Вместо премахване на данък уикенд малък бонус за фирмите на загуба

Промените минаха на първо четене в Закона за корпоративното подоходно облагане. Адвокатите искат по-нисък ефективен данък

Председаелят на бюджетна комисия Любомир Каримански е един от вносителите на промените заедно с група депутати
Председаелят на бюджетна комисия Любомир Каримански е един от вносителите на промените заедно с група депутати
Председаелят на бюджетна комисия Любомир Каримански е един от вносителите на промените заедно с група депутати    ©  Юлия Лазарова
Председаелят на бюджетна комисия Любомир Каримански е един от вносителите на промените заедно с група депутати    ©  Юлия Лазарова

Да отпадне данъкът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи от началото на 2023 г., гласуваха депутатите от бюджета комисия на първо четене при промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Самите разходи обаче стават непризнати за данъчни цели. Така ако дадена компания е на счетоводна печалба, реално няма да има никакво облекчение, но ако е на загуба, ще спечели, защото няма да дължи данък, коментират данъчни консултанти.

Премахването на т. нар. данък уикенд беше записано в коалиционното споразумение, с което се създаде това управляващо мнозинство. Но реално той няма как да отпадне изцяло, защото е приет по силата на влязло в сила европейско законодателство в областта на ДДС.

Облекчението наказва фирмите, които плащат данък печалба

С промените се запазва разграничаването на разходите, свързани с лично ползване на фирмени активи, като са предвидени три категории - превозни средства, недвижима собственост и друг вид активи. Така реално цялата бумащина около администрирането им остава същата и реално облекчението няма да е голямо, коментират данъчни експерти. Те посочват, че вероятно управляващите няма да променят разпоредбите в Закона за ДДС, които касаят т. нар. "данък уикенд", тъй като в този случай България рискува наказателна процедура от ЕС.

Всъщност предложението не среща и подкрепата на бизнеса. По време на обсъжданията от БСК заявиха, че според тях е по-добре да се запази сегашният режим и да се мисли в посока да се намали обхватът на личното ползване. В противен случай с тези текстове ще се накажат компаниите, които са на печалба и плащат корпоративен данък. Добрин Иванов от АИКБ също заяви, че вместо да се подобри положението с данък уикенд, ще се влоши и на практика ще оскъпи личното ползване.

Отпада данък лихва, детските градини ще са безплатни

Депутатите приеха още да отпадне облагането на доходите от лихви от банкови депозити. В последните две години така или иначе приходите от този данък бяха незначителни, тъй като лихвите са близки до нулата и на практика са по-ниски от разходите за администрирането му. Премахването на т. нар. данък лихва също залегна в коалиционното споразумение на управляващото мнозинство.

Друго предложение е от 1 април да няма такси за родителите на деца, които посещават общински детски градини и ясли. За целта в проектобюджет 2022 са заделени 85 млн. лв.

Депутатите се съгласиха на първо четене и да уважат искането на общините през 2021 г. да бъдат освободени от отчисленията към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), изисквани при депониране на отпадъци, когато няма изградена сепарираща и компостираща инсталация. Това се случи през 2020 г. заради ковид кризата, като тогава беше решено средствата да останат по сметка на общината, която ги е събрала, и да се разходват по решение на общинския съвет.

Повечето от горните предложения срещнаха и подкрепата на опозицията в лицето на ГЕРБ, които поискаха да се обсъди и механизъм за подкрепа на общините заради скъпата електроенергия.

Адвокатите искат по-нисък данък

Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански обяви, че внася за обсъждане и искане от Висшия адвокатски съвет за промени в данъчния режим за адвокатите на свободна практика. Той предвижда нормативно признатите за тях разходи да бъдат увеличени от 25% на 40%, като това на практика означава, че ако предложението се приеме, те ще дължат по-нисък ефективен данък в размер на 6%.

Адвокатите заявиха, че по техни изчисления това ще струва на бюджета около 3 млн. лв., както и че през последната година заради кризата много адвокати са се отказали от упражняване на професията.

Този въпрос ще се реши на второ четене, но от коментарите стана ясно, че финансовото министерство не е привърженик на промяната.