Ема Попова: До 2030 г. Microsoft ще бъде въглеродно отрицателна компания

Търговски мениджър публичен сектор на компанията за Централна и Източна Европа, Multi Country, пред "Капитал"

"Има разлика между това да бъдеш "Carbon Neutral" и да си "Net Zero", казва още Ема Попова
"Има разлика между това да бъдеш "Carbon Neutral" и да си "Net Zero", казва още Ема Попова
"Има разлика между това да бъдеш "Carbon Neutral" и да си "Net Zero", казва още Ема Попова
"Има разлика между това да бъдеш "Carbon Neutral" и да си "Net Zero", казва още Ема Попова
Ема Попова има над 20 години опит в областта на ИТ в различни индустриални сегменти и географски региони в продажбата на решения, мениджмънта, стратегическото планиране, проектите за трансформация, управлението на бранда и стратегията за излизане на пазара. Запалена е по дигиталната трансформация и културния растеж чрез технологиите, по взаимодействието между облачните и технологичните лидери за постигане на по-голяма фирмена конкурентоспособност, икономически растеж и подобряване живота на хората.

Попова ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Компанията е обявила, че ще стане въглеродно неутрална през 2030 г. не само за собствената си дейност, но и за цялата верига от доставчици. Как ще постигнете това?

Още от 2012 г. Microsoft е въглеродно неутрална компания и целта ни е до 2030 г. да постигнем т.нар. негативни емисии - да премахваме от атмосферата повече CO2, отколкото отделяме. Първият ни приоритет е да намалим нашите емисии от директни дейности като тези, генерирани от автомобили, двигатели, дизелови генератори, отопление на сгради, до почти нула още до средата на това десетилетие. Това ще стане чрез следните стъпки:

  • До 2025 г. ще преминем към 100% доставка на възобновяема енергия, което означава, че ще имаме договори за закупуване само на зелена електроенергия за 100% от всички наши центрове за данни, сгради и кампуси.
  • Ще електрифицираме нашия глобален оперативен кампус автомобилен парк за операции до 2030 г.
  • Ще продължим със сертификацията International Living Future Institute Zero Carbon и LEED Platinum за нашите проекти за модернизация на Sillicon Valley Campus и Puget Sound Campus.

Втората стъпка е да намалим нашите индиректни емисии, като бизнес пътувания, свързани с веригата ни доставчици, и други, с повече от половина до 2030 г. чрез нови стъпки. От юли 2021 г. започнахме поетапно въвеждане на вътрешен въглероден данък, за да покрием индиректните емисии. Понастоящем тази такса е $15/метричен тон и покрива всички емисии от първите две категории директни емисии и част от индиректните. За разлика от други компании нашият вътрешен въглероден данък не е "такса в сянка", която се изчислява, но не се начислява. Тя се плаща от всяко подразделение в нашия бизнес въз основа на неговите въглеродни емисии, а средствата се използват за заплащане на подобрения в устойчивостта.

Въпреки че нямаме директен контрол върху по-голямата част от индиректните емисии, като тези, свързани с веригата за доставки, успяваме да се справяме с тях за постигането на отрицателен въглерод. Това става чрез подобряване на проследяването на данните за емисиите на доставчиците - през 2020 г., както свидетелства CDP, нашите водещи доставчици намалиха колективния си въглероден отпечатък с 21 милиона метрични тона еквиваленти на въглероден диоксид (CO2). Освен това хардуерният ни екип изгради система за управление на одит, използвайки Microsoft Power BI. Сега можем да проследяваме производителността и да позволяваме непрекъснати подобрения на веригата за доставки, като проследяваме зрелостта на доставчиците в социалната и екологичната отчетност.

През 2020 г. актуализирахме и Кодекса за доставчиците (Supplier Code of Condct), за оповестяване на емисиите на парникови газове. Това е първа стъпка към повишаване на прозрачността и ни позволява да работим съвместно с нашите доставчици, за да помогнем за намаляване на техните емисии. През 2021 г. тези данни ще се превърнат в изричен аспект на нашите процеси за поръчки за нашата верига за доставки, включително информиране за решенията за покупка. Ще продължим да работим с нашите доставчици, за да ги включим в нашия нов подход и да гарантираме съответствие.

Интересно е, че Microsoft изразява известни съображения към термина NET ZERO? Може ли да обясните защо?

Има разлика между това да бъдеш Carbon Neutral и да си Net Zero. Макар да звучат сходно, всъщност са различни. Като се има предвид обичайната употреба, компаниите обикновено казват, че са "въглеродно неутрални", ако компенсират емисиите си с плащания, за да избегнат намаляване на реалните емисии или да премахнат въглерода от атмосферата.

Но това са две много различни неща. Например един от начините да се избегне намаляването на емисиите е да се плати на някого да не изсича дървета. Това е хубаво, но на практика се плаща на някой да не прави нещо, което би имало отрицателно въздействие. Това не води до засаждане на повече дървета, които биха имали положително въздействие чрез премахване на въглерода.

Обратно, Net Zero означава, че една компания всъщност премахва толкова въглерод, колкото отделя. Причината фразата да е Net Zero, а не просто Zero, e, че все още има въглеродни емисии, но те са равни на отстраняването на въглерода.

А Carbon Negative означава, че една компания премахва повече въглерод, отколкото отделя всяка година.

Въпреки че в Microsoft работихме усилено, за да бъдем "въглеродно неутрални" от 2012 г., скорошната ни работа ни накара да заключим, че това е област, в която трябва да сме много внимателни и водени от пълното разбиране на проблема, водени от смирение, а не от гордост. Подобно на повечето компании с неутрални въглеродни емисии Microsoft е постигнала това главно чрез инвестиране в компенсации, които основно избягват емисиите, вместо да премахва въглерода, който вече е изпуснат. Ето защо изместваме фокуса си. Накратко, неутралното не е достатъчно, за да отговори на нуждите на света. До 2030 г. Microsoft ще бъде въглеродно отрицателен, а до 2050 г. Microsoft ще премахне от околната среда целия въглерод, който компанията е отделила директно или чрез потребление на електричество от основаването си през 1975 г.

Какво прави компанията конкретно в България за климатичната неутралност?

На първо място въвеждаме Green инициативата и изискванията на политиката към устойчивост във всички наши офиси и подразделения. В България беше въведен поетапен Еко проект Майкрософт България, където екипът отговарящ за Real Estate and Facilities, провеждаше мащабна информационна кампания, за да приучи целия състав да използва рециклирани материали и електрически средства за придвижване, да премахнем напълно употребата на пластмасови изделия и всичко останало, което можеше да убеди не само служителите, но и целите им семейства да развият навици и да бъдат отговорни към опазването на околната среда.

Вярваме, че най-важният принос на Microsoft за намаляването на въглеродните емисии ще дойде не само от нашата собствена работа, а като помогнем на нашите клиенти по целия свят да намалят въглеродния си отпечатък. За много клиенти устойчивостта вече е основна част от техния бизнес, докато други тепърва започват работата си за смекчаване на въздействието на въглеродните емисии. Независимо къде се намират организациите по пътя си, ние се ангажираме да бъдем полезни.

Чрез нови цифрови инструменти помагаме на клиентите си да декарбонизират собствените си операции и инфраструктура. Това беше мотивацията зад новото решение Microsoft Cloud for Sustainability, което ще даде възможност на нашите клиенти по целия свят да записват, отчитат и намаляват своите емисии по пътя си до нетна нула.

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Дори на фона на предизвикателствата от изминалата година Европа не изпускаше от поглед амбицията си да стане първият климатично неутрален континент до 2050 г. Цифровите технологии са жизненоважна част от стратегията на ЕС за зелен растеж. Бизнесът, правителствата и НПО трябва да работят заедно, за да внедрят нови технологии, иновативни решения и далновидна обществена политика, която отразява нашата колективна визия за по-проспериращо и устойчиво утре.

Заедно с 20 от водещите световни дигитални компании сме се обединили в Европейска зелена цифрова коалиция и подписахме декларация в подкрепа на зелената и дигитална трансформация на ЕС по време на Digital Day 2021 (19 март, 2021 г.).

В отговор на ангажимента на ЕС да създаде по-зелена, по-дигитална и устойчива Европа миналата година Microsoft стартира "Tech Fit 4 Europe", за да признае особената роля, която технологичният сектор трябва да играе, за да помогне за реализирането на зелените амбиции на региона. Инициативата се стреми да допринесе активно за постигане на целите на Европейската комисия за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г., като същевременно насърчава икономическия растеж. Това ще бъде постигнато чрез комбинация от повишаване на дигиталните умения, настояване за по-голямо приобщаване и преодоляване на цифровото разделение.

Какво според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизирането на икономиката?

Нашите клиенти казват ежедневно, че управлението на данни е една от най-големите и болезнени точки в постигането на устойчивост. Има много натрупана информация във всички области в производствената верига, но за съжаление голяма част от тях в момента често са с лошо качество, изолирани и съответно трудни за споделяне. Съвсем реалният риск е, че дори и при най-добри намерения данните за въглеродните емисии са безсмислени, ако не могат да бъдат правилно анализирани.

Изпитахме това в Microsoft, докато работим за нашите собствени ангажименти да станем въглеродно отрицателни и с нулеви отпадъци до 2030 г. Скоро осъзнахме, че трябва да обединим нашите най-добри екипи за работа с данни, екипите, занимаващи се с опазване на средата, с нашите инженерни и продуктови екипи и да изградим нови и по-добри цифрови технологии не само за себе си, но и за нашите клиенти. Това е произходът на Microsoft Cloud for Sustainability.

Решаването на въглеродните проблеми ще изисква технология, която не съществува днес. Ето защо значителна част от усилията включват стимулиране и ускоряване развитието на технологията за отстраняване на въглерод от атмосферата. Нашият фонд за иновации в климата (Climate Innovation Fund) ще се ангажира да инвестира 1 млрд. долара през следващите четири години в нови технологии и да разшири достъпа до капитал по целия свят за хора, които работят за решаването на този проблем. Разбираме, че това е само малка част от необходимата инвестиция, но се надяваме, че това ще стимулира повече правителства и компании да инвестират и по нови начини. (Тук можете да прочетете 3-те урока, които Microsoft научи от стремежа си да бъде въглеродно отрицателна компания.)

В допълнение към този нов фонд ще продължим да инвестираме в проекти за мониторинг и моделиране на CO2 чрез нашата програма AI за Земята, която се разрасна през последните две години, за да подкрепи повече от 450 стипендианти в повече от 70 държави.

На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: "Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии"; "Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса"; "Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж"; "Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията"; "Политическа и правна рамка"; "Декарбонизация на енергийния сектор"; "Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт"; "Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори"; "Примери за успехи, възможности и предизвикателства".

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.