Бюджетът на НОИ: Над 1 млрд. лв. повече за пенсии, или среден ръст от 8%

Рекордна сума отива за пенсии и помощи - над 17.6 млрд. заедно със заделените миналата година 850 млн. лв.

Осигуровки се очаква да внасят 2.78 млн. души, а пенсионерите ще са малко над 2 млн.
Осигуровки се очаква да внасят 2.78 млн. души, а пенсионерите ще са малко над 2 млн.
Осигуровки се очаква да внасят 2.78 млн. души, а пенсионерите ще са малко над 2 млн.    ©  Лили Тоушек
Осигуровки се очаква да внасят 2.78 млн. души, а пенсионерите ще са малко над 2 млн.    ©  Лили Тоушек

Без изненади, разходите за пенсии и социални плащания ще нараснат с почти 1.3 млрд. лв. през тази година и ще достигнат 16.8 млрд., като основната част от тях - 14.1 млрд. лв., или 10% от БВП, отиват за изплащане на пенсии. Това става ясно от проектобюджета на Националния осигурителен институт, в който отново събраните осигуровки не достигат и държавата през бюджета превежда 7.4 млрд. лв. В сметката дори не са включени около 850 млн. лв., които правителството задели в специална смета от бюджет 2021 и които използва сега за ковид добавка към пенсиите и за бонуси за ваксинирани пенсионери.

Проектът предвижда по-ниска безработица и общо 2.783 млн. души тази година да внасят осигуровки в държавния фонд.

Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573 лв. без в нея да е включена ковид добавката от 60 лв., която е предвидено да се изплаща през първата половина на годината. И всъщност това е един от спорните моменти, на които ще търси решение управляващото мнозинство при актуализацията на бюджета в средата на годината - с колко и как да се увеличат пенсиите така, че след като бъде премахната ковид добавката, пенсионерите да не взимат по-малко. Но все пак да не се загуби връзката с внасяните през годините осигуровки.

Другият спорен момент е свързан с увеличението на максималния осигурителен доход.

Осигурителните прагове растат

Средният осигурителен доход ще нарасне с 8.2% до 1265 лв. Бюджетът е разчетен при минимална работна заплата, която се увеличава от 650 лв. на 710 лв. от 1 април 2022 г. и минимален осигурителен доход от 710 лв. Отново от 1 април е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи от 3000 на 3400 лв, което означава 130 лв. повече за осигуровки (76 лв. за сметка на работодателя и 55 лв. за служителя). По изчисления на работодателските организации тази промяна ще засегне около 200 хил. души. Според тях максималният осигурителен доход трябва да се увеличи от 1 юли, а не от първи април, и то с 6.1%, с колкото е предвидено да се индексират и пенсиите. Всъщност предложението за увеличение на максималния осигурителен доход среща отпор в управляващата коалиция от страна на ИТН и "Демократична България", като дебатът в парламента предстои.

Какво се случва с пенсиите

Проектобюджетът предвижда пенсиите за трудова дейност да бъдат индексирани от 1 юли с 6.1%. Дотогава правителството ще изплаща и по 60 лв. като ковид добавки. Въпросът е какво ще се случи след това, тъй като с увеличението по т. нар. швейцарско правило сумата, която ще получават пенсионерите, ще е по-ниска спрямо първата половина на годината. От думите на социалния министър Георги Гьоков обаче стана ясно, че се обсъждат още два подхода за увеличение на пенсиите от 1 юли - с по-висок процент от заложения сега 6.1, актуализиране на пенсиите с максималния осигурителен доход за 2018, 2019 и 2020 г. (което обаче няма да обхване всички) или ново увеличение на коефициента за стаж, който от Коледа е 1.35.

Дотогава минималният размер на пенсията ще бъде 370 лв. при 300 до края на декември, а след 1 юли - 392.57 лв. Социалната пенсия за старост е 170 лв. до юли, а от 1 юли - 180.37.

Средният брой пенсионери ще намалее с 30 хил. до 2.05 млн. души - заради демографията и увеличаващия се трудов стаж за пенсиониране. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2022 г. се предвижда да достигне 573.76 лв. без включена "ковид добавка" от януари до юни. Очакваният реален ръст е 7.3% при средногодишна инфлация за 2022 г. от 5.6%.

Според досегашните правила се увеличават годините за пенсиониране, като в най-масовата трета категория жените ще могат да се пенсионират на 61 години и 10 месеца възраст и при 36 години и два месеца стаж, а мъжете - на 64 години и пет месеца и с 39 години и два месеца осигурителен стаж.

Социалните обезщетения

Извън пенсиите другото голямо перо на държавно осигуряване са обезщетенията за временна нетрудоспособност, които нарастват на 762 млн. лв., като са планирани 18 млн. дни в болничен, за които ще се плащат средно 40.55 лв. Майките ще получават две години средства за отглеждане на дете, като от 1 април за втората година майчинство сумата се увеличава до 710 лв.

През следващата година общо почти 78 хил. безработни ще получават средно 612.63 лв. месечно обезщетение, за което са предвидени 572.6 млн. лв. НОИ ще плати и 25 млн. лв. за рехабилитация на пациенти в своите санаториуми.

В проектобюджета на НОИ са предвидени и 300 млн. лв. за запазване на заетостта по програмата 60/40.