Вече се подават данъчните декларации за извънтрудови доходи: Кое е новото

Предварително попълнените от НАП документи ще са готови през март

Данъчните отстъпки за родители с деца са по-високи и са за между 450 и 1350 лв.
Данъчните отстъпки за родители с деца са по-високи и са за между 450 и 1350 лв.
Данъчните отстъпки за родители с деца са по-високи и са за между 450 и 1350 лв.    ©  Цветелина Белутова
Данъчните отстъпки за родители с деца са по-високи и са за между 450 и 1350 лв.    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Физическите лица с доходи, различни от тези по трудов договор, и самоосигуряващите се могат да подават годишните си данъчни декларации от днес. На 10 януари започва официалната данъчна кампания на Националната агенция за приходите (НАП) и тази година тя ще завърши на 3 май. Това е интервалът от време, в който хората могат да подадат декларация за получени през 2021 г. доходи от наем, хонорари, консултантски договори и др., както и да платят дължимия за довнасяне данък, ако има такъв.

От НАП заявиха, че предварително попълнените декларации, в които има информация за всички изплатени допълнителни доходи, включително получените плащания през наложен платеж, ще бъдат готови през март.

Земеделските стопани и едноличните търговци също подават годишна декларация по Закона за доходите на физическите лица, но за тях сроковете бяха променени и кампанията им започва от 1 март и е до 30 юни.

Отстъпки и данъчни облекчения

За подаване на онлайн декларация до 31 март може да се използва до 5% отстъпка но не повече от 500 лв., припомнят от НАП. От нея обаче на практика могат да се възползват само физическите лица, които имат дължим данък за довнасяне. Има и още едно условие - към момента на подаване на декларацията лицата не трябва да имат неплатени задължения.

От тази година са в сила и две нови облекчения - за отглеждане на деца и за ремонт на жилище. Първата беше гласувана още по времето на ГЕРБ, но на практика се прилага за получени доходи от 2021 г.

До Нова година родителите можеха да ползват облекчението през работодател и ако това не е направено в този срок, може да се направи до 3 май с подаване на годишна данъчна декларация. Паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от един месец след подаването на декларацията. Облекченията са до 450 лв. за едно дете, 900 лв. за второ и 1350 лв. за три или повече деца в семейството.

Данъчното облекчение за отглеждане на дете с увреждания тази година е в размер на 9000 лв. от данъчната основа, т.е. сумата за получаване е 900 лв.

Родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания могат да комбинират и двете данъчни облекчения, като така общата сума, която ще получат, е в размер на 1350 лв.

Хората без доходи или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, посочват от НАП.

Тази година може да се приспадат до 2000 лв. от данъчната основа и за подобрения или ремонт на жилище (т.е. 200 лв. от дължимия данък). Облекчението е за заплатени разходи за труд за подобрение или ремонт на жилище, а собственикът на имота трябва да има документ за плащанията, които е направил. Ако изпълнителят е фирма, е нужна фактура или касова бележка, а ако е физическо лице - граждански договор за извършване на определена работа, разписка за получени суми в брой или платежно нареждане, ако е направено по банков път. Документите не се подават заедно с данъчната декларация, но трябва да се пазят и да се предоставят на НАП при поискване.

Ако имотът е собственост на повече от един човек, тези 200 лв. се разделят между всички тях.

И тук изискване за прилагане на облекченията е физическите лица да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Начин на подаване

НАП е публикувала образец на декларацията по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица тук: https://bit.ly/3n3Edsy.

От данъчната администрация посочват, че е добре декларациите да се посочва актуален имейл адрес и телефон, за да може при възникнали въпроси НАП да се свърже с тях.

Предварително попълнените декларации, които съдържат информация, за изплатени суми по трудови договори, хонорари, доходи от отдаване под наем на имущество на юридически лица, от ДФ земеделие, от наложен платежи и от продажба на автомобили, ще са налични през март. Причината е, че справките за изплатени доходи се подават от фирмите, платци на дохода, до 28 февруари, а те са базата, на която НАП стъпва, за да разнесе данните по декларациите. Тази услуга може да се използва само от хората, които притежават ПИК или електронен подпис.

От данъчната администрация заявиха, че съветват хората да изчакат предварително попълнените декларации, защото те дават по-голяма яснота и сигурност, че всичко, което се попълва, е вярно. През миналата година над 80% от хората, които са задължени да подават данъчна декларация, са подали именно такъв тип документ.