Откъде дойде проблемът с януарските пенсии

Опитът ковид добавките да се преоформят в част от пенсията доведе до оплаквания на много хора, че са получили по-малко, и обещания да бъдат компенсирани

По данни на НОИ след направеното преизчисление на парите на възрастните хора около половината, или 1 млн., са взели по-малко в първия месец на новата година. При една четвърт от случаите обаче разликата е по-малко от 1 лв.
По данни на НОИ след направеното преизчисление на парите на възрастните хора около половината, или 1 млн., са взели по-малко в първия месец на новата година. При една четвърт от случаите обаче разликата е по-малко от 1 лв.
По данни на НОИ след направеното преизчисление на парите на възрастните хора около половината, или 1 млн., са взели по-малко в първия месец на новата година. При една четвърт от случаите обаче разликата е по-малко от 1 лв.    ©  Цветелина Белутова
По данни на НОИ след направеното преизчисление на парите на възрастните хора около половината, или 1 млн., са взели по-малко в първия месец на новата година. При една четвърт от случаите обаче разликата е по-малко от 1 лв.    ©  Цветелина Белутова

"Половин година правят моабет за тая пенсия", казва възрастен човек пред екрана на "Нова телевизия" и обяснява, че въпреки всичките приказки януарската му пенсия е с 12 лв. по-ниска спрямо декемврийската. Подобни репортажи, показващи хора, които са получили по-малко, се излъчиха по почти всички телевизии, а опозицията поиска обяснение от властта защо въпреки заявките й, че няма да има ощетени пенсионери, реално много са в тази ситуация.

По данни на НОИ след направеното преизчисление на парите на възрастните хора около половината, или 1 млн., са взели по-малко в първия месец на новата година. При една четвърт от случаите обаче разликата е по-малко от 1 лв. Но има и пенсионери с разлика около 20-30 лв.

Правителството реагира и вече обяви, че ще компенсира тези хора при плащането на февруарските пенсии. Не трябва да се забравя обаче, че всичко започна с условието, че всички тези добавки са временни и все някога трябва да спрат. Още повече че те противоречат на логиката на пенсионната система и начина, по който функционира тя: колкото по-съвестен си бил като данъкоплатец и си внасял по-високи осигуровки, толкова по-добра компенсация да получаваш като възрастен в бъдеще. Но това далеч не се случва на практика.

В същото време пенсионерите получиха може би едно от най-големите увеличения на доходите си в последното десетилетие. Средният размер на пенсиите от 537.50 лв. през тази година се увеличава до 580.50 лв. през 2022 г., което е нарастване с около 8% (за минималните пенсии обаче увеличението е двуцифрено). В сметките е включена и изплащаната през 2021 г. на всички пенсионери еднократна допълнителна сума към пенсиите, известна като "ковид добавка".

Как започна всичко

Ковид добавките към пенсиите в размер на 50 лв. бяха въведени като временна антикризисна мярка още при правителството на ГЕРБ през 2020 г. Веднъж дадени, тези пари обаче се спират много трудно, особено преди избори. Така практиката беше продължена и по време на служебните правителства, а през лятото на 2021 г. депутатите дори решиха от октомври до декември добавките да са по 120 лв. на човек на месец.

По това време служебният кабинет реши да предложи и актуализация на Бюджет 2021 заедно с нова формула за осъвременяване на пенсиите за трудова дейност с идея от 25 декември 2021 г. 50-те лева добавка да станат част от основната пенсия. Така средното увеличение на пенсиите трябваше да е с около 12.5%. От същата дата минималната пенсия стана 370 лв. А максималната - 1500 лв.

Какво се промени от началото на 2022 г.

НОИ започна да изплаща новите пенсии от 7 януари 2022 г. Най-общо - размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, се преизчисли с коефициент от 1.35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане (при 1.2 преди това). Социалната пенсия за старост пък беше увеличена до 170 лв.

Тези нови размери на пенсиите обаче реално заместват 50-те лева добавка на калпак, които бяха давани през миналата година като ковид добавка до септември. От октомври 2021 г. добавката вече беше в размер на 120 лв. на месец. И тъй като властта трудно може да обясни на над 2 милиона пенсионера как изведнъж ще получат по-малко, новото правителство реши да изплаща и 60 лв. под формата на добавка и за първите шест месеца на 2022 г. Нужните за това средства бяха прехвърлени по специална сметка на НОИ със същия счетоводен трик, който ГЕРБ използва, за да задели пари за строежа на "Хемус".

Идеята зад всичко това е от януари пенсионерите да взимат толкова (преизчислена пенсия плюс добавка от 60 лв.), колкото са получавали и през последните три месеца на 2021 г. (стар размер на пенсията плюс добавка от 120 лв.).

Защо се получи разминаването

Междувременно с получаването на първите нови фишове в медиите започнаха да се появяват и първите недоволни пенсионери - с изплатена по-малка сума от това, което са получили през декември, или пък по-малко спрямо това, което те са изчислили като полагащо им се.

Националният осигурителен институт публикува въпроси и отговори на най-често задаваните въпроси, за да успокои пенсионерите.

А от тях стана ясно откъде се получават повечето разминавания. Първата причина е, че всяка пенсия се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 24 декември 2021 г.

Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. При по-старите трудови пенсии, отпуснати преди 2008 г. обаче, този доход може да не съвпада с дохода за 12-те месеца, предхождащи отпускането на съответната пенсия, а да бъде 398.17 лв. - това е средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г.

Друга част от проблема е свързан с начина, по който са осъвременени пенсиите от 2017 до 2019 г. През тези три години той не е т.нар. швейцарско правило. Вместо това се прави увеличение с по-голяма тежест в пенсионната формула за всяка година осигурителен стаж.

Така от 1 юли на трите години е извършено преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на предходната календарна година, с увеличен процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж. Той расте от 1.1% през 2017 до 1.2% през 2019 г.

"След преизчисляването на пенсията със съответния по-висок процент за осигурителния стаж размерът ѝ подлежи на осъвременяване, преизчисляване и индексиране съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането на пенсията до преизчисляването ѝ. През 2018 и 2019 г. освен описаното преизчисляване на пенсиите, техният размер към датата, предхождаща преизчисляването (определен със старата тежест на осигурителния стаж), подлежеше на увеличение с фиксиран процент 3.8% през 2018 г и 5.7% през 2019 г. След съпоставянето на така получените два размера във всяка от двете години на пенсионера се определяше за получаване по-благоприятният от тях", обясняват от НОИ.

Всички нови пенсии се отпускат от началото на 2019 г. с тежест на всяка година осигурителен стаж 1.2 на сто и съответната пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж, а от 25 декември 2021 г. - с тежест 1.35 на сто на всяка година осигурителен стаж без превръщане.

"Доколкото приложената при преизчисляването на пенсиите, считано от 25.12.2021 г., тежест 1.35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане надхвърля използваните през предходните години проценти, то след определянето на размера на съответната пенсия с новата, по-висока тежест на стажа, не може да се извърши преизчисляване за периода от 2017 г. до 2019 г. вкл., с по-нисък процент за годините и месеците осигурителен стаж", посочват от НОИ.

Тоест при изчисляването на пенсиите не може да се вземе предвид увеличението с 5.7% през 2019 г. Реално то е заличено и много пенсионери сега получават увеличение на пенсиите с около 9.5% вместо с очакваните 12.5%.

А и отделно - в някои случаи увеличението на пенсиите в номинално изражение вероятно е по-ниско от 60 лв. Така като към него се добави новата добавка от 60 лв., се получава по-ниска сума спрямо декемврийската, когато добавките бяха 120 лв.

Какво решение се предлага

От изказвания на представители на властта и на НОИ стана ясно, че от осигурителния институт са направили анализ колко са хората, които са получили през януари по-малко спрямо декември, и с колко е намаляла общата сума на пенсията и добавката им.

Тези хора ще получат компенсация към пенсиите си през февруари. По изчисления на института за за това са нужни допълнителни 17 млн. лв., което е много малка сума, сравнено с милиардите, които са нужни за изплащане на пенсиите през годината.

Проблемът обаче е по-дългосрочен и той е свързан с начина, по който се взимат решения за пенсионната система - според това кой е на власт и какво цели. Ковид добавките за пенсионерите например бяха популистка идея, която нито една власт не посмя да премахне и вероятно това няма да се случи и в бъдеще - едва ли има политик, който би искал да се самоубие по този начин. Рязкото увеличение на разходите за пенсии, без да се увеличава производителността на икономиката, обаче не е устойчива дългосрочно стратегия. Така че оттук нататък каквото и да се предприеме, то трябва да е съчетано с други реформи.