Заведенията с градини ще получат ограничена помощ по схемата за оборотен капитал

На 22 юни изтича срокът за кандидатстване пред НАП за компенсации на затворените през март и април бизнеси

Заведенията, които имат открити площи като тераси и градини, няма да имат право да кандидатстват за подкрепа за оборотен капитал за дните, в които им беше разрешено да ги отворят. Подобно ограничение има и за нехранителните магазини с площ над 300 кв.м, ако те са извършвали продажби на място - например на гише. Това стана ясно при представяне на трета фаза на проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП", организирано от Националната агенция за приходите (НАП).

Тя е за изплащане на компенсации на бизнесите, които бяха затворени заради епидемията от 22 март до 31 март, а за някои бизнеси и за дни от април.

Сроковете

Фирмите сега имат скъсен срок за кандидатстване, който изтича на 22 юни. Общият бюджет на програмата е 55 млн. лв., а досега изплатените средства на бизнеса по предишните две схеми по данни на НАП са 120 млн. лв. Дружествата могат да кандидатстват за между 10 и 20% от оборота си за предходен период като безвъзмездна помощ. Максималният размер на сумата, която може да получи една компания, е 100 хил. лв.

От НАП посочват, че фирмите, които са кандидатствали за подпомагане по предходните две фази до 31 март, включително и са с преустановена дейност и след този период, при попълване на формулярите за кандидатстване сега трябва да декларират начална дата на периода на преустановяване на дейността 1 април 2021 г.

От приходната агенция съветват фирмите да подадат отчетите си в НСИ (за което срокът е до края на юни), преди да кандидатстват за подкрепа сега, и обръщат внимание те да са с коректни кодове за основна и допълнителна дейност по КИД-2008. Причината е, че така ще им бъде направена по-бързо проверка за допустимост.

Особености

Право на помощ ще имат само бизнеси, които са били с изцяло преустановена дейност със заповед през посочените периоди. Затова и заведенията, които имат тераси, градини или други открити площи, няма да могат да кандидатстват за оборотно финансиране за датите след 1 април, когато им беше разрешено да ги отворят. Ограничението важи и за тези обекти, които са решили да останат изцяло затворени въпреки наличието на открити площи, стана ясно от обясненията на експерти от НАП.

Големите магазини за нехранителни стоки също нямат право на помощ, ако са работели през гише или пък са разделили площта на обекта, за да я намалят.

По тази причина формулярите за кандидатстване сега трябва да са придружени и от декларация за обстоятелства. Тя е задължителна за ресторанти, заведения и магазини с нетна търговска площ над 300 кв.м, предлагащи нехранителни стоки. В нея заведенията трябва да посочат дали разполагат с открити пространства, а магазините - дали са осъществявали продажби на място.