Дейвид Хоун: Shell ще се насочи към зеления водород

Главният съветник по климатичните промени в Shell International Ltd, пред "Kaпитал"

Дейвид Хоун работи за Shell International Ltd. и е главен съветник по въпросите на изменението на климата в екипа за енергийни сценарии.

Присъединява се към Shell през 1980 г., след като се дипломира като инженер-химик от Университета в Аделаида, Южна Австралия. Първоначално работи за Shell като инженер на рафинерии в Австралия и Холандия, след което става икономист, отговарящ за доставките в рафинерията на Shell в Сидни. През 1989 г. Дейвид се премества в Лондон, за да работи като търговец на петрол в Shell Trading, и заема редица ръководни длъжности в тази организация до 2001 г. През тази година Дейвид заема позицията на съветник на групата по въпросите на изменението на климата.

Хоун ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Shell обяви целта си да стане енергиен бизнес с нулеви нетни емисии до 2050 г. Как ще се случи това?

Чрез комбинация от мерки, в съответствие с тези на обществото, което също ще извърви своя път на декарбонизиция. Фокусът ни е върху собствените емисии - тези, които са директен резултат от дейността на компанията, както и свързаните с електричеството, охлаждането, транспорта и т.н., които полазва Shell. Поставили сме си цел да ги намалим с 50% още до 2030 г. Ще бъдат използвани редица мерки: включително подобряване на ефективността на нашите операции, използването на система за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, промени в експлоатационни съоръжения, които могат да включват използване на гориво като водород и балансиране на емисиите с природосъобразни решения. Но най-голямото предизвикателство е да доведем нашето продуктово портфолио до NET ZERO. Обхватът се очаква да бъде подобен, но това може да бъде извършено само чрез директна работа с нашите клиенти. Например доставянето на зелен водород на Ротердамското пристанище няма особен смисъл, ако няма кораби, които да го използват. Тоест в случая това означава директна работа с корабната индустрия за взимане на решения. Можем да вървим напред само ако сме заедно с нашите клиенти и с обществото.

Как Shell ще остане конкурентоспособна на пазара след 10 години, като се имат предвид какви промени предстоят с програмите за устойчивост и развитие?

Ще останем конкурентоспособни заради опита ни да взимаме успешни решение сега и през годините. Например имаме солиден опит в доставките и имайки предвид дългия ни опит с водорода, сега ще се фокусираме върху зеления водород. Ние сме вече основен търговец на електроенергия и при това активен на много пазари. Допълнително, Shell е световен лидер в използването на системи за улавяне и съхранение на въглерод и производството на синтетични горива. Всичко това е много важно за бъдещото на енергийния микс.

Каква според вас ще бъде ролята на водорода в близко бъдеще?

Сценарият, по който работим, показва постоянна нужда от горива, които могат да се транспортират и да предлагат висока енергийна плътност - поради което петролните продукти и природният газ са толкова търсени от повече от век. Много от областите обаче, в които се използват конвенционални горива, могат да бъдат заменени с декарбонизиран, зелен водород и това ни прави оптимисти. Водородът може да се използва при тежкия транспорт, от големи пътни товарни превозни средства до кораби и самолети. Но той може също да замени природния газ като гориво в много промишлени процеси и може да бъде решение за съхранението на електроенергия. С други думи, използването на възобновяема електроенергия за производство и съхранение на водород, а впоследствие и за използване на водорода за генериране на електроенергия, когато производството от възобновяеми източници е ниско е нашата цел.

Смятате ли, че Зелената сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха дали желания ефект?

Shell приветства Fit for 55 като рамка за ускоряване на инвестициите за чиста енергия. Комбинираното прилагане на законодателните инициативи трябва да гарантира, че всеки основен икономически сектор има логичен път към NET ZERO. Ние осъзнаваме, че темпът на енергийния преход ще варира от пазар на пазар - политическият подход и инструментите също ще варират в различните държави. Искаме обаче Fit for 55 да постигне амбициозни цели за климата и да гарантира доверие в инвеститорите; адекватен цена въглеродните емисии; подпомагане на иновативни технологии, които трябва да бъдат разгърнати в мащаб за да станат икономически атрактивни - например при водорода, така че да могат да се използват възобновяеми източници в ключови сектори като транспорта и индустрията. Има още работа за вършене...

Системата за търговия на емисии на ЕС е в основата на промишлената декарбонизация. Вярваме, че тя може да бъде постепенно разширена във времето, за да обхване повече сектори и да бъде проектирана така, че справянето с вредните емисии да преминава през премахване на въглерода след 2030 г.

Кое според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизиране на икономиката?

Няма едно решение. Много са. Пътят напред може, общо взето, да бъде обобщен в три категории:

  • Електрифициране на енергийните услуги (например автомобилен транспорт, домашно готвене и отопление) и използване на възобновяеми енергийни източници, ядрен и природен газ с CCS за доставянето на тази електроенергия.
  • Производство на нисковъглеродни горива като декарбонизиран водород и биогорива за транспортни и промишлени цели, където електричеството не е заместител.
  • Бързо разширяване на индустрията за улавяне и съхранение на въглерод, както за директна употреба в промишлеността, така и за отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата.

На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.