Данъчната прозрачност на компаниите показва отговорност и има репутационни ползи

Доброволният стандарт Total Tax Contributions Report е част от ESG практиките и показва приносът на компанията към бюджета и устойчиво развитие на страната и местните общности

Shutterstock    ©  Shutterstock
Темата накратко
  • Обществената нетърпимост към неплащането и избягването на данъци от страна на компаниите расте
  • Докладите за общите данъчни плащания на компаниите разкриват тяхната данъчната политика и принос
  • Така те демонстрират корпоративна отговорност, а и подобряват репутацията си

Авторът Владислав Ханджиев е Старши мениджър данъчни услуги в PwC

"Капитал" е медиен партньор на консултантската компания PwC в организирания от нея конкурс ESG Awards, който ще отличи български компании с устойчиви практики. Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2022 г., а всичко за конкурса можете да научите тук.

Благодарим Ви, че чететете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

За да видите статията, влезте в профила си или се регистрирайте.

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Влезте в профила си Регистрация

Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Темата накратко
  • Обществената нетърпимост към неплащането и избягването на данъци от страна на компаниите расте
  • Докладите за общите данъчни плащания на компаниите разкриват тяхната данъчната политика и принос
  • Така те демонстрират корпоративна отговорност, а и подобряват репутацията си

Авторът Владислав Ханджиев е Старши мениджър данъчни услуги в PwC

"Капитал" е медиен партньор на консултантската компания PwC в организирания от нея конкурс ESG Awards, който ще отличи български компании с устойчиви практики. Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2022 г., а всичко за конкурса можете да научите тук.

Данъчните правила по света се променят и компаниите са обект на все по-голямо внимание за прилаганите схеми за данъчно планиране. Все по-широки групи лица се интересуват от данъчните плащания, които компаниите правят, а социалните мрежи предлагат бърза и широкодостъпна възможност за разпространяване на кампании срещу неплащането на данъци. От друга страна, данъчните власти настояват, че някои схеми на данъчно планиране, въпреки че са законни, всъщност са недопустими от "морална" гледна точка.

Какво представляваTotal Tax Contributions Report

Total Tax Contributions Report (на български -доклад за общите данъчни плащания) е доброволна рамка за оповестяване на селектирана и целенасочена информация за данъчната политика на компанията, начинът на управление на данъчните рискове в компанията, както и информация за две основни групи данъчни плащания - данъци, понасяни от бизнеса и данъци, събирани от бизнеса.

Ползи от изготвянето и публикуването наTotal Tax Contributions Report

Изготвянето и публикуването на Total Tax Contributions Report води до ползи, свързани както с демонстрирането на по-голяма корпоративна отговорност и съпричастност към устойчивото развитие на местната икономика, така и за собствени анализи на плащаните данъци и търсене на възможности за оптимизиране на някои дейности в предприятието.

В много държави някои индустрии негласно се считат за платци на по-малко данъци. И в България нерядко сме свидетели на упреци по отношение приноса на някои индустрии към хазната и обществото като цяло (например търговия на дребно, горива, добивна индустрия, енергоразпределение, телекомуникации и т.н.).

Изготвянето на такива доклади на глобално ниво за цялата група и/или по държави, дава възможност на компанията да демонстрира по-целенасочено размерът на всички плащания към местния бюджет. Съответно това би спомогнало за по-ясно устойчиво развитие на страната и местните общности

Преместването на работни места в държави с по-слабо развита икономика също е свързвано със съмнения относно условията на труд и експлоатиране на местните ресурси. Прозрачното и целенасочено оповестяване на всички данъчни плащания към местния бюджет би могло да спомогне за по-добро разбиране на приноса на компанията за местната икономика и местните общности.

Не на последно място, оповестяването на всички данъчни плащания чрез Total Tax Contributions Report води до подобряване на общата репутация на компанията като лидер в корпоративната отговорност в контекста на широко навлизащите инициативи за глобална отчетност (Global Reporting Initiative).

Как възниква необходимостта от Total Tax Contribution Report

Много компании стигат до извода, че финансовите отчети сами по себе си не са достатъчни за да задоволят нуждите от информация на акционерите, клиентите, местните общества и други заинтересовани лица. Чрез отчетите за корпоративна отговорност, компаниите предоставят информация относно начините на управление на рискове като управлението на опасни отпадъци, намаляване на отрицателното въздействие на емисиите парникови газове, спазването на определени стандарти при управлението на човешките ресурси и т.н.

Счетоводното законодателство на ЕС* предвижда големите предприятия, предприятията от обществен интерес, както и предприятията от добивната и дърводобивната промишленост да изготвят годишен отчет за плащанията към правителствата, който обаче съдържа сравнително ограничена информация за данъчните плащания.

Оповестяването на информация за данъчните плащания и по-конкретно ефекта им върху по-широк кръг от обществото, също се счита за част от контекста на корпоративната отговорност. Необходимостта от повече прозрачност относно данъците постоянно нараства. Пример в тази посока са отчетите по държави, които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) въведе преди няколко години.

Разработването на доброволната рамка за оповестяване на данъчни плащания, наречена Total Tax Contributions Report, в PricewaterhouseCoopers започва преди повече от 15 години. В хода на разработката са направени обсъждания с компании, листвани на Лондонската фондова борса и други заинтересовани лица, включително правителства, инвеститори, анализатори и граждански организации.

Групи данъци, които се включват в Total Tax Contribution Report

Total Tax Contribution Report включва анализ на две основни групи данъци - данъци, понасяни от бизнеса и данъци, събирани от бизнеса. Данъците, понасяни от бизнеса, са данъците, които предприятието плаща за своя сметка. От години съществува илюзорна представа, че това е най-вече данъкът върху печалбата (корпоративен данък). Според изследвания направени от PricewaterhouseCoopers през 2005 г. на всяка една британска лира корпоративен данък, компаниите са плащали още една британска лира други данъци. В зависимост от индустрията, тези други данъци могат да бъдат например социалните осигуровки за сметка на работодателя, неприспадаем ДДС, акцизи върху закупени горива и енергийни продукти, мита, пътни такси, концесионни плащания и др.

Интересно е, че аналогично изследване във Великобритания през 2015 г. показва че на всяка една британска лира корпоративен данък, компаниите вече заплащат над 4 британски лири други данъци. Тук следва да отбележим, че ставката на корпоративния данък във Великобритания е намалена от 30% през 2005 г. на 20% през 2015 г., но въпреки това увеличението на дела на така наречените други данъци е нараснало значително.

Съотношението между корпоративния данък и другите данъци в България също се е увеличило значително през тези години, като вземем предвид например намалението на корпоративният данък от 15% през 2005 г. на 10% през 2007 г., и увеличението на ставките на акцизите, ръста на заплатите и максималния осигурителен праг през изминалите години.

Стандартните финансови отчети на компаниите съдържат информация основно за корпоративния данък, а от изложеното по-горе се достига до извода, че много компании плащат по-съществени суми за други данъци. Липсата на информация за тези други данъци може да води до различна представа за приноса на компанията към устойчивото развитие на икономиката на страната.

Данъците, събирани от бизнеса са данъци, които предприятието събира от чуждо име и заплаща към държавния бюджет. Това са най-вече данък върху добавената стойност, акцизи върху продавани от предприятието стоки, данъци върху доходите на персонала, осигуровки за сметка на персонала и т.н.

Въпреки, че практически не понася тежестта на тези данъци, оповестяването на информацията за тях спомага за представянето на общата среда, в която предприятието функционира. Събирането на тези данъци (най-често косвени) е от съществено значение за бюджета и няма как да не спомага за устойчивостта на местната икономика.

В допълнение, предприятието може да се окаже в ситуация да влага съществени разноски в администрирането на тези данъци. Обичайно тези разноски се измерват чрез човекочасове на персонала, ангажиран в администрирането, част от стойността на счетоводните системи, общи разходи и т.н. Ако разноските по администрирането на тези данъци могат да се измерят надеждно, би било разумно те също да се включат в Total Tax Contributions Report. Тези разноски, в голяма степен представляват спестени ресурси на държавата, която е възложила администрирането на предприятието.

* Директива 2013/34/ЕС, имплементирана в глава втора раздел V и VІ от Закона за счетоводството

Все още няма коментари
Нов коментар