По програмите им ще ги познаете: Всички искат демонополизация на здравеопазването
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

По програмите им ще ги познаете: Всички искат демонополизация на здравеопазването

По програмите им ще ги познаете: Всички искат демонополизация на здравеопазването


Какво предлагат основните участници в изборите в платформите си

Десислава Николова
5703 прочитания

© Юлия Лазарова


След дълги години отлагане на здравната реформа, политическите партии предлагат радикални промени в модела. С малки изключения те планират да стимулират осигуряващите се в частния сектор, които в момента възприемат плащанията за здраве като още един данък. Партиите предлагат първо да увеличат вноските на държавата за осигурените от нея 4.5 млн. души, а след това да демонополизират здравната каса и да допуснат частните фондове до вноските за здраве. Единствените изключения са ГЕРБ, при които липсва конкретен текст в програмата, но за сметка на това всичките й кандидати обясняват на срещите с избирателите, че са за демонополизация на касата и дори представят конкретни планове за това. БСП предвидимо са против. По традиция ДПС и Реформаторският блок настояват за частни здравни каси, изненадващото е, че към тях се присъединява и АБВ.

Партиите са единодушни в това, че трябва да създадат условия да задържат лекарите в България и всяка една от тях си поставя това за основна цел, като АБВ е най-радикална и обещава обвързване на следването по държавна поръчка с работа в страната. В програмите на всяка от партиите е залегнало като приоритет решаването на проблемите със Спешната помощ.

Политиците единодушно предлагат въвеждането на електронно здравеопазване и електронни здравни карти, с които да се контролира лично изразходването на здравните вноски. Партиите до една смятат, че болничната система не може да съществува в сегашния си вид и предлагат мерки за ограничаване на броя на клиниките чрез задължителна национална здравна карта.

В програмата на ГЕРБ е записано, че НЗОК ще сключва договор само с болници, предлагащи най-високо качество и е отбелязано, че клиниките ще се кооперират по места. Реформаторите предлагат не само консолидация по задължение, но и приватизация, публично-частно партньорство и всички възможни начини за раздържавяване на сектора.

Всички партии смятат, че акцентът в работата и плащането трябва да се премести от болниците върху профилактиката в извънболничната помощ. Някои от тях предлагат и конкретни предимства за групи пациенти. ГЕРБ, например, обещават допълнителни скринингови програми, целеви програми за дентално здраве и за протези на възрастните. БСП обещава акцент върху майчиното и детското здраве, премахване на лимитите за направления за специалисти и за престой в болница за майките и децата. Реформаторите предлагат специален фонд, който да плаща лекарствата на пенсионерите. АБВ обещават безплатно здравеопазване за бременни, майки и деца и задължителни безплатни профилактични прегледи. 

ГЕРБ

1. Утвърждаване и разширяване на профилактиката като основна грижа за здравето – промяна на заплащането на личните лекари, стимули за незаетите практики, развиване на кабинети за неотложна помощ, разширяване обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни скринингови изследвания; въвеждане на нови ваксини, национални програми за хроничните незаразни заболявания. Целево финансиране на програми за дентално здраве при децата и за протези на възрастните.

2. Стабилизирана финансово-здравна система – повишаване събираемостта на здравните вноски, плащане по диагностичносвързани групи (ДСГ), единни стандарти за държавните лечебни заведения. Интегрирана информационна система и въвеждане на електронна здравна карта за достъп до системата

3. Мерки за кадровото и ресурсно обезпечаване на Спешната помощ – парамедици, максимално равномерно покритие на територията на страната; общи протоколи за поведение; обучение и квалификация на специалистите;

4. Реформиране на болнична медицинска помощ чрез сключване на договори само с лечебни заведения, предлагащи най-добро качество, равнопоставеност и безопасност на пациентите. Функционално коопериране на лечебните заведения на регионален принцип за по-ефективна комбинация на предлаганите дейности; контрол за стриктното спазване на индикациите за хоспитализация; обвързване на плащанията с резултатите от лечението.

5. По-широко прилагане на генерични продукти на базата на единни стандарти за рационална употреба. Фармако-икономически анализ за прилагане в практиката на иновативни медикаменти; гъвкави механизми за договаряне на отстъпки, национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства.

6. Решаване на проблема с кадровото обезпечаване

БСП

1. Нов здравен модел, който гарантира конституционното право на всеки български гражданин на достъпно и качествено здравеопазване, но и ясно определя неговите задължения. Цялостно преориентиране на здравната система към превенция и профилактика. Специално внимание към майчиното и детското здравеопазване

2. Осигуряване финансовата стабилност на здравната система чрез засилване отговорностите на държавата;

3. Изграждане на модерна система за спешна медицинска помощ и мотивиране на медицинските кадри за работа в нея. Политика за дългосрочно планиране, организиране и реализиране на здравните кадри в България. Въвеждане на справедлива единна методика за оценка на труда на категориите персонал в болниците и заплащане съобразно индивидуалния принос

4. Развитие на информационната система с цел ефективно планиране и разходване на финансовите средства

5. Премахване на лимита за направления и делегираните бюджети за болниците. Ефективна лекарствена политика;

ДПС

1. Гарантиране на достъп и качество на здравната помощ за всички български граждани, включително и за тези, които живеят в отдалечени и труднодостъпни планински райони. Национална здравна карта със задължителен характер с цел предотвратяване на регионалните различия. Електронно здравеопазване на основата на единна информационна система.

2. Извеждане на профилактиката, скрининга и ранната диагностика като ефективни и приоритетни основи на здравната система.

3. Протекционизъм по отношение на човешките ресурси – улеснена специализация, добро заплащане, перспектива за развитие в България.

4. Промяна на механизмите за заплащане в системата чрез корекция на финансовия модел - демонополизация на здравната каса, конкуренция на финансиращите фондове, изплащане на пълния размер на здравноосигурителните вноски за групите, осигурявани от държавата;

5. Промяна в спешната помощ чрез ресурсно и логистично обезпечаване и промяна в лекарствената политика - рационално съотношение между иновативни и генерични лекарствени продукти до средноевропейски нива; гъвкаво договаряне на отстъпки.

Реформаторски блок

1. Премахване на системата на направленията в сегашния й порочен вид чрез въвеждане на индивидуален здравноосигурителен пакет за доболнична помощ. Въвеждане на индивидуална електронна здравна карта

2. Формиране на регионални здравни консорциуми и приемане на национална здравна карта със задължителен характер. Преструктуриране на лечебните заведения, приватизация, публично-частно партньорство и оптимизация на болничната мрежа съобразно националната здравна карта;

3. Размерът на задължителната здравна вноска, финансираща 1-я стълб на здравното осигуряване остава същата. НЗОК осигурява базов пакет от медицински услуги на гражданите. Въвеждане на 2-ри доброволен стълб от конкуриращи се частни фондове, покриващ сегашните дефицити на НЗОК. Осигуряване на заплащане на еднакви здравни вноски от държавата и реалния сектор в бюджета;

4. Нов механизъм за остойностяване на труда на работещите в здравеопазването;

5. Формиране на фонд, съфинансиращ лекарствената терапия на българските граждани в пенсионна възраст.

АБВ

1. Възприемане на принципа "Здраве във всички политики". Ускорено въвеждане на електронната здравна карта, която да даде възможност за ефективен контрол върху медицинските услуги. Обвързване на държавно платеното обучение във висшите медицински училища с ангажименти към българското здравеопазване

2. Превръщане на НЗОК в независим от държавния бюджет публичен фонд, работещ под контрола на обществото и пациентите. Обособяване на два здравни пакета – основен, поет от НЗОК и допълнителен – поет от частните здравноосигурителни фондове;

3. Оптимизиране и увеличаване на средствата за здравеопазване, с цел да достигнат 8% от БВП. Безплатно здравеопазване на децата и техните майки и на бременните.

4. Във всеки планов регион – поне по една високотехнологична болница, във всеки областен център – поне по една многопрофилна болница, в населените места – центрове за доболнична помощ. Подобряване на спешната помощ, въздушна спешна помощ, подготовка и ангажиране на парамедици и т.н. Подобряване на профилактиката – включително чрез задължителни и безплатни прегледи, като санкциите за неявяване на подобни прегледи нарастват;

5. Ефективни и прозрачни търгове за лекарства от НЗОК, надценката за дистрибутори и търговци да се определя като максимален, а не в абсолютен размер. Обсъждане на възможността за намаляване на ставките на ДДС за купуваните от държавата лекарства.

След дълги години отлагане на здравната реформа, политическите партии предлагат радикални промени в модела. С малки изключения те планират да стимулират осигуряващите се в частния сектор, които в момента възприемат плащанията за здраве като още един данък. Партиите предлагат първо да увеличат вноските на държавата за осигурените от нея 4.5 млн. души, а след това да демонополизират здравната каса и да допуснат частните фондове до вноските за здраве. Единствените изключения са ГЕРБ, при които липсва конкретен текст в програмата, но за сметка на това всичките й кандидати обясняват на срещите с избирателите, че са за демонополизация на касата и дори представят конкретни планове за това. БСП предвидимо са против. По традиция ДПС и Реформаторският блок настояват за частни здравни каси, изненадващото е, че към тях се присъединява и АБВ.

Партиите са единодушни в това, че трябва да създадат условия да задържат лекарите в България и всяка една от тях си поставя това за основна цел, като АБВ е най-радикална и обещава обвързване на следването по държавна поръчка с работа в страната. В програмите на всяка от партиите е залегнало като приоритет решаването на проблемите със Спешната помощ.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
 • 1
  today avatar :-|
  today

  На предизборни обещания може и да искат, но после забравят.

 • 2
  daskal1 avatar :-|
  daskal1

  Само да не копират американската система за финансиране на здравеопазването, защото тогава наистина ще се объркат нещата. Има отлични системи в Европа, например немската, където държавата определя цените на специфичните услуги (операции), останалоте е дело на над 160 частни затрахователни компании, работодатели и клиенти. Френската система е дори по-социална. Скоро един колега ходи да си оперира/постави тазобедрена става в Белгия, където плати $13,560 - в Щатите му искаха $134,000, почти десетократна разлика. Накъсо, правото за получаване на основните здравни услуги трябва да действа за всеки гражданин, а не като привилегия на дълбокия джоб. За тази категория нека има луксозни частни клиники.

 • 3
  longin avatar :-(
  longin

  РБ:

  "Въвеждане на 2-ри доброволен стълб от конкуриращи се частни фондове, покриващ сегашните дефицити на НЗОК" - втф?? покриващ дефицити? кой псевдо десен имбецил в РБ го е писал това и какво значи?!!!

  ето едно ясно и ДЯСНО написано намерение - но е от програмата на АБВ!!!

  "Обособяване на два здравни пакета – основен, поет от НЗОК и допълнителен – поет от частните здравноосигурителни фондове;"

 • longin

  програмата на ГЕРБ- в 6 точки не се казва нищо конкретно - само общи приказки!!! все едно програма на БКП от 1980 г - функционираща в икономическа система с неограничен ресурс, фиксирани цени и тотален административен контрол!!

  "Утвърждаване" "повишаване събираемостта " "единни стандарти" "максимално равномерно покритие на територията на страната" "Фармако-икономически анализ" "Функционално коопериране " булшит до булшита!! нищо за интереса на гражданина да избира, нищо за интереса на фирмите да предлагат услуги срещу стойност, нищо за фондовете-застрахователите


  "Решаване на проблема с кадровото обезпечаване "!!!

  умници герберски - Държавата не МОЖЕ да го реши това, не го ли разбрахте - вижте секторите/услугите където държавата се намесва, контролира и регулира - например -ЖП, ПОЩИ,Енергетика - спрямо секторите с услуги където не се намесва или се намесва минимално - Интернет доставчици, мобилни оператори, тв и филмов и музикален пазар, застрахователен пазар , частни спедитори, и т.н. и т.н. - получаваме все конкурентен и качествен продукт/услуга

 • 5
  oyh53308658 avatar :-|
  oyh53308658

  Някои ,ора не са слушали добре : " ...Всички искат демонополизация на здравеопазването " , казват .
  Аз не чух такова нещо.
  Един напр . каза : ние с 1 каса не можем да се оправим, а представете си с 5. Напр. едни каси ще почнат да вземат здравите ,накрая за болните няма да остане лимит .
  Аз също мисля , че не сме дорасли до 5 каси напр. в Здравеопазването.
  Ми, представете си само : Ако сега ми правят 2 х /год. проверки , тогава ще са поне всеки месец .
  То и сега ,когато се отчитам ежемесечно ,пиша ЧЕТИРИ ФАКТУРИ , 15 листа в 2 екземпляра разни отчети и отчетчта.
  Една ф-ра под индиго и 6 листа отчети пиша само за да ми се приведат 1 лв 87 ст /Български/ . То Касичката плаща и преводна такса. Аз ако объркам давам още 5 лева.Искам да се откажа от 1,87, но не мога . Даже в Банката ми се смеят какви са тези преводи по 1,87 БГ лв. Ми такива са.За една българка ,която взе осигуряването на съпруга си , който почина .И така ще я караме до като съм жив .
  А колко дървета ще изрежем- смятайте за таз хартия.

  Аз за проверките и за отчетите ли ще работя или за Здравето на пациентите.

 • 6
  bozkata avatar :-(
  bozkata

  Всеки негласувал българин фактически подарява гласа си на Лютви Местан. Нормално, турците гласуват 100% т.е. 200 турци - 200 гласа! Сега малко аритметика според Галъп : от 1000 българи 340 (34%) ще отидат за гъби, на риболов или разходка ; 240 (24%) ще гласуват за ГЕРБ ; 150 (15%) ще гласуват за БСП, а останалите 270 (27%) „интелектуално“ ще гласуват за измислени „реформаторски” партийки. Става ли ви ясно драги патриоти, защо Доган и Местан ви управляваха, ви управляват и ще ви управляват … ако им позволите ?!

 • 7
  damianrm1 avatar :-|
  damianrm1

  Да изместят от болниците в другите - то и с частните лекари такава беше идеята, с катострофални последствия! Има ли поне един българин, който не се е питал - за какъв ... ми е джи пито , само един човек който ме препраща /ако има направления/ и му плащам такса, а и вися с часове ...

 • 8
  oyh53308658 avatar :-|
  oyh53308658

  До [#7] от "damianrm1": ОООООООООООО, колега ,то пък твоята услуга. Айде ,айде, като ти гледам майсторлъка , че за защо ли при теб дойдох . Иване ли да ти казвам,Стояне ли,ма,сторе ли...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Тази седмица в Light

Тази седмица в Light

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK