Бюджетът отново е на малък плюс

Приходите и разходите растат с двуцифрен темп към полугодието

Според служебния министър на финансите Асен Василев приходите тази година ще са с около 1-1.5 млрд. лв. повече от заложените
Според служебния министър на финансите Асен Василев приходите тази година ще са с около 1-1.5 млрд. лв. повече от заложените    ©  Надежда Чипева
Според служебния министър на финансите Асен Василев приходите тази година ще са с около 1-1.5 млрд. лв. повече от заложените
Според служебния министър на финансите Асен Василев приходите тази година ще са с около 1-1.5 млрд. лв. повече от заложените    ©  Надежда Чипева

Държавните финанси отново излизат на плюс към края на полугодието. За периода януари - юни консолидираните приходи в държавния бюджет превишават разходите с около 82 млн. лв. по предварителни сметки на Министерството на финансите. За справка, месец по-рано салдото беше отрицателно в размер на 173 млн. лв., или 0.1% от прогнозния БВП за годината. Причината за доброто представяне през юни според ведомството са повече постъпления от корпоративни данъци - срокът за плащането им беше преместен от 31 март на 30 юни.

От предварителните сметки на финансовото ведомство става ясно, че постъпленията в бюджета нарастват с 15% през първото полугодие, а разходите - с една четвърт спрямо сумите от същия период на кризисната 2020 г. Служебният финансов министър Асен Василев обаче вече обяви, че очаква приходите тази година да са с около 1-1.5 млрд. лв. повече от заложените, което ще позволи да бъдат направени повече разходи, без да се надвишава заложеният дефицит. Той е планиран в размер на 4.9 млрд. лв. в края на годината, при условие че антикризисните мерки продължат само до март. Но и правителството на ГЕРБ, и служебният кабинет удължиха много от тях основно за сметка на преструктуриране на разходи.

Бюджетът за полугодието

Към края на юни консолидираните приходи в бюджета превишават 24.7 млрд. лв., което е ръст от 15%, или 3.3 млрд. спрямо януари - юни 2020 г. Дори и без еднократния ефект от постъпилите 660 млн. лв. от концесията на летище София през април, повишението на годишна база остава двуцифрено.

Засега това е над заложените от правителството на ГЕРБ 9.5% повече приходи и помощи в Бюджет 2021, но картината може да се промени до края на годината. Асен Василев вече предупреди, че може да има трета вълна през есента и да се наложи ново частично затваряне на икономиката. Това предполага и нови мерки за подкрепа на бизнеса и ревизия на бюджета, която служебното правителство вече обяви, че възнамерява да подготви и да предложи на следващия редовно избран кабинет.

Към средата на годината консолидираните разходи са с 24.3% над сумата от януари - юни 2020 г. Трябва обаче да се отбележи, че по това време миналата година не бяха тръгнали мерките в подкрепа на бизнеса и домакинствата и разходите на правителството бяха минимализирани. Друг фактор са увеличените разходи за персонал в администрацията, както и на по-високата минимална пенсия в сила от началото на годината.

Приходите от ДДС растат с 19% към май

От подробната разбивка на държавните финанси към май става ясно, че с най-голям принос към увеличението на приходите са постъпленията от ДДС, които растат с 19%, или 800 млн. лв. до над 5.26 млрд. на годишна база. Значителен фактор са и неданъчните приходи, които растат от 817 млн. на 1.67 млрд. лв. Увеличението се дължи почти изцяло на постъпленията от концесията на летище София.

По отношение на разходите с най-голяма тежест са трансферите към социално-осигурителните фондове. Въпреки че има 10% ръст на постъпленията от социални и здравни вноски, трансферите от държавния бюджет (т.е. от други данъци) се повишават от 2.7 млрд. на над 4 млрд. лв. към май спрямо същия период на 2020 г. Плюс идва и от увеличението на разходите за издръжка и за персонал тази година.