Започва най-голямата промяна от индустриалната революция насам

Преходът към въглеродно неутрална икономика започва и тези, които го отричат, може да се окажат на губещата страна

На 17 декември "Капитал" ще издаде специалния бизнес доклад NET ZERO Economy - преходът към новия бизнес модел.

Ето и някои от акцентите в него:

  • Климат, пари, политика - неочаквано сложна комбинация. Или какво ще се случва в света през следващото десетилетие.
  • Промени се подготвят в енергетиката и индустрията.
  • След електрическите коли и камиони как ще се декарбонизиране корабите и самолетите?
  • Новите условия за финансиране и застраховане на бизнеса.
  • Включва и специален доклад на The Economist за климатичните промени и ефектите върху икономиката от прехода към нулеви CO2 емисии


Изданието ще е достъпно за абонати на "Капитал" и ще може да бъде закупено през сайта capital.bg

За глобалното затопляне слушаме вече трето десетилетие, но нищо кой знае какво не се случи все още. Със сигурност мнозина приемат тази теза и с лекота биха подминали поредната статия или цяло издание, свързани с темата за климатичните промени, и мерките, които трябва да се вземат, за да се ограничат те.

И наистина - изменението на климата е свързано с бавни, но дългосрочни промени в температурите и метеорологичните модели, които често остават незабелязани в човешкото ежедневие. Безспорните факти обаче са, че 1800 години парниковите газове в атмосферата се увеличават с нарастващи темпове - най-вече заради изгарянето на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ. Концентрацията на парникови газове е най-висока от поне 2 милиона години насам. А в резултат на това Земята сега е с около 1.1°C по-топла, отколкото в края на XIX век. Последното десетилетие (2011 - 2020 г.) пък е най-топлото в историята на записаните метеорологически данни.

Много хора смятат, че изменението на климата означава предимно по-високи температури. Но повишаването на температурата е само началото на историята. Тъй като Земята е система, в която всичко е свързано, промените в една област могат да повлияят на промените във всички останали.

Вече сме свидетели на интензивни суши или тежки наводнения, огромни пожари, повишаване на морското равнище, драстични промени в полярните зони, катастрофални бури, намаляване на биологичното разнообразие и т.н.

Въглеродният диоксид (CO2) и метанът (CH4) са най-разпространените парникови газове, които имат най-голяма роля за повишаването на температурите. Те се получават при използването на бензин и дизел за шофиране на автомобил или на въглища за отопление и производството на електроенергия. Обезлесяването обаче също генерира много въглероден диоксид. Депата за боклук пък са основен източник на метан. Като цяло енергетиката, промишлеността, транспортът, строителството и селското стопанство са сред основните източници на емисии. И именно това ще са първите сектори, които ще усетят промените. А те вече започват - защото ако целите са към 2050 г. светът да стане въглеродно неутрален, ще е нужно още отсега да започне да взема мерки.

Затова много по-важното сега е това, което предстои да се случи през следващите 10 години, отколкото в десетилетията след това. Заради плановете за декарбонизация и регулациите енергетиката, финансовият сектор, промишлеността, транспортът и строителството, селското стопанство, въобще всички сфери ще претърпят огромни промени. А това ще има пряко въздействие върху хората. Именно за това въздействие ще се опитаме да разкажем в бизнес доклада NET ZERO Economy - преходът към новия бизнес модел, който ще бъде публикуван на 17 декември.

Промените, които европейските политики ще предизвикат, наистина са толкова дълбоки и радикални, че буквално ще изправят икономиката пред нов преход, определян от някои като най-голямата промяна от индустриалната революция насам. И нищо чудно да е точно така - буквално ще се смени горивото на парната машина, каквото са въглищата. Ще се променят бизнес моделите, начинът, по който работим, пътуваме и пазаруваме, домовете, въобще ще се промени животът.