Юрг Буркхалтер: "Кока-Кола ХБК" ще постигне нулеви нетни емисии до 2040 г.

Изпълнителният директор на "Кока-Кола ХБК България" пред "Капитал"

Юрг Буркхалтер
Юрг Буркхалтер
Юрг Буркхалтер
Юрг Буркхалтер
Юрг Буркхалтер се присъединява към екипа на Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Швейцария, през 2005 г., където заема различни търговски позиции, преди да поеме ролята на търговски директор през 2013. Той поема поста на изпълнителен директор в България през 2018 г., след като преди това две години е директор "Продажби" в компанията в Сърбия и Черна гора. Има магистърска степен по бизнес администрация от Университета в Сейнт Гален, Швейцария. Семеен, с 4 деца.

Буркхалтер ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Доколко постижима е Net Zero идеята на Coca-Cola HBC до 2040 г. и кое ще бъде най-голямото предизвикателство пред нея?

Ангажиментът да постигнем нетни нулеви емисии до 2040 г. е амбициозна, но постижима цел и е крайна дестинация на пътешествие, което стартирахме в компанията преди много години. Вече намалихме директните емисии наполовина през последното десетилетие, бяхме една от първите компании, които поеха ангажимент и постигнаха базирана на науката цели. В допълнение на всичко това по-рано тази година Coca-Cola HBC беше обявена за най-устойчивата компания за напитки в света според Индекса на Dow Jones за пети път през последните 7 години, достигайки най-високия си резултат досега. Най-голямото ни предизвикателство ще бъде още веднъж като лидери да дадем пример на останалите компании и да покажем, че подобни цели са постижими. Да - изискват много усилия, но са постижими. Такива цели са бих казал необходими, за да осигурят доброто състояние на нашата планета и на всеки един от нас. Уверени сме в успеха и ще направим необходимото, за да постигнем целите си чрез комбинация от действия, инвестиции, партньорския ни подход към нашите доставчици и резултатите ни до момента.

Може ли да споделите някои от вече въведените ESG модели за намаляване на въглеродните емисии в "Кока-Кола ХБК България"?

Направихме много до момента и напълно осъзнаваме отговорността си да продължаваме да ускоряваме усилията си във всеки аспект, в който компанията работи - от офисите, през производствените центрове до пазара. В България използваме 62% възобновяема енергия и се стремим да достигнем 100% до 2025 г. Освен това 48% от хладилните ни витрини в обектите са енергийно ефективни. Тази година въведохме програма "Зелен автопарк" за преминаване към нисковъглеродни и безвъглеродни алтернативи. В допълнение на това в нашите производствени центрове постоянно се стремим към подобряване на консумацията на енергия.

Как компанията може да повлияе на доставчиците си също да следват подобни цели и да осъществят ESG плановете си?

Нашите доставчици са съществена част от NetZero плана ни. Заедно с тях непрекъснато наблюдаваме технологичното развитие и търсим иновативни решения, които са от критично значение за постигане на ангажимента ни за нетни нулеви емисии - например възобновяема енергия, енергийна ефективност, хладилни витрини, нови технологии по отношение на опаковките и т.н. Най-силният ни актив, за да ги приобщим към идеята, е партньорският подход, който винаги сме прилагали в компанията. Бизнесът ни е сложен и многопластов и доброто партньорство е основата му - през годините сме установили чудесни взаимоотношения, базирани на доверие и бизнес успехи, така че съм убеден, че от тяхната страна ще получим пълна подкрепа - доставчиците ни имат ключова роля в елиминирането на 90% от нашия въглероден отпечатък, който е следствие на трети страни.

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Правителствата, лидерите имат отговорност да ни направляват и да дават пример за по-доброто бъдеще и доброто състояние на планетата. Приветствам всяко усилие, действие и мисъл, които ни водят в тази посока. Но не бива да се заблуждаваме - това е споделена отговорност, не можем да разчитаме само на Зелената сделка, например за да постигнем желания ефект. Всеки един от нас като граждани, като бизнеси трябва да направи възможно най-много, за да го постигнем и да следваме плана, подготвен от нашите политически лидери и да го надграждаме, е добър старт.

Какво според вас е ключовото решение като технология за декарбонизирането на икономиката?

Декарбонизирането на икономиката може да бъде постигнато само през технологични иновации, които ускоряват процеса. И именно тук е нашата роля като развито общество, развити бизнеси - да предоставим тези иновации. Обществото и правителствата също имат съществена роля в това - обществото да изисква тези иновации, планове и действия и по този начин да ги движи напред, а правителствата да ги подкрепят. Декарбонизираната икономика се превръща все повече и повече в бизнес фактор, необходимост за компаниите да процъфтяват, така че е също важно да има бизнес модели, които привличат инвестиции от индустрията. Като цяло всеки има своята роля в това и всеки един от нас като гражданин според възможностите си има отговорност да движи тези процеси напред.
На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.