Маню Моравенов: Подготвяме "Зелен индекс" за най-добрите компании в декарбонизацията

Председателят на БФБ и Green Finance & Energy Center пред "Капитал"

Доц. д-р Маню Моравенов е председател на Център за устойчиви финанси и енергетика и изпълнителен директор на Българска фондова борса. Има близо 25-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Преди да оглави БФБ, доц. д-р Моравенов заема редица ръководни длъжности в институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. Той е и председател на създадения по инициатива на Българска фондова борса и Българска независима енергийна борса Green Centre - think tank за устойчиви финанси и енергетика. Именно в качеството си на такъв Моравенов ще участва в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал".

Може ли да представите с две изречения тинк-танка Green Finance & Energy Centre, който беше основан по-рано тази година от БФБ и Българската енергийна борса?

Зеленият център, както го наричаме, е представителна организация на бизнеса и академията, която си поставя за цел да бъде фокусната точка за обсъждане и разработване на политиките в областта на устойчивите финанси и енергетиката, които ще подкрепят бизнеса и страната ни в прехода към зелена икономика. Мисията на центъра е да бъде също така и преносната среда за внедряване на добрите ESG практики от заинтересованите страни.

Как БФБ може да стимулира въвеждане на ESG практики сред бизнеса?

Чрез водещата си роля в Зеления център и съответно чрез инструментариума на центъра. Част от този инструментариум ще бъде изготвянето на удобни и разбираеми за българския бизнес насоки за добри практики. Но също така и помощни инструменти за ESG отчетността. Най-добре представящите се компании ще бъдат отличавани и включвани в бъдещия "Зелен индекс". Посредством каналите за разпространение на информация на БФБ техните постижения ще достигат до български и международни инвеститори, което със сигурност ще рефлектира върху повишаване на доверието и възможностите за набиране на финансирания и капитали.

Може ли да споделите имена на някои от по-известните участници в тинк-танка?

Всички участници в Зеления център са известни лица с доказана експертиза в своята област и/или академичните среди. Техните имена са публично достъпни на интернет страницата на центъра: https://gfecentre.org/

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Стопроцентово осигуряване на желания ефект в толкова сложни и глобални проекти е винаги трудно постижимо. Допълнително този преход няма аналог, т.е. няма исторически опит за всички възможни странични ефекти и предизвикателства. Аз обаче вярвам, че бъдещето на човечеството е пряко зависимо от успешния преход към начин на живот и водене на бизнес с нулево въздействие върху околната среда. Мисля, че вместо да се стремим локално да отговаряме на глобални въпроси е по-добре да съсредоточим усилия и да направим максималното според възможностите си за този преход.

Какво според вас е ключовото решение като технология за декарбонизирането на икономиката?

Максимално автоматизиране на отчетността и оценката за въглероден отпечатък на всички нива. Както на ниво отделен човек на база начина му на живот (давам пример с успешните мобилни приложения за следене на здравния статус на хората), така и на ниво бизнес и общества. Това решение следва да е съпътстващо със стимули и награди за първенците.

На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.