Албена Маркова: Глобалният бизнес е готов да постигне нетни нулеви емисии до 2050 г.

Съдружникът "Консултантски услуги" в PwC, пред Капитал

Капитал
Капитал    ©  Цветелина Белутова
Капитал
Капитал    ©  Цветелина Белутова
Албена Маркова е съдружник в PwC през последните 14 години и ръководи направление "Консултантски услуги" в Югоизточна Европа, включително в България, Сърбия, Хърватия, Словения, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора. Нейната експертност е стратегическо и управленско консултиране с фокус върху организационни и бизнес трансформации, стратегии за растеж и навлизане в нови пазари и сегменти, интеграция след сливане или придобиване, управление на промяната. Албена е съавтор на книгата "Формули за успех в новото десетилетие" (2012 г.), в която изследва стратегиите за растеж и пазарно позициониране на редица водещи фирми в региона.

Маркова ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Групата си е поставила цели за 70% зелена енергия до 2022 г. Докъде е изпълнението на този план?

За да постигнем ангажимента си за нулеви нетни емисии в мрежата ни от фирми, PwC ще премине към 100% енергия от възобновяеми източници във всички територии до 2030 г. През изминалата финансова година 83% от използваната от нас електроенергия бе от възобновяеми източници. Това е в подкрепа на целта ни до 2022 г. да използваме 100% енергия от възобновяеми източници в най-големите ни 21 територии.

Като консултантска компания може ли да очертаете най-актуалните NET ZERO трендове на бизнеса?

Наскоро публикуваният от PwC Net Zero Economy Index 2021 показва, че амбицията на глобалния бизнес за постигане нетни нулеви емисии към 2050 г. е налице. Над 3000 компании са вече част от инициативата Race to Zero, с покритие на половината сектори в световната икономика, сред които се открояват модната индустрия, автомобилостроенето, информационните технологии. Тази динамика неизбежно ще се разпространява по целите вериги на доставка и ще окаже допълнително влияние върху компаниите в тях, които вече започват да усещат натиска от регулаторната среда, инвеститорите и консуматорите. Всичко това доказва необходимостта от трансформация за всеки бизнес и възможностите, които тя предоставя. Важно е обаче тя да премине отвъд декларациите и да стане част конкретни планове за изпълнение с ясно заложени стъпки и осигурено финансиране.

Наскоро PwC създаде ESG инструмент, чрез който всяка компания може сама да оцени своята степен на зрялост по отношение на ESG тематиката. Разкажете повече за него.

Създадохме ESG инструмент за самооценка, който се базира на прилагането на добри практики за устойчив бизнес. Той помага на клиентите да определят нивото на своята компания спрямо различните аспекти на устойчивото развитие на обществото, като: опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление (ESG). Инструментът включва 21 въпроса, въз основа на които се определя нивото на зрялост на съответния бизнес по отношение на ESG тематиката. Самооценяващата се компания може да попадне в една от следните четири категории - Начинаещ, Прагматик, Стратег, Шампион; и ако прецени, би могла да заяви допълнителна консултация с ESG екипа ни.

Събраните данни от инструмента са напълно анонимни и ще бъдат използвани единствено за целите на сравнителния анализ, който PwC ще направи.

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Няма спор, че заложените цели са амбициозни и ясно поставят Европейския съюз сред водещите участници в зеления преход на глобално ниво. По отношение на тяхната постижимост и ефект от изключително значение би било постигането на политически консенсус и поемане на твърд ангажимент за постигане на сходни цели на глобално ниво. Друг изключително важен момент е трезвата оценка на икономическата и социална цена на зелената трансформация, както и конкретни планове и финансиране за нейното преодоляване. Диалогът и ангажираността, която наблюдаваме до момента по време на СОР26 в Глазгоу, по-скоро ни дава основание да сме оптимисти.

Какво според вас е ключовото решение - като технология, за декарбонизирането на икономиката?

Би било подвеждащо да търсим едно "чудотворно" решение за декарбонизиране на икономиката. Проблемът е изключително комплексен и всеобхватен, а необходимите действия са спешни и валидни за повечето икономически сектори, ако искаме да се постигне търсеният ефект. Това е видно и от глобалните инвестиции в технологични компании с фокус климатични решения, които за периода 2013 - 2019 г. са достигнали 60 милиарда долара (The State of Climate Tech 2020, PwC). Основната част от финансирането през последните години е било насочено към сектори като транспорт и мобилност (електро- и микромобилност) и храна, селско стопанство и използване на земи (алтернативни храни, нискоемисионни протеини и вертикално/градско фермерство), в по-малка степен към енергетика (възобновяемо генериране и съхранение) и тежка промишленост (енерго- и ресурсоефективни производствени процеси и нискоемисионни материали). Не бива да се забравят и хоризонтални технологични решения по отношение на улавяне, използване и съхранение на въглерод, които също биха имали значителен принос за постигане на общата цел.
На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.