Радослав Кошков: NET ZERO трябва да се разглежда като бизнес цел

Генералният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово пред "Капитал"

Радослав Кошков е генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово. Има магистърска степен от Френския електротехнически факултет на Технически университет - София, както и професионален сертификат по мениджмънт от Open University (UK) от партньорската им програма с Нов български университет и ниво 3 в лидерската програма INSEAD.

Кошков ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Компанията бе отличена с първата позиция в класацията на Corporate Knights Global 100 Index за най-устойчивата в света през тази година. Как се случи това?

Тази награда е голямо признание и носи удовлетворение на всички в компанията, но определено не е щастлива случайност. Schneider от години следва устойчиви политики, поставя си конкретни цели, напредъкът по които отчита, както и прави ежегодно нефинансово оповестяване. Когато имаш стратегия и я следваш, идват и резултатите.

Може ли да разкажете малко повече за вашия Zero Carbon Project и как стимулирате вашите партньори също да следват климатичните цели?

Важно е да се поставят цели, които са конкретни и изпълними, но са и достатъчно амбициозни. За нас е от ключово значение да се осъзнае една проста истина: целите за устойчивост не са нещо различно от бизнес целите. Всяко спестяване на емисии и енергия, всяко повишение на ефективността, всяко елиминирано разхищение има финансово измерение. Ефективното и устойчиво предприятие не е някаква неясна зелена ценност, ограничена единствено до рекламна стойност. Това е ясна бизнес цел, която засяга финансите, дългосрочното развитие и цялостната репутация. Важно е да постигнем именно това осъзнаване какво представлява "устойчивост".

Какво от тези неща се прилага в България и как компанията помага за намаляването на въглеродните емисии тук?

Компанията има умна фабрика у нас, която отговаря на много високи стандарти на работа. "Умна" в случая означава много високо ниво на вътрешногрупова сертификация, както и официално признание от страна на българската държава чрез специално споразумение, подписано с Българска агенция за инвестициите. В това предприятие имаме ясни цели за намаляване на потреблението на енергия, което се постига чрез ефективност. Това носи намаляване на отпечатъка от дейността ни, но представлява оптимизация във всяко отношение и не на последно място е и финансово ефективно - точно както вече коментирахме.

Смятате ли, че европейската Зелeна сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Тъй като навлизат в политически посоки, тези теми будят дебат, който понякога неволно изпуска най-прагматичното. Глобалното потребление на енергия само и единствено ще расте, като се очаква до 2050 г. да се удвои спрямо сегашните си нива. Немислимо е да не предприемаме нови подходи, с които да се адаптираме към тази нова реалност. Schneider Electric се намира от двете страни на уравнението - може чрез своя начин на работа и своите операции да намалява своя собствен отпечатък, но, от друга страна, може да предложи на много компании технологичните решения, с които и те да посрещнат тези нови обстоятелства. Приоритетно работим и с доставчиците ни за възприемане на нашите практики на работа.

Какво според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизирането на икономиката?

Няма как да прескочим регулаторната рамка, защото бизнесите оперират според нея. По-гъвкавите ще осъзнаят ролята си на участници в обществото и започнат действия проактивно, но истинската масова промяна се нуждае от действие на всяко ниво.
На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: "Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии"; "Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса"; "Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж"; "Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията"; "Политическа и правна рамка"; "Декарбонизация на енергийния сектор"; "Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт"; "Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори"; "Примери за успехи, възможности и предизвикателства".

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.