Държавните финанси през миналата година: на дефицит 4 млрд. лв., или 3% от БВП

През декември правителството е направило рекордни разходи за над 9 млрд. лв., но 1.2 млрд. са за бъдещи плащания през 2022 г.

През декември вицепремиерът и финансов министър Асен Василев предложи и парламентът одобри допълнителни разходи в размер на 1.2 млрд. лв. в бюджет 2021, които на практика ще се направят през тази година
През декември вицепремиерът и финансов министър Асен Василев предложи и парламентът одобри допълнителни разходи в размер на 1.2 млрд. лв. в бюджет 2021, които на практика ще се направят през тази година    ©  Велко Ангелов
През декември вицепремиерът и финансов министър Асен Василев предложи и парламентът одобри допълнителни разходи в размер на 1.2 млрд. лв. в бюджет 2021, които на практика ще се направят през тази година
През декември вицепремиерът и финансов министър Асен Василев предложи и парламентът одобри допълнителни разходи в размер на 1.2 млрд. лв. в бюджет 2021, които на практика ще се направят през тази година    ©  Велко Ангелов

Изминалата 2021 г. е трета поред, в която държавните финанси завършват годината на минус. По предварителни данни на Министерството на финансите касовият дефицит е в размер на 4 млрд. лв., или 3% от очаквания БВП на страната. Той е направен през декември - само месец по-рано бюджетът продължаваше да е на малък плюс.

Така през последния месец на годината са направени разходи за 9.1 млрд. лв. - рекордна сума, която не е постигана дори и при управлението на ГЕРБ. Това е двойно повече от традиционния месечен разход.

От сумата извънредните плащания са не повече от 1.5 млрд. лв. - 1.2 млрд. лв. от тях бяха символично одобрени от парламента и бяха заделени от новото правителство за изплащане на помощи на бизнеса заради скъпия ток и за добавки за пенсионерите през 2022 г. Останалата сума са допълнителни по-дребни разходи, одобрени от Министерския съвет.

Откъде идва минусът

Планираният касов дефицит за миналата година е 4.6 млрд. лв., т.е. на практика правителството отчете подобрение на салдото от 0.6 млрд. лв. Този резултат явно е бил очакван от финансовото ведомство - в проектобюджета на служебния кабинет за 2022 г., който беше оттеглен впоследствие, беше посочено, че през 2021 г. финансите на държавата ще завършат на минус 4 млрд. лв. В същото време към ноември те все още бяха на плюс - близо 640 млн. лв. (от тях 806.6 млн. лв. излишък по националния бюджет и дефицит по европейските средства от почти 168 млн. лв.). Логичният въпрос е как за един месец сметките са минали на минус от почти 4 млрд. лв.

Все още няма детайлна разбивка на изпълнението на бюджета за декември, но традиционно това е месецът, в който се правят най-много разходи. Например обикновено тогава се разплащат част от планираните държавни инвестиции, земеделските субсидии (които са около 800 млн. лв.), някои антиковид мерки и т.н. Преизчислението на пенсиите с новия коефициент, който на практика ще се усети от пенсионерите през януари тази година, влезе по закон в сила на 25 декември 2021 г. и вероятно част от тези пари са били изписани по бюджета на Държавното обществено осигуряване още тогава. Прави впечатление и ръстът на просрочените плащания на централното правителство към септември - по данни на Министерството на финансите те са в размер на 289 млн. лв. За сравнение - предходни тримесечия сумата се движи под 100 млн. лв. Може част от тези задължения да са били разплатени също през декември. Част от минуса вероятно идва и от авансови плащания по европроекти.

Отделно новото правителство предложи част от превишението на приходите през 2021 г. да бъде разпределено след санкция на парламента. Това са 1.2 млрд. лв., от които 450 млн. лв. са за компенсация на бизнеса за скъпия ток и 750 млн. лв. за по 60 лв. месечна добавка към пенсиите до юни. Тези пари бяха заделени в специални сметки в БНБ (за чужди средства), което позволява да бъдат похарчени през тази година, но касово да бъдат отчетени като разход през 2021 г.

Разходите са над 40% от БВП

Финансовото ведомство посочва, че консолидираните разходи в бюджета за миналата година са достигнали 56.2 млрд. лв., което е малко над разчета за годината и на практика е над 40% от очаквания БВП за годината (около 133 млрд. лв.). Според Закона за публичните финанси обаче максималният размер на консолидираните разходи не трябва да надхвърля границата от 40% от БВП, а ако това се случи, се определят мерки за влизането в тези граници през следващата година.

Ведомството на Асен Василев посочва, че спрямо 2020 г. има значителен ръст на разходите по няколко пера. Първото е свързано с пенсиите - през цялата 2021 г. бяха изплащани добавки, за които са били нужни общо 1.7 млрд. лв. Заедно с останалите разходи около увеличената минимална пенсия и реиндексацията през юли общо разходите за пенсии номинално са с 3.1 млрд. лв. повече спрямо 2020 г.

По програми за подкрепа на бизнеса през миналата година са изплатени общо 2.4 млрд. лв., като в сметката са включени и компенсациите за по-скъпата електроенергия (общо 1.3 млрд. лв.).

Министерството на финансите отчита и значителен ръст на приходите през миналата година. Те са общо в размер на 52.2 млрд. лв., или 103.2 % спрямо годишния разчет. Съпоставени с 2020 г., номинално нарастват със 7.9 млрд. лв. От тях по-голямата сума се дължи на повече данъци и осигуровки - с 5 млрд. лв. над 2020 г.

"Съпоставено с актуализираните разчети към Закона за държавния бюджет за 2021 г. превишение на плана за годината има при повечето от основните данъци и при приходите от здравноосигурителни вноски", посочват от финансовото ведомство. По-подробна разбивка е налична към ноември и тя показва, че към този месец номинално има ръст на почти всички значими данъци. Най-голямо е увеличението при ДДС (1.73 млрд. лв., но тук принос има и инфлацията) и при корпоративните данъци (1.4 млрд. лв.). Осигуровките са с 1.2 млрд. лв. над събраното към ноември 2020 г.

Все още не е ясно какъв е минусът в бюджета, изчислен според европейските правила. Очакванията са да е по-голям от 3% от БВП, но Брюксел позволи на държавите членки да направят по-големи дефицити, ако те са свързани с антиковид мерки.

Още от Капитал