способни да носят отговорност за тях. В правилна посока са със сигурност и идеите за обвързване на финансирането с резултатите на учениците. Няма обаче конкретни предложения за промени в учебната програма и начините на преподаване. Както почти всички останали партии, и ДСБ пропускат огромния проблем с разликата в качеството на училищата от различните райони на страната. Щеше да бъде интересно да разберем и какви идеи има формацията на Иван Костов по отношение на висшето образование.

В няколко поредни броя "Капитал Daily" представи подробно сравнение между платформите на шестте политически сили, които според социологическите проучвания имат най-големи шансове да влязат в следващия парламент (ГЕРБ, БСП, ДПС, "България на гражданите", "Атака" и ДСБ).

В последната статия от поредицата разглеждаме плановете за образователната политика на партиите за следващия управленски мандат. Отделно ще бъдат обобщени и възгледите на по-малките партии, които засега са с малки шансове за парламента.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


5 коментара
 • 1
  daks avatar :-|
  ДАКС

  Партиите не ви предлагат нищо повече от това да изберете избраниците им за народни представители. Това правило винаги е било валидно, но има още по-голяма тежест в сегашната ситуация, от която е видно, че никоя партия няма да има парламентарно мнозинство и следователно каквото и да Ви обещае няма как да го изпълни без и други партии да са съгласни.

  Съвсем отделен въпрос е доколко са искрени обещанията на политиците, колко от тях са премислени и пресметнати до какви плюсове и минуси би довело изпълнението им, и дали изобщо са се замисляли дали и как биха могли да бъдат изпълнени.

 • 2
  chichi01 avatar :-|
  Чичи (Ice Man's fan)

  Иначе казано, продължаваме да вървим "по пътя към ада" на образованието, постлан за сега само с добрите намерения на водещите партии.
  Например политиката на ГЕРБ за дългосрочни инвестиции и непрекъснато подобряване на материалната база е необходимо, но съвсем недостатъчно условие за обръщане на посоката в която плава за сега кораба на образованието ни. Също толкова, ако не и по-важно е да се стимулират самите кадри, да останат и да работят мотивирано в тази сфера.
  Най-важното е да се предвидят и изпълнят спешно икономически механизми и мерки, които да се отразят пряко в заплащането на труда, на тези които изпълват със съдържание образователната ни система. Колкото и да лежим на аксиомата, че "учителството не е професия, а призвание", цинично е да се игнорира реалността по този въпрос!
  За разлика от здравеопазването, което страда хронично от подобни проблеми, породени от подобни липси на политики, аварийни изходи за българското образование просто няма. Ако в резултат на мизерното заплащане и хаос здравеопазването продължи стремглаво да се оголва от към кадрови потенциал, съществува макар и ужасно безпомощната идея, да се "внесат" лекари и сестри от държави от третият свят.
  Що се отнася до образователната система, такова нещо е извън всякаква възможност - няма откъде да се внесат български учители, друга България няма!!!

 • 3
  daskal1 avatar :-|
  daskal1

  Обвързване на образователната политика с бизнеса е възможно, но реалността в България свежда въпроса до професионалното образование на малкия и среден бизнес, останалото е свързано със социалната политика - лекари, учители, полицаи и т.н. Няма много големи бизнеси в страната със стратегически планове за развитие и готовност за инвестиции.
  БСП предлага традиционна платформа. Професионалното образование несъмнено трябва да се възстанови и развие. Въпросът с финансирането на частните училища опира до данъчното облагане и правата на гражданите. Ваучерната система, т.е. гласуването на гражданите за образователни учреждения с парите си може да стимулира "гнезда на качество", извън масовия конвейр с известните му слабости.
  ДПС се опитват да завоалират основната си идея - турски език в местните училища. Имахме такава система (турски и цигански основни училища с преподаване на турски) до началото на 60-те години. Иван Костов и принципа "парите следват ученика е за ваучерната система."
  Атака - планът е "да обещаем пък после ще видим".
  Общо взето "кьор фишеци" дал господ.

 • 4
  rembrandt avatar :-|
  rembrandt

  По образователната политика ще ги познаете! Ако трябва да сме честни това е най-важното нещо във всяко едно общество... колкото по-образовани са младите на една държава толкова по успешна е държавата. Даниел Вълчев е най-успешния министър на образованието в демократичната история на България. Той вкара матурите, той вкара делегираните бюджети, което увеличи заплатите на учителите от 500-600лв. до 700-900лв. в зависимост от стажа. Смятам че най-силната страна на движение "България на гражданите" е именно Даниел Вълчев, изключително умен човек винаги се аргументира и най-важното той е цивилен, НЕ милиционер.

 • 5
  istorik avatar :-?
  ISTORIK

  Четете предизборните обещания на партиите и коалициите.

  Най-добрата и най-добре аргументираната програма за образование, наука и култура не ще откриете в партиите на статуквото.

  Обърнете внимание на програмите и на извънпарламентарните партии.

  ---

  Най-добрата предизборна програма в сферите наука, образование и култура е тази на ПП "Глас народен" на Светослав Витков (певецът на група "Хиподил").

  Идеите, от която “Глас народен” се ръководи, са: смяна на модела на управление, нови лица и принципи. Премахване на монополите, свободно интернет пространство, подобряване на методиките на преподаване в образователната система, възможности за развитие на науката и иновациите, стимулиране и защита на културата и изкуствата, превръщане на спорта в държавна политика - ето малка част от целите и каузите на партията.

  Предварително трябва да отбележим, че въпросът със сроковете предполага и „приемственост” на тяхната (на ПП "Глас народен) политическа линия.

  Дори ако партията има възможността за 4 години да осъществи своята политическа програма, ще бъдат необходими най-малко 12 години (от 1-ви до 12-ти клас), за да се решат проблемите в образованието, поне - в основни линии. Колкото и песимистично да звучи подобна констатация, именно тя е оптимистичната.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал