Управляващите предлагат по-ниска лихва за забавени плащания

Сега тя е 10% плюс ОЛП. Идеята е за физически лица процентът да падне на 4, а за фирми на 8%

Понижението на наказателната лихва беше предложено още преди десетина дни от "Демократична България" като мярка срещу растящите цени
Понижението на наказателната лихва беше предложено още преди десетина дни от "Демократична България" като мярка срещу растящите цени
Понижението на наказателната лихва беше предложено още преди десетина дни от "Демократична България" като мярка срещу растящите цени    ©  Георги Кожухаров
Понижението на наказателната лихва беше предложено още преди десетина дни от "Демократична България" като мярка срещу растящите цени    ©  Георги Кожухаров
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Лихвата, която фирмите и хората дължат при просрочени плащания към НАП за данъци и осигуровки, комунални услуги, по някои банкови заеми и т.н., вероятно ще бъде намалена. Депутати от четирите управляващи партии са внесли предложения за промени в Закона за задълженията и договорите, които предвиждат лихвата да се определя на база основния лихвен процент (ОЛП) плюс надбавка от 4 процентни пункта за физически лица и ОЛП+8 процентни пункта за фирми. Същият проект е внесен и от ГЕРБ, което оформя сериозно мнозинство за приемане на поправките.

В момента лихвата за забава се формира на база основния лихвен процент (който се определя от БНБ и от години е нула) плюс надбавка от 10 процентни пункта. Намаляването й беше предложено още преди десетина дни от "Демократична България" и беше представено като мярка срещу растящата инфлация. Тя едва ли ще има директен ефект, но пък ще облекчи длъжниците - високата наказателна лихва понякога прави забавените плащания несъбираеми. Освен това ще остави и повече ресурс във фирмите.

Мотивите на вносителите

В мотивите на проектозакона е записано, че размерът на лихвата се определя с разпореждане на Министерския съвет, което обаче не е променяно от далечната 1994 г. Така България в момента е с по-висок размер на надбавката, която според правото на ЕС е определена на не повече от 8 пункта.

Депутатите от управляващото мнозинство посочват, че с понижението на надбавката целят да се облекчат хората в затруднено финансово положение и микропредприятията, които "поради финансово икономическата ситуация в страната са изпаднали в невъзможност да покриват свои текущи задължения". Те посочват, че при гражданите най-често става въпрос за битови сметки, а при фирмите - текущи разходи, свързани с тяхната дейност.

Подобни са и мотивите на вносителите от ГЕРБ, които освен това правят и обстоен преглед на правилата, по които се определя размерът на лихвата за забава в останалите страни от ЕС. От него се вижда, че в повечето държави надбавката е до 8%.

През годините е имало подобно предложение, но тогава бе отхвърляно с мотива, че високият размер действа дисциплиниращо при плащането на данъци и осигуровки.