ESG факторът

Използването на рейтинг за корпоративно управление е повече от необходимо, особено когато няма общонационален консенсус по основни климатични теми

Неотдавна петролният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия пусна зелени бондове на пазара. Повече от известно е обаче, че тази държава дължи икономическия си ръст и развитието си именно на изкопаемите горива. Защо са ѝ тогава зелени бондове?

Обяснението всъщност е много просто - досегашният бизнес модел вече не е рентабилен, даже напротив. И действията на петролната държава ясно показват, че се търси преориентиране към нещо по-различно и по-перспективно. Пазарът се променя и инвеститорите имат нужда да виждат не само бизнеса, а и самата държава в по-привлекателна и независеща от изкопаеми горива светлина. Тези зелени бондове сами по себе си може да се брандират като ESG стратегия и стремеж - както репутационен, така и за развитие.

Това е само един пример на редица стратегии, които продължават да навлизат във всички сфери на икономиката, които ще имат нужда да се адаптират.

Какво точно е ESG?

Навярно вече сте чували съкращението ESG. Зад него се крие "Екологично, социално и корпоративно управление", или поне така би могла да се преведе английската абревиатура. Всъщност обаче смисълът, който се влага в ESG, е доста по-широк и включва критерии за това колко е устойчива една сделка, една цяла компания или дори една индустрия. Концепцията дори се развива под формата на рейтинг, който да навлезе в различни сфери на обществото и да стане основен фактор за бизнеса - ако дадена фирма има висок ESG рейтинг, с ясна стратегия за декарбонизация на дейностите и климатично неутрално развитие, то тя ще получи по-изгодно финансиране, ще плаща по-малко такси, ще бъде по-привлекателна за служителите и т.н.

В сегашният си смисъл терминът ESG се споменава за пръв път през 2004 г. в доклад на ООН, съдържащ прогнози за промените, които ще настъпят във финансовия сектор в близките години. Изненадващото е, че тази тема не е била просто загатвана, а Кофи Анан и финансовите институции, които са част от доклада, сериозно анализират пътя, по който социалната отговорност и корпоративното развитие могат да се припокрият с екологичните казуси. Проектанти на тази стратегия тогава са финансови гиганти като английската банка HSBC, германските Alianz и Deutsche Bank, както и американските инвестиционни лидери Morgan Stanley и Goldman Sachs. Визията, която е изградена по онова време, до голяма степен се запазва и сега - естествено с много по-сериозен мащаб.

След конференцията в Глазгоу, на която повечето водещи държави изложиха формулите си за зелено бъдеще, стана ясно, че въпреки различията по редица въпроси всички се обединяват около идеята, че има нужда от промяна в начина на работа и мислене. Част от тази промяна ще стане възможна именно чрез включването на отделните ESG критерии, според които освен рентабилността на един бизнес или сектор негова цел трябва да бъде и устойчивото развитие.

"ESG не е просто сертификат или лиценз. Това е цяла наука, променяща начина на мислене на една компания и всички във и около нея. Процесът по изграждане на стратегия е само началото, а вътрешната организация и създаването на екип, работещ по всички цели, заложени в стратегията, е същината на основния процес. Очаквам след няколко години всяка водеща компания да има свой ESG отдел, който да работи за устойчивостта и нейното измерване", казва консултантът Тодор Янев от "Янев и Янев".

Как да го направим

От Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) неотдавна излезе подробен план с критерии и отговори на въпроса как може нечий ESG рейтинг да бъде съставен. Например социалните фактори могат да включват въпроси, свързани със здравеопазване, устойчивост на работното място или дори по-широки обществени проблеми като правата на човека или социална ангажираност с обществени проблеми. Лошото влияние на околната среда пък може да направи фирмата уязвима към санкции или конкретни правни действия, а слабото корпоративно управление може да стимулира казуси със заплащането, счетоводството, менажирането на бордовете и регулаторни пречки, ако конкретни изисквания не са покрити.

Още от средата на 2023 г. всяка компания с над 250 служители ще бъде задължена да предоставя нефинансова информация по ESG или доклад за устойчивост. Целият процес ще бъде воден от банките, които вече работят по активното му внедряване.

"Изискванията за ESG не са нещо ново на пазара, но в момента има много интензивна систематизация на ESG предвид пазарния апетит и фокуса върху темата. Бизнесът на банките е дълбоко свързан с регулацията, включително и относно ESG. Уникредит Булбанк винаги ще следва указанията и ще изпълнява необходимите изисквания, идващи от банковия регулатор и ЕЦБ", споделя пред "Капитал" главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Цветанка Минчева.

"Изискванията за ESG постепенно се превръщат в пазарен стандарт, но от първостепенно значение е да има общи критерии и рамка за прилагането им. В това отношение ЕИБ играе ключова роля, залагайки високи стандарти за ESG, като по този начин задава ясна посока за различните участници на пазара", казва и Теодор Радонов, който е представител на ЕИБ за България.

Мащабното проучване на BNP Paribas за устойчивото развитие показва, че още през 2019 г. 22% от инвеститорите обвързват изцяло или почти изцяло портфолиото си с определени ESG стратегии, а 19% от инвеститорите планират до две години всичките им инвестиции да минават през предопределени ESG стандарти. Мащабът на такъв тип ангажимент е огромен и приложението му би се усетило не само на корпоративно ниво, а при почти всеки, който е част от развиващия се свят и неговата периферия. Най-вероятно в началото нови критерии ще имат приложение само на определени пазари, но постепенно ще навлизат в планирането на всяка сфера, която иска да следва националните зелени интереси.

Според Радонов повечето от партньори на ЕИБ в България показват висока степен на ангажираност с ESG нормите и вече ги прилагат в своите процеси. "Основните финансови институции интегрират различните ESG норми в своята кредитна оценка. В това отношение можем да кажем, че България показва добър напредък", смята още той.

Net Zero

Ако светът иска да постигне до средата на XXI век някакъв вид въглеродна неутралност, то непременно един от инструментите за постигането на този идеал е усвояването и използването на ESG стратегии във финансовия сектор.

Международната фондация за стандарти за финансово отчитане (МСФО) вече обяви, че не просто ще се работи в посока за контрол от страна на финансовия сектор, а ще се създаде независим орган - Съвет за международни стандарти за устойчивост (ISSB), който да разработва и одобрява нови стандарти за финансово отчитане, стандартите за оповестяване. Това означава изцяло нов сегмент във финансовите услуги (например консултантство и одит), в който основна роля ще играе това как компаниите покриват тези стандарти. Източници около Европейската комисия затвърждават, че един от методите, които се обмислят, е да се оценява и въздействието, което една компания оказва върху околната среда и обществото.

Основната цел е да се промени изцяло начинът на управление на една компания. Новото корпоративно мислене непременно ще има и по-нататъшно отражение и към малкия и средния бизнес. Дори и екологичното управление на една компания да изглежда като ангажимент само за големите играчи, това не е съвсем така - критериите на големите се прехвърлят надолу по стълбата към доставчици и партньори.

Концепцията за ESG вече се застъпва сериозно във финансовия свят, а оттам тя ще има сериозно отражение във всеки отрасъл - като най-напред може би ще се има за задача да се разгледат всички инфраструктурни проекти. Това не означава само начинът, по който ще се строят пътища, сгради, болници и канализации, а включва и реновирането на вече построеното. Недвижимите имоти в САЩ, по-конкретно всички операции, свързани със строителството, "изяждат" 40% цялата употреба на енергия. Огромната нужда от суровини ще трябва да претърпи метаморфоза, а сериозните мащаби на парникови газове, които се причиняват от този сектор, не са нещо, което може да бъде неглижирано. Това, както и много други неща ще трябва да намерят отговорите си по един или друг начин чрез ESG.