Васил Цанев: Постигането на CO2 неутралитет е трудно, но не и невъзможно

Изпълнителен директор на "ЗММ България Холдинг" пред "Капитал"

Васил Цанев е изпълнителен директор на "ЗММ България холдинг". Той е завършил Техническия университет - София със специалност "Електроника". Има богат професионален опит както на българския, така и на международния пазар. Преди да се присъедини към екипа на ЗММ България, той е бил изпълнителен директор на "Дейзи Технолоджи", а в последните години директор "Индустриални кранове" и член на борда на директорите на "Подемкран".

Цанев ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

ЗММ спечели второ място в конкурса за най-зелена компания в България? Как се случи това?

Темите за енергийната ефективност, зелената енергия и минимално въздействие върху околната среда отдавна имат фокус в дейността на "ЗММ България холдинг", с ясното съзнание, че са неразделна част от технологичното развитие и природосъобразно мислене. В свят на енергиен глад, динамично развитие на технологиите, продуктите и потреблението, реализиране на инвестиции от екологично естество добиват особена актуалност и задължително присъствие.

След 1.3 MWp изградена фотоволтаична централа в "ЗММ Сливен" и локална фотоволтаична инсталация за подгряване на вода в "ИХБ Металакстингс" през 2020 г стартира третият за групата значим проект в насока производство на слънчева зелена енергия. На територията на "ЗММ Нова Загора" започна изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с инсталирана мощност 508 kWp. Проектът се реализира от дългогодишния ни партньор "Соларпро холдинг". Стойността на направената инвестиция е около половин милиона лева, реализирани със собствени средства и банково финансиране.

Капацитетът на новият соларен парк покрива до 90%, в зависимост от сезона, от цялостната консумация на предприятието, като за преобразуването и доставянето на енергията са използвани модерни и високоефективни инвертори на водещи фирми в бранша.

Проект дори претърпя развитие в посока на разширение с още 380 kWp и възможност за продажба на неизползваната част от произведената енергия.

Какви други проекти за постигане на въглеродно неутрална дейност има пред компанията?

Постигане на неутралитет е трудно. Работим с ясни цели за намаляване, насочени в различни посоки:

 • Изграждане на нови мощности ФВЦ като единият от проектите е особено значим с възможности и за продажба;
 • Изграждане на целеви, малки ФВЦ, насочени към конкретни процеси, напр. подгряване на вода;
 • Подмяна на оборудването с цел намаляване на СО2. Напр. в леярната с новите индукционни пещи значително намалихме вредните емисии;
 • В инвестиционната дейност винаги поставяме цели и търсим ефекти в тази посока;
 • В момента изпълняваме комплекс от мерки за подобряване на енергийната ни ефективност;
 • Предстои въвеждане на мониторинг на потреблението;
 • Развитие на геотермални източници за отопление, какъвто проект успешно реализираха от "Булпорт" - друга компания в групата на "Индустриален холдинг България", за отоплителна инсталация на 4000 кв.м административна сграда;
 • И разбира се ангажиране и активна позиция на нашите служители и ръководители.

Как смятате, че ще се промени бизнеса на предприятията, които са големи потребители на енергия?

Да потърсим и извлечем "ползи" от високите цени на енергоносителите. Задължителни мерки за оцеляване:

 • Енергоспестяване;
 • Мониторинг на потреблението;
 • Внедряване на енергиен мениджмънт;
 • Изграждане и разширение на ФВЦ;
 • Модернизация и оптимизация на производства;
 • Модернизация на продуктите;
 • Саниране на сграден фонд;
 • Инвестиции в нови машини и процеси;
 • Инвестиции в нови източници ВЕ.

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Досегашният напредък в посока намаляване на въглеродните емисии в ЕС показва, че инициативата Fit to 55 е постижима. Желаните екологични ефекти също очаквам да бъдат постигнати. Паралелно с постигнатите желани ефекти вероятно ще се появят допълнителни не толкова желани ефекти, като поставяне в неизгодна позиция произведената в ЕС продукция.

Какво според вас е ключовото решение, като технология, за декарбонизирането на икономиката?

Важно е да се промени мисленето така, че всяко действие на индивидуалния човек да е с мисъл за дългосрочния ефект от действието. Икономиката се основава на потреблението и е необходимо всеки един да намери разумната граница на своето потребление, което преминава в безсмислено консумиране. Производството на електрически автомобил с нулеви емисии, който ще бъде ползван 5 години в някои случаи оставя по-голям въглероден отпечатък, отколкото използването на конвенционален автомобил за още 5 години. Ключовите технологии за декарбонизирането на икономиката основно биха били в енергийните източници за преработка, както и в материалознанието за алтернативни материали оптимизиращи оползотворяването на природни ресурси и рециклиране.

На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.