Голямото градско прекрояване

Голямото градско прекрояване

До края на 2020 г. ще бъде готов новият Общ устройствен план на Стара Загора, който предвижда нови квартали и индустриални зони

9345 прочитания

© Капитал


*Статията е приключена редакционно преди откриването на първите случаи на заразени с коронавирус в България

2020 година е важна за Стара Загора. До края й се очаква да бъде готов новият Общ устройствен план (ОУП), който ще рамкира възможностите за бъдещото й развитие. ОУП са стратегически документи за всеки град. Те обединяват цели, правила и инструменти за устройството и развитието на средата, която от своя страна оказва пряк ефект върху качеството на живот на хората, икономическия просперитет, екологията, мобилността, естетиката на средата и др. Накратко, ОУП е фундаментът, на който стъпват всички промени в градовете в дългосрочен план. Той определя възможностите за жилищно и индустриално строителство в отделните зони на града, зелените петна в него, развитието на инфраструктурата, както и териториите за развлечения, обществено обслужване, природозащита и др.

Нуждата от нова рамка

Необходимостта от разработването и приемането на нов ОУП за Стара Загора идва заради моралното остаряване на досега действащия план, който е сила от 2011 г. и изостава в следването на тенденциите в жилищното и индустриалното развитие на града. Сред основните мотиви да създаде нов градоустройствен план е динамиката в крайградските територии, в които се увеличава жилищното строителство.

През последните години се забелязва засилен инвестиционен интерес покрай предвидените в стария ОУП зони на застрояване. Значително са се разширили индустриалните и промишлени райони на града. През 2019 г. ръстът в индустриалното строителство в общината е по-голям от този в жилищното. Издадени са 209 разрешения за строеж на административни сгради при 125 за предходната година.

Новият ОУП на Стара Загора ще наблегне и на повече нововъведения в транспортната схема и върху създаване на алтернативни маршрути с цел изтегляне на автомобилите от централната градска част. Предвиждат се нови паркинги и изграждане на велоалеи в новите квартали и сателитни зони. Предварителният градоустройствен план на община Стара Загора трябва да се разработи в срок от 5 месеца от фирма "Агора 66", избрана след конкурс в началото на януари. След като мине през обществено обсъждане, планът ще бъде подложен на съгласувателни процедури и окончателно внесен за одобрение.

Разрастване на жилищното строителство

През последните години в северозападна посока на града - в землищата на старозагорските села Богомилово и Малка Верея, се образуват цели жилищни квартали с по-ниско застрояване, повече озеленяване, съвременно строителство. "Тези новоизградени квартали изникнаха в резултат на това, че все повече хора от града предпочитат да живеят извън него, но в същото време искат да бъдат сравнително близо до работното си място", казва главният архитект на общината Виктория Грозева. Желанието на хората, които живеят в тези новозастроени зони, е да разполагат с добра инфраструктура и да са част от Стара Загора. Затова в новия план се предвижда землищата около някои по-близки села да преминат към Стара Загора. Подобно застрояване се забелязва и около село Пряпорец. Градът се разширява и в западна посока към кв. "Железник" с влизане в сила на новия ПУП за квартала през май 2019 г. Извън регулация в момента е и обособилия се квартал северно от пивоварна "Загорка" - бивши вилни зони, оформили се като голяма жилищна територия в полите на Аязмото.

Разширяване на промишлените територии

Интересът на инвеститорите към промишлени територии в Стара Загора се забелязва предимно в южните райони. Градът се разширява като промишлена зона и в югоизточна и югозападна посока. Една от причините за това е добрата връзка с магистралата и летището. В новия Общ устройствен план се предвиждат разширения на промишлената зона в югозападна посока. През последните две години са направени частични изменения на съществуващия до момента Общ устройствен план за отделни имоти. Всяко такова разрешение обаче минава през заседание на Общинския съвет. Затова и общинските съветници също настояват за промени в градоустройствения план.

Новостроящата се индустриална зона "Загоре" е вписана в действащия ОУП. Идеята в новия ОУП обаче е тя да бъде свързана със съществуващата вече зона в района на бившия завод "Агробиохим". "Около бившия "Агробиохим" сега има много частни предприятия върху площ от около 3 хил. дка, но има възможност за обособяване на тройно по-голяма промишлена територия", казва арх. Грозева.

Интерес от инвеститори е проявен и към парцели южно от кв. "Три чучура-юг". Поетапно там се сменят предназначенията на имотите за промишлено или обществено обслужване, за да се създаде по-добра инфраструктура. Там и пътните артерии са подходящи за бизнеса и позволяват преминаване на тежкотоварни автомобили.

Новият ОУП ще обхване всички села от общината

Бъдещия общ градоустройствен план ще отдели специално място на всички 51 села, които влизат в структурата на общината. В сега действащия план са обхванати едва около една четвърт от тях. Интересът към старозагорските села се засилва през последните години както по отношение на жилищно застрояване, така и в посока на изграждане на промишлени обекти. Според арх. Грозева този интерес до голяма степен е продиктуван от ускореното развитие на земеделието и интереса към пустеещите доскоро земи край селата.

Общинското ръководство предвижда и мерки в посока развитие на курортното селище Старозагорски минерални бани. Акцент там ще бъде създаването на по-добри условия за развитие на туризма. Предвижда се обновяване на минералната баня в курорта, изграждане на екопътека. Плановете включват изграждане на термален комплекс, още повече че тук се намират и римските терми, дали началото на минералните извори. За осъществяване на този проект общината ще ползва европейски средства.

Започва изграждането на нов квартал

В Стара Загора се обособява съвсем нов квартал. Той ще бъде разположен на запад от кв. "Три чучура-юг" и на юг от бул. "България" (продължението на бул. "Цар Симеон Велики" след водонапорната тръба). Местността, върху която през следващите години ще изникнат новите сгради, се казва Курбанова чешма. Площта ѝ е над 300 дка. Новият квартал ще бъде малко по-голям от съседния кв. "Три чучура-юг". Какво ще е името му ще стане ясно след обществено допитване и гласуване от Общинския съвет.

Идейният проект за застроителния и регулационен план е разработен от архитектурно бюро "Форум 49", управлявано от арх. Иван Иванов. Авторите на проекта предвиждат изграждане на ново кръгово движение. "Ако тук се изграждат само жилища, биха се появили около три хиляди нови апартамента, което означава, че в квартала биха се засели около 80-90 хиляди жители. Новият квартал ще бъде със смесено обществено обслужване и позволява изграждане на производствени помещения, обслужващи, обществени сгради, хотели, административни, офис сгради", казва арх. Иванов. Създателите на идейния проект са дали максимален обем на застрояване. "Най-характерното за бъдещия квартал е, че се опитахме да пресъздадем правоъгълната структура, характерна за централната част на Стара Загора и завещана ни от първия архитект на града - Лубор Байер", казва арх. Иванов. Правите улици създават по-лесно и по-добро транспортно обслужване. По линията на бул. "България" от север ще има три транспортни входа към новия квартал, от запад също ще има три, а от юг - две. Планът на квартала предвижда и спирки за линии на градския транспорт.

Проектът за нова спортна зала тръгна с фалстарт

Плановете за развитието на градската среда в Стара Загора включват и изграждането на модерна многофункционална спортна зала в новия парк "Артилерийски". Залата ще бъде с 5200 седящи места, обособена бизнес зона с конферентен блок и прилежащ паркинг и освен домакинство на различни спортни събития тя бъде конструирана за провеждането на концерти, конференции, изложения и др. Общата стойност на инвестицията за проектиране и изграждане на залата е 25 млн. лв., като първите 4.5 млн. лв. са вече отпуснати от правителството.

Проектът трябва да стартира до месеци, а конкурсът за събиране на идейни предложения е до 30 март. Той беше повторно обявен след Нова година заради несъгласието на Камарата на архитектите в България и на регионалната браншова организация, които откриха недостатъци в обществената поръчка. В началото на годината гилдията определи условията за подбор на участниците в конкурса за дискриминационни, посочвайки като причина неясноти и пропуски в техническото задание. "В изискването беше отбелязано, че кандидатите, за да участват, трябва през последните 3 години да са правили подобно съоръжение. Как може да се сложи такова изискване, при положение че през последните 3 години в България са изградени една или две подобни спортни зали", отбелязва арх. Иван Иванов от старозагорската гилдия на архитектите. "Наложените от нас ограничения в първия обявен конкурс бяха продиктувани от това, че обектът е мащабен и изисква повече опит", обяснява главният архитект на община Стара Загора Виктория Грозева. Тя допълва, че изискванията към кандидатите вече са променени и ще може да кандидатства всеки. Изготвено е и заданието за проектиране, което кандидатите трябва да следват. "Ще ги оценяваме на базата на методиката, която сме заложили, като държим да се спазват минималните изисквания, обектът да има индивидуален архитектурен облик, да отговаря на условието за многофункционалност", казва още тя.

Отделената зона от парка е 20 дка и застрояването в нея е предвидено още в плана от 2014 г. Мястото е комуникативно и проектът трябва да бъде съобразен както с новоизградения парк, така и с жилищния квартал.
Индустриална зона "Загоре" трябва да бъде готова до края на август

Лицето на града ще се промени и с мащабния инфраструктурен проект, който е насочен към икономически активните предприятия и бъдещите инвеститори в областта. Това е Индустриална зона "Загоре", инициативата за която е на община Стара Загора, но в която участва и държавата през Национална компания "Индустриални зони". Двете страни имат по 50% собственост.

Изграждането на зоната започна през октомври 2019 г. и трябва да приключи до август 2020 г., а към конкретни терени вече има заявен интерес от инвеститори.

В първия етап на проекта ще бъдат изградени 115 хил. кв.м, разделени на 12 имота с обща площ от 4 хил. кв.м и 17 хил. кв.м. Община Стара Загора е в готовност при необходимост да разшири индустриалната зона с още 130 хил. кв.м.

В зона "Загоре" общината участва с апортна вноска - терен от 115 дка, а Национална компания "Индустриални зони" ЕАД като акционер с апортна вноска от 4.7 млн. лв. Строителните работи се извършват от старозагорската компания SBS. "Вървим по график и смятаме, че ще успеем да приключим в срок", казва административният директор на фирмата изпълнител Лилия Михайлова. Вече са готови изкопите за полагане на канализация, предстои изграждането на 1000 м водопроводи, 1000 м канализация, 5500 кв.м тротоари, 1500 кв.м паркинги. Предстои да се изградят път, оптични трасета за интернет, газ и други удобства за бъдещите инвеститори. Плановете на строителните работи включват изграждане и на обслужващи улици, както и на тротоари към тях. Ще бъде построена бизнес сграда с конферентна зала, в която ще бъдат разположени офисите на дружеството, заведение за хранене и др.

Зона "Загоре" е с изключително добро географско положение в града, в близост до един от големите квартали - "Зора".

*Статията е приключена редакционно преди откриването на първите случаи на заразени с коронавирус в България

2020 година е важна за Стара Загора. До края й се очаква да бъде готов новият Общ устройствен план (ОУП), който ще рамкира възможностите за бъдещото й развитие. ОУП са стратегически документи за всеки град. Те обединяват цели, правила и инструменти за устройството и развитието на средата, която от своя страна оказва пряк ефект върху качеството на живот на хората, икономическия просперитет, екологията, мобилността, естетиката на средата и др. Накратко, ОУП е фундаментът, на който стъпват всички промени в градовете в дългосрочен план. Той определя възможностите за жилищно и индустриално строителство в отделните зони на града, зелените петна в него, развитието на инфраструктурата, както и териториите за развлечения, обществено обслужване, природозащита и др.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
 • 1
  koichoblagoicho avatar :-(
  Президентът на Галактиката

  Слугите на Бойко Бовисов в Община Стара Загора са много добри в приказките и обещанията, а то каква била работата - хоп - лява ръка - десен джоб - обществената поръчка за спортната зала в парк Артилерийски искали да я вземе поредната "наша читава фирма", както редица други проекти на територията на града.

  Между другото, в центъра на въпросния парк Артилерийски, в ярък дисонанс с фонтана, пейките и беседките, се извисява едно ръбато сдание с размерите на мол, което щяло да бъде модерно кафене.

  Ако запитате добре осведомените граждани чия е далаверата за това прясно изсрано лайно, ще разберете, че в дъното стои главния слуга на мафията в града - грандмастер по шашми на местните избори от 2019 г.. - кмета Тодоров.

  Хубави локуми разгъва за зеленото бъдеще на града кмета Тодоров, но действията на Общинския съвет (доминиран от ГЕРБ) показват друго с решенията си за застрояване на зелените площи по кварталите и - о, чудо,дори в добре подредения център, където на мястото на старата община няма да има продължение на Градската градина, както ни лъгаха дълго време, а лъскава бизнес сграда на незнаен местен спонсор на ГЕРБ.

  Хубаво е, че се планира нов квартал южно от Три Чучура-Юг, за да се измести строителството натам, но докато това стане все има някое позакъсало "нашо момче - инвеститорче", на което трябва да се помогне с разрешителните да стройне лекинко нови жилищни проекти, набутани до старото строителство.

  А и ситуацията с недостига на места за паркиране по кварталите е плачевна. Да видим как ще се оправят новодомците и старите с разределянето на паркоместата.

  И тези прехвалени велоалеи са пълна имитация. Отнемат място от пешеходците и се създават в пъти повече конфликтни ситуации. Градът е пренаселен с коли. Няма ка да стане зелен, преди да се предложи разумна алтернатива на егоистите в автомобили. Нека общинарите-фирмаджии първи дадат личен пример и тръгнат на работа с велосипеди и с градския транспорт!
Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Мол vs ритейл парк в Русе

Мол vs ритейл парк в Русе