Диляна Якова: "Филип Морис" ще намали с 50% пластмасовите отпадъци до 2025 г.

Бездимните продукти ще генерират 50% от приходите, казва още мениджърът регулации и устойчиво развитие на компанията за България, пред "Капитал"

Диляна Якова е юрист и експерт по устойчиво развитие с над 12 години професионален опит в корпоративния свят. Преди да се присъедини към "Филип Морис България", Диляна работи в Министерство на образованието и науката като юрисконсулт, както и в консултантската компания KPMG.

Диляна е отговорна за прилагането на глобалната стратегия на Philip Morris International (PMI) за устойчиво развитие в България, както и за регулаторните въпроси, свързани с бизнеса на "Филип Морис България". Като отговорник по КСО политиката на компанията в България Диляна отговаря за координирането на програмата "Забавно лято, грижовна есен" - устойчива дарителска програма, финансирана от "Филип Морис България" вече 7 години с цел развитие и подкрепа на местните общности в тютюнопроизводителни региони в страната.

Диляна е магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски" и притежава магистърска степен по бизнес администрация от Централноевропейския университет в Будапеща.

Якова ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

В унисон със стратегията на Великобритания за ограничаване на тютюнопушенето и намаляване на вредата от него чрез по-малко рискови алтернативи главният изпълнителен директор на Philip Morris International Яцек Очлак наскоро обяви, че компанията ще започне поетапно да спира предлагането на горими цигари ("Марлборо") на британския пазар. Кога очаквате това да се случи и в Европейския съюз?

Над един милиард мъже и жени по света продължават да пушат и според прогнозите на Световната здравна организация през 2025 г. това число ще остане непроменено. Регулаторните мерки за намаляването на този брой и на и заболяванията, свързани с тютюнопушенето, имат ограничен ефект и не са достатъчни за решаване на този глобален проблем. Затова вярваме, че подходът за намаляване на вредата от тютюна чрез по-малко рискови алтернативи на конвенционалните цигари може да допълни усилията на правителствата в тази област редом до превенцията и отказа от тютюнопушенето. Именно затова в продължение на 12 години Philip Morris International инвестира над 8 млрд. долара в разработката на бездимни алтернативи, които са по-добър избор за всички пълнолетни пушачи. За да изпълним успешно мисията си за изграждане на бъдеще без дим обаче, не само в Европейския съюз, но и навсякъде по света, е важно да ускорим процеса към пълна замяна на конвенционалните цигари с алтернативи без горене. Фокусирайки се върху нуждите на потребителите, влагаме непрестанно усилия в нови разработки и подобряване на нашите бездимни продукти и клиентска грижа. Защото намаляването на вредата от тютюна включва два основни елемента: първо, да разработиш продукт с намален риск спрямо горимите цигари и1 второ, този продукт да е достатъчно удовлетворяващ, така че пълнолетните пушачи, които иначе няма да спрат цигарите, да преминат напълно на него.

За да успеем да постигнем целта за свят без цигарен дим обаче, така че да намалим вредата от тютюна и да спомогнем за подобряване на общественото здраве, е необходимо по-голямо разбиране и сътрудничество от страна на правителствата и държавните органи. Пълнолетните пушачи трябва да получават пълна и точна информация, базирана на научните данни, така че да могат да направят своя избор за преминаване към по-малко рискови алтернативи, ако иначе няма да спрат пушенето.

Пример за такава ефективна политика в областта на намаляване на вредата от тютюна е Великобритания, където правителството публикува в края на октомври становище, с което предлага електронните цигари да могат се предписват с рецепта от Националната здравна служба на Англия (NHS) на всички пълнолетни пушачи, които искат да спрат цигарите. Така Островът може да се превърне в първата страна, в която е-цигарите ще се предписват с рецепта като медицински продукт, давайки пример на останалите за прогресивен подход за справяне с глобалния проблем с тютюнопушенето.

Как се развива бизнесът с бездимни продукти като алтернативи на традиционните горими тютюневи изделия на компанията?

През третото тримесечие на 2021 г. отбелязваме напредък по пътя към изпълнението на визията ни за изграждане на бъдеще без дим, отчитайки ръст с 33% на нетните приходи от продуктите ни без дим. Резултатите до голяма степен се дължат на устойчива тенденция за нарастващ интерес към устройствата с нагряване на тютюн на компанията, които са по-добра алтернатива в сравнение с тютюнопушенето. Броят на потребителите на устройството за нагряване на тютюн IQOS вече са нараснали до общо 20.4 милиона по целия свят, от които 73% са преминали изцяло на него и са спрели цигарите, според последните данни от финансовите резултати за третото тримесечие на 2021 г.

Вярваме, че целта за изграждане на бъдеще без дим е постижима, стига фокусът на обществото да е върху фактите и научните доказателства вместо върху редица догми, които подвеждат пълнолетните пушачи и ги възпрепятстват да се откажат от най-вредната форма на прием на никотин - горимите цигари.

Наред с разширението на портфолиото ни от бездимни алтернативи стратегията ни, свързана с продукти отвъд тютюна и никотина, обявена от нашия главен изпълнителен директор Яцек Очлак в началото на тази година, включва инвестиции в разработката на модерни терапевтични продукти за по-добър живот за орален прием или инхалиране. Компанията планира до 2025 г. да генерира приходи поне 1 млрд. долара от производството и комерсиализацията на тези продукти извън никотина и тютюна. Навлизането в нови бизнес сфери започна още през юли тази година, когато PMI обяви предложението си за придобиване на датската фармацевтична компания Fertin Pharma, а само месец след това последва и пopeднaта cтъпĸa в paзшиpявaнeтo нa пopтфoлиoтo ни в тази посока, а именно придобиването на aмepиĸaнcĸaтa ОtіТоріс. През септември обявихме придобиването на 75% от дяловете на водещата британска фармацевтична компания за производство на инхалатори Vectura на стойност 1.2 млрд. долара, като тази сделка ще има критична роля в стратегията ни за растеж в сфери извън тютюна и никотина.

Какво означава устойчивото развитие за вашата компания? Как бихте определили прогреса си по заложените цели за намаляване на вредното въздействие от вашите продукти, включително вредните емисии от производството?

Тенденцията в корпоративния свят е политиките и целите за устойчивo развитие да са интегрирана част от общата бизнес стратегия на компанията, с отношение върху бизнес резултатите като цяло, а финансовите резултати да са обвързани ESG показателите на компанията (екологични, социални и управленски критерии).

Philip Morris International има амбицията да бъде лидер в областта на устойчивото развитие и в изпълнение на глобалната си визия за изграждане на бъдеще без дим през последните години преминаваме през безпрецедентна трансформация. Компанията осъществява отговорно и прозрачно своите бизнес операции с визия за дългосрочната стойност на дейностите си и с амбиция за намаляване на негативното външно въздействие на своите продукти.

Планът за устойчиво развитие на компанията е структуриран в четири основни направления на действие. В основата на нашата трансформация стои разработката на бездимни алтернативи, които да намалят вредата спрямо продължителното пушене за онези пълнолетни пушачи, които иначе няма да спрат да пушат. Това естествено включва втория елемент на тази трансформация - бизнес процеси, базиращи се на отлични постижения. Вярваме, че целите за устойчиво развитие могат да са изпълними само и единствено ако включват и грижа за нашите служители, партньори и местните общности, както и опазването на околната среда. Така устойчивото развитие е отразено във всяка стъпка на нашия бизнес модел, а от 2020 г. PMI публикува резултатите си по отношение на тези цели в годишния си интегриран доклад заедно с финансовите резултати на компанията, които се представят пред инвеститорите.

Компанията е начертала и пътна карта с определени показатели и цели за постигане до 2025 г., като например броят страни, в които PMI ще предлага своите бездимни алтернативи - от настоящите 70 държави, PMI си поставя за цел да достигне 100 през 2025 г., или процента на общите нетни приходи от бездимни продукти на компанията, които към 2025 г. очакваме да достигнат 50% (от почти 24% през 2020 г.).

През август 2021 г. PMI обяви и нова финансова рамка, свързана с трансформацията и устойчивото развитие, която регламентира и свързва финансовите инструменти за инвестиции в компанията с еколoгичните, социалните и управленските показатели за въздействие на нашия бизнес и по-конкретно именно с посочените по-горе две цели.

Що се отнася до целите ни, свързани с постигане на въглеродна неутралност - PMI възнамерява до 2025 г. да постигне пълна декарбонизация в директните бизнес операции, включително и във фабриките ни, а през 2040 г. това да се случи и за цялата верига на снабдяване на компанията. Друга екологично ориентирана цел до 2025 г. е свързана със сертифицирането за екодизайн на 100% от нашите електронни устройства за употреба с бездимните ни продукти.

Има ли възможност според вас устройствата за нагряване на тютюн като IQOS да бъдат част от кръговата икономика, в която има повторна употреба на електронните отпадъци? Решен ли е въпросът с рециклирането на тези устройства?

Много важна област в стратегията за устойчиво развитие на PMI са усилията ни за намаляване на отпадъците от нашите продукти. PMI има за цел да намали с 50% количеството на пластмасовите отпадъци от всички свои продукти до 2025 г.

А за да отговоря директно на вашия въпрос, свързан с електронните устройства за употреба с нашите бездимни продукти, през 2018 г. PMI стартира своя проект CIRCLE (Central Inspection and Recycling for a Closed Loop Economy), който предоставя централизирани центрове, които проверяват, обработват и разделят материали от електронните ни устройства с цел рециклирането им. Основните принципи, които водят работата ни по въвеждането на екодизайн и концепцията за кръгова икономика, са ефективното използване на устойчиви (като възобновяеми, рециклируеми или рециклирани) материали, минимализиране на въглеродния ни отпечатък, свързан с консумацията на енергия и транспорт, оптимизиране на живота на продуктите, кръговост (в т.ч. повторна употреба, ремонт, рециклиране, възстановяване и нулеви отпадъци) и накрая социална отговорност във фазите на производство, употреба и края на живота на продуктите.

Тази година в България започнахте информационна кампания #ПромениКартинката. Каква е нейната цел и колко голям е проблемът със замърсяването с фасове?

Цигарените фасове са едни от най-големите замърсители и една от най-широкоразпространените форми на боклук в природата и океаните. Изследване, проведено във Франция (статистически значимо теренно проучване), показва, че една на всеки три цигари се изхвърля неправилно и замърсява околната среда*. А за разграждането на филтрите, които са направени от целулозен ацетата (вид биопластмаса), са нужни до 15 години в зависимост от външните условия.

Затова през лятото на 2021 г. "Филип Морис България" стартира национална информационна кампания #ПромениКартинката, която цели да повиши вниманието на обществеността към проблема със замърсяването на обществените пространства и околната среда с цигарени фасове. Започнахме с позиционирането на креативни визии по плажовете на Черноморието, информиращи за замърсяването с фасове на плажните ивици и призоваващи към промяна на потребителските навици, а тази есен кампанията придоби и градски облик с визии в централния парк на Пловдив, показващи замърсяването на градски и природни пространства. С атрактивни и провокативни послания целим да призовем потребителите към отговорно поведение, като им обясним, че е важно да изхвърлят фасовете си в предназначените за общия битов отпадък места, защото те не се разграждат бързо и замърсяват околната среда.

Съвсем скоро и в София ще представим кампанията с информационни пана в градинката пред НДК (пред кино "Кабана"), които ще показват на жителите на столицата сериозността на проблема чрез креативни визии, данни и инфографики. Целта е отново да призовем към промяна на поведението и опазване на градските паркове и пространства чисти.

Какво според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизирането на икономиката?

Решението е всеки от нас и всяка от компаниите по целия свят да се ангажират с конкретни планове и действия за достигане на заветната въглеродна неутралност. PMI демонстрира амбициозните си цели и задава сцената за това как ще работи в бъдеще, като въвежда изискване освен за самата компанията и за най-важните си доставчици - да приемат научно базирани цели за декарбонизация в съответствие припознатите от PMI.

Тези цели от своя страна са в съответствие с целите за въглеродна неутралност на Парижкото споразумение относно изменението на климата и пътя за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий към 2030 г.

Както казва главният директор за устойчиво развитие на PMI Дженифър Мотълс, така компанията се надява да насърчи промяната и ангажираността с инвеститори и други заинтересовани страни, които ще могат да оценят дали нашата компания адаптира по подходящ начин своя бизнес модел за постигане на успех в икономика с нулеви въглеродни емисии.

На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.