Юри Катанов: Цените на електроенергията ще се понижават с навлизането на ВЕИ

Изпълнителният директор на Toki Power и член на съвета на директорите на Solarpro Holding пред "Капитал"

Преходът от изкопаеми горива към възобновяеми източници в енергетиката може да доведе до сериозни финансови спестявания още през следващите пет години, смята Юри Катанов
Преходът от изкопаеми горива към възобновяеми източници в енергетиката може да доведе до сериозни финансови спестявания още през следващите пет години, смята Юри Катанов
Преходът от изкопаеми горива към възобновяеми източници в енергетиката може да доведе до сериозни финансови спестявания още през следващите пет години, смята Юри Катанов
Преходът от изкопаеми горива към възобновяеми източници в енергетиката може да доведе до сериозни финансови спестявания още през следващите пет години, смята Юри Катанов
Юри Катанов има над 15 години опит в областта на корпоративните финанси, структурирането и финансирането на операциите и управлението и изпълнението на инвестиционни проекти в различни сектори, включително енергетиката. Той е заемал различни ръководни позиции и е участвал в някои от най-значимите проекти за възобновяема енергия в Югоизточна Европа. Като изпълнителен директор на ТОКИ работи активно за трансформацията на енергийната индустрия в региона както по отношение на дигитализацията и модернизацията на услугите, така и за прехода от въглероден към устойчив енергиен бизнес.

Катанов ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Как електроенергията може да играе роля за постигането на въглеродно неутрална икономика?

Преминаването към чиста енергетика е неизменен предшественик на въглеродната неутралност. Нуждата от електричество във всички сектори се увеличава все повече, а с това и емисиите, свързани с производството на електричество. А сега те трябва да започнат да намаляват с поне 6% всяка година до 2030 г. През последните години множество методи за генериране на електроенергия от напълно възобновяеми източници достигнаха пазарна популярност и тяхното развитие може да се ускори, така че те напълно да заменят неконкурентоспособните въглищни централи. Преходът от изкопаеми горива към възобновяеми източници в енергетиката може да доведе и до сериозни финансови спестявания още през следващите пет години.

Какви очаквате да са цените на тока през 2030 г. и защо?

През 2021 г. се наблюдава значително увеличение на цените на електроенергията поради ред причини, но основният двигател очевидно е покачването на цената на газа в световен мащаб - резултат от нарастването на глобалното търсене, особено в Азия, при излизането от ковид-19 пандемията. Очакванията са настоящите нива да се задържат до 2023-а и впоследствие благодарение на развитието на ВЕИ индустрията и подобряването на ефективността в производството и използването на електроенергия цените да започнат да падат.

С какво компании като ТОКИ могат да помогнат на бизнеса по пътя към NET ZERO?

ТОКИ в партньорство с други компании от групата на "Реналфа" може да осигури за бизнеса доставка на 100% зелена електроенергия. Имаме гъвкави предложения, които могат да отговорят на нуждите на различни потребители - от стандартен абонаментен план до посредничество и консултации относно сключването на дългосрочни договори за доставки от нови ВЕИ проекти.

Смятате ли, че европейската Зелeна сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Да, абсолютно. Важно изискване, за да се постигнат поставените цели обаче, е всеобщата ангажираност както от страна правителствата и регулаторните органи, така и от страна на бизнеса и обществото.

Какво според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизирането на икономиката?

Производството и използването на енергия в момента генерира повече от ¾ от емисиите на парникови газове в ЕС, поради което преходът към чиста енергетика и подобряването на ефективността в сектора са ключови. Най-голямото предизвикателство в развитието на ВЕИ е възможността за надеждното съхранение на енергията. Иновациите и подобряването на технологиите в тази посока ще играят важна роля, за да се гарантира успешното интегриране на 100% възобновяеми енергийни източници в електрическата мрежа.
На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: "Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии"; "Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса"; "Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж"; "Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията"; "Политическа и правна рамка"; "Декарбонизация на енергийния сектор""; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт"; "Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори"; "Примери за успехи, възможности и предизвикателства".

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.