Трудната част

Борбата с климатичните промени вече изисква действия, а не само обещания

По традиция след важна климатична среща на върха на ООН натрупаната инерция в климатичната политика затихва. Това се наблюдава най-отчетливо в годините след срещи, които са били предшествани от много фанфари и почти невъзможни за изпълняване очаквания. Такъв беше случаят през 2010 г., след като катастрофалната среща на върха COP15 в Копенхаген предходния декември обеща нов глобален климатичен договор и поднесе пагубна отсрочка.

Независимо от послевкуса, оставен от проведената през ноември 2021 г. в Глазгоу среща COP26, 2022 г. няма да има този лукс. В рамките на първите три месеца на годината Междуправителственият панел за климатични промени ще публикува следващите си два мащабни прегледа на науката за климата, в които ще обясни подробно последните си открития за начините, по които обществата и екосистемите са уязвими от последиците от климатичните промени, както и мерките, необходими за намаляването на емисиите от парникови газове.

Взети заедно, двата доклада само ще послужат за подчертаване на неотложността на това националните климатични цели, представени в Глазгоу, да бъдат бетонирани в национални политики. Очаквайте двата доклада да дадат подробности за това доколко климатичните промени вече оказват влияние както в богатите, така и в бедните държави. Това ще подчертае важността на ограничаването на глобалното затопляне до не повече от 1.5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните равнища - в унисон с най-амбициозната цел на Парижкото споразумение от 2015 г. Вторият доклад вероятно ще покаже точно колко предизвикателно ще бъде това.

Намаляването на емисиите достатъчно бързо и дълбоко, за да се ограничи глобалното затопляне до 1.5 градуса по Целзий, означава, че общият обем на бъдещите емисии на човечеството не може да надвишава 400 - 450 млрд. тона - което е приблизително равно на емисиите за едно десетилетие при сегашните годишни темпове. Жалко, но и предвидимо е това, че дадените в Глазгоу обещания няма да са достатъчни за постигането на тази цел.

В резултат през 2022 г. правителствата и частният сектор ще бъдат подложени на значителен натиск да задържат крака си на (декарбонизирания) педал на газта. "Изпълнение" е модерната дума, отнасяща се до действителните, измерими усилия, които страните и компаниите правят - или не - за да постигнат обещаното намаляване на емисиите или достигане на въглеродна неутралност в рамките на определен период. Едно от опасенията е, че енергийният скок, започнал през втората половина на 2021 г., и произтичащите от него страхове от оставане на възрастните хора на студено през зимата ще охладят решимостта на уморените политици. "Това е крайъгълният камък [за 2022 г.]", казва Ли Суо, политически анализатор за Greenpeace - Източна Азия. "Можем ли до юни 2022 г. да видим три нови политики или действия, които правят новите цели постижими?"

С приемането на цели за въглеродна неутралност от страна на все повече и повече компании ще се увеличи и натискът за по-добри данни и повече прозрачност, така че да се гарантира, че напредъкът към декарбонизация е действителен. Американската Комисия по ценните книжа и фондовите борси вероятно ще въведе правила, които ще принудят фирмите да разкриват доколко климатичните промени и усилията за справяне с тях ще повлияят на бизнеса им. Други регулатори, в това число и тези в ЕС, обмислят по-строги правила за разкриване на информация. С разширяването на доброволните въглеродни пазари ще трябва да се установят насоки, например за това, че "един актив действително е актив и може да бъде открит както от страничен наблюдател, така и чрез машинно обучение", казва Рейчъл Кайт, декан на Fletcher School of Law and Diplomacy към Tufts University, която е ветеран в климатичните преговори.

На заден план се крие следващата "тояга", макар и мека, подготвена от Парижкото споразумение за насърчаване на намаляването на емисиите. Страните по споразумението се договориха за извършването на глобален преглед, в рамките на който трябва да покажат напредъка си към постигането на националните си цели. Събирането на информация за първия такъв преглед започва през 2022 г. Време е за начало на изпълнението.

2021, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved