Теодор Радонов: До края на годината ЕИБ спира инвестициите в изкопаеми горива

Ръководителят на представителството на групата ЕИБ в София пред "Капитал"

Теодор Радонов оглавява представителството на групата на Европейска инвестиционна банка в София през март 2021 г. Той е специалист по структурирани финанси с повече от 8 години опит в Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ). В работата си той се е занимавал със секюритизации и гаранции в широк кръг от юрисдикции във и извън ЕС. Участвал е в структурирането и прилагането на редица финансови инструменти на ЕИФ в България. Работил е в различни аналитични области на финансовата сфера.

Радонов ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Какви са основните политики на ЕИБ във връзка с декарбонизацията на икономиката?

Като Европейска климатична банка неин приоритет е да подкрепи прилагането на Европейската зелена сделка чрез финансови си инструменти и консултантски услуги. Миналата година разработихме Климатична пътна карта, която очертава нашите амбиции:

  • Всички финансирани от нас проекти през тази година са в съответствие с Парижкото споразумение.
  • До 2025 г. 50% от нашите инвестиции трябва да бъдат за устойчивост на климата и околната среда.
  • Спираме всякакви инвестиции в изкопаеми горива до края на 2021 г. Нашата енергийна политика се фокусира върху отключване на инвестиции в енергийна ефективност, изграждане на възобновяеми енергийни мощности, подкрепа на иновативни нисковъглеродни технологии и инвестиране в по-сигурна инфраструктура.
  • Целта е да се привлекат 1 трилион евро зелено финансиране до 2030 г.

Има ли конкретен план, по който ESG изискванията ще станат задължителна част от кредитните оценки на фирмите и как ЕИБ вижда тази тема?

Социалните предизвикателства и тези, свързани с околната среда, стават все по-очевидни всяка година. Оценката на риска за климата и околната среда, социалното и корпоративното управление са съществени и неразделни фактори от финансовите дейности на ЕИБ. Изискванията за ESG постепенно се превръщат в пазарен стандарт, но от първостепенно значение е да има общи критерии и рамка за прилагането им. В това отношение ЕИБ играе ключова роля, залагайки високи стандарти за ESG, като по този начин задава ясна посока за различните участници на пазара.

Как се справя България в тази насока спрямо другите държави?

Повечето от нашите партньори в България показват висока степен на ангажираност с ESG нормите и вече ги прилагат в своите процеси. Основните финансови институции интегрират различните ESG норми в своята кредитна оценка. В това отношение можем да кажем, че България показва добър напредък.

Смятате ли, че европейската зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Преминаването към икономика с нулеви нетни емисии до 2050 г., както възнамерява да направи Европейският съюз, няма да бъде лесно. За да постигнем тази цел, трябва да увеличим годишните си инвестиции с около 350 милиарда евро. Европейският съюз заема водеща позиция в тази мисия с големи ангажименти като 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. Разрушителното въздействие на изменението на климата става все по-очевидно всяка година и сега е моментът за действие. Ще трябва да променим поведението си и начина, по който се справяме с климатичната криза. Като климатична банка на ЕС Европейската инвестиционна банка е в челните редици на тези усилия, като се ангажира да подкрепи 1 трилион евро инвестиции в действия в областта на климата и екологичната устойчивост до края на това десетилетие. Голяма част от тези инвестиции трябва да са в иновации: ние сме изправени пред безпрецедентно предизвикателство и трябва да го посрещнем с нови идеи, както и с политически инициативи. Трябва също така да се уверим, че подкрепяме един справедлив преход, който не оставя никого зад себе си. В момента работим по предложение за справедлив преход съгласно нашата климатична пътна карта с цел да се покаже как нашето кредитиране, финансови инструменти, техническа помощ и консултантски услуги могат да подкрепят зеленото бъдеще за всички нас, по-специално в регионите, които трябва да изминат най-дълъг път в това отношение.

Какво според вас е ключовото решение като технология за декарбонизирането на икономиката?

Не може да има лидерство в областта на климата без технологични иновации. ЕИБ има дългогодишен опит в идентифицирането и поддържането на нови и нововъзникващи технологии, включително офшорна вятърна и концентрирана слънчева енергия, и напоследък плаващи вятърни турбини и решения за съхранение на енергия. Важно е да се отбележи също така, че водородът е липсващото звено за дългосрочно съхранение на енергия. Зеленият водород, произведен с възобновяема електроенергия, е енергиен носител с нулеви емисии. Зеленият и нисковъглеродният водород може да помогне за декарбонизиране на сектори с високи емисии, включително стоманодобивния, химическия и транспортния сектор.
На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.