Цветанка Минчева: Около 20% от портфейла в проектно финансиране на Уникредит Булбанк е във ВЕИ

Главният изпълнителен директор на кредитната институция пред "Капитал"

Цветанка Минчева започва кариерата си в Unicredit в България преди 20 години. Заемала е различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката.

От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката.

От септември 2013 г. е директор "Банкиране на дребно" и член на УС в Уникредит Булбанк, а през 2017 г. става директор "Глобално банково обслужване".

От март 2020 до юни 2021 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на Unicredit Bank - Румъния, а от септември 2021 г. е член на управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България.

Минчева ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Уникредит Булбанк се присъедини към група на банковия алианс на ООН Net zero. Какви са целите за участието в такъв тип асоциация заедно с други гиганти в бранша?

Unicredit Group и съответно Уникредит Булбанк се присъединиха към Net Zero Alliance в съответствие със силния ангажимент на банката за бъдеще, благоприятно за климата, и с цел да бъдат част от колективните усилия, необходими за постигането на това. Това е важен момент за прехода на по-устойчиво бъдеще и необходимо действие, за да насочим вниманието и в крайна сметка да постигнем значителен напредък в тази област.

Нашата цел е да подкрепяме клиентите си във всякакви предизвикателства, пред които са изправени, и това включва подпомагане на индустриите да се адаптират към променящия се свят. В краткосрочен план това означава работа с компании, които може да са само в началото на пътя си към устойчивост.

Ние сме фокусирани върху осигуряването на положителен и устойчив преход към зелена енергия, която нанася възможно най-малко вреда на планетата и хората. Нашето включване в Net-Zero Banking Alliance е ангажимент да помогнем на обществото да направи тази промяна.

Каква роля според вас ще има въвеждането на глобални мерки за устойчивост и развитие на българския пазар?

Единните стандарти ще бъдат от ключово значение за ускоряване на общия напредък в правилната посока по отношение на устойчивостта. Те ще помогнат за насочване и съгласуване както на бизнеса, така и на регулаторите, но също така ще бъдат от ключово значение за клиентите, които искат все повече да могат да защитават своя избор и да работят с компании, които инвестират в устойчиво бъдеще.

Единните стандарти ще донесат огромни ползи за всички заинтересовани страни - за компаниите, за регулаторите, за обществото, да имат ясни правила и обществена отговорност за тяхното използване. Когато няма ясни правила, могат да се създадат условия за сравняване на несравними показатели, или за т.нар. green washing.

Няма съмнение, че трябва да работим заедно за общ напредък, за да осигурим рамка за определяне на ясни показатели, за да сме способни правилно да измерваме постигнатото в тази посока.

В допълнение към присъединяването към Net-Zero Banking Alliance, Unicredit принадлежи към няколко институционални и международни работни групи със специфични изисквания за мониторинг на напредъка на ESG. Това включва Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Principles for Responsible Banking и OECD Business for Inclusive Growth Coalition.

Има ли конкретен план, по който трябва да започне да се вкарват ESG изисквания за кредити, и как Уникредит Булбанк вижда тази тема?

Изискванията за ESG не са нещо ново на пазара, но в момента има много интензивна систематизация на ESG предвид пазарния апетит и фокуса върху темата. Бизнесът на банките е дълбоко свързан с регулацията, включително и относно ESG. Уникредит Булбанк винаги ще следва указанията и ще изпълнява необходимите изисквания, идващи от банковия регулатор и ЕЦБ.

Разполагаме с отличен портфейл от продукти за физически лица, малки фирми и големи компании, като постоянно следим пазара и търсим кое е най-подходящо за клиентите ни. В момента около 20% от портфейла в проектното ни финансиране е във ВЕИ, като фотоволтаиците са повече, но има интерес и към производство на ток от биогаз. Предлагаме и зелена ипотека за жилища в енергийно ефективни сгради при по-ниски лихви, както и зелени потребителски кредити. Подкрепяме малкия и средния бизнес с т.нар. Зелена инициатива за инвестиция в зелени активи със специална отстъпка от лихвата. Все пак продуктите трябва са пазарно ориентирани: например ако финансираме електромобили, трябва да сме наясно, че потребителите са затруднени заради липса на зарядна инфраструктура.

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Смятам, че тези инициативи са добра рамка за посоката на развитие: трансформация на икономиката в нисковъглеродна, която трябва да стартира възможно най-бързо с фокус върху кръговата икономика, новият начин на добив и съхранение на енергия и иновациите. Това също трябва да бъде справедлив преход за всички, като се вземат предвид свързаните социални последици от промяната в индустрията. Това, че имаме визия за посоката, ни помага да не се загубим, но прилагането на практика на всички стъпки изисква мобилизация и воля на всички играчи.

Какво според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизирането на икономиката.

Не съществува друго ключово решение освен пълната ангажираност от страна на държава и бизнеса, в това число и банките, да се движим в единствената правилна посока - декарбонизиция на икономиката. Това е дълъг и комплексен процес, в който сме си поставили предизвикателни срокове. Въпреки това ние сме напълно ангажирани да подкрепим нашите клиенти и цялата икономика в този процес, където иновациите и технологиите ще играят ключова роля за подпомагане на декарбонизацията и трансформацията на много индустрии като стомана или цимент. Като банка ние също сме ангажирани да подкрепяме иновациите в тази област, за да ускорим допълнително енергийния преход.

Истината е, че декарбонизираната икономика не е само въпрос на технология. Тук става въпрос за дълбока трансформация на цели индустрии, на начина на живот на хората на всички нива, на отказ от добре познати и установени потребителски навици, на кредитирането и дори данъчните политики. Трябва да възприемем холистичен подход, който отчита изцяло всички тези аспекти, за да осигурим справедлив преход за всички, като използваме иновациите, технологиите и нашата роля в насочването на финансирането в правилната посока.

На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.