Кризата с пандемията доказа нуждата от медицински факултет в Бургас

Проф. д-р Магдалена Миткова, ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Кризата с пандемията доказа нуждата от медицински факултет в Бургас
Кризата с пандемията доказа нуждата от медицински факултет в Бургас
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Профил

Проф. д-р Магдалена Миткова е родена в г. Бургас. Средното си образование получава в немската езикова гимназия, а висшето - във ВХТИ "Проф. д-р Асен Златаров" по специалност "Технология на органичния синтез". Професионалният й път е свързан с родния Бургас и университета, където започва работа като асистент, минава през ръководител на катедра, заместник-ректор, а понастоящем е ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Омъжена, има две дъщери.

Профил

Проф. д-р Магдалена Миткова е родена в г. Бургас. Средното си образование получава в немската езикова гимназия, а висшето - във ВХТИ "Проф. д-р Асен Златаров" по специалност "Технология на органичния синтез". Професионалният й път е свързан с родния Бургас и университета, където започва работа като асистент, минава през ръководител на катедра, заместник-ректор, а понастоящем е ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Омъжена, има две дъщери.

Проф. Миткова, наскоро стартирахте приема по специалност "Хуманна медицина". Какви са впечатленията от първата кандидатстудентска кампания?

- Първата кандидатстудентска кампания премина изключително успешно. Въпреки че стартирахме в края на юни, а изпитите бяха през юли, 279 кандидат-студенти подадоха своите документи и се явиха на изпит. Резултатите от техните изпити по биология и химия бяха изключително високи, като тенденцията продължи и през първия семестър. Наистина много малко време е минало от началото на обучението им, но още в началото тези момичета и момчета от цялата страна показаха, че са ентусиазирани, вдъхновени и изключително мотивирани да учат, да трупат знания и да се развиват. Което е изключително радващо за нас като техни преподаватели и за тях самите, защото е гаранция за успешното им бъдеще.

Кои са предизвикателствата пред новия Медицински факултет?

- Всички нормални предизвикателства пред едно звено за обучение, което възникна сред изградени и с дълга история висши училища и факултети по медицина. Много са и не са никак лесни за преодоляване. Освен силната конкуренция, която трябва да преодолеем, пред нас стои предизвикателството да отговорим на нови, високи и различни от досегашните изисквания към процеса на обучение и към знанията, получавани от бъдещите медици.

Разбира се, най-голямото предизвикателство е нашият факултет по медицина да се наложи с високо качество на обучение, което ще гарантира и устойчивостта, и привлекателността на факултета пред студентите. И да отговори на огромните очаквания на общността на Бургас да осигури млади и висококвалифицирани лекари.

Но преодоляването на трудностите мотивира и сплотява екипа, така че всъщност те ни обединиха и ни направиха по-силни, така че да можем да преодолеем следващите предизвикателства.

Успяхте ли да осигурите необходимия преподавателски състав?

- Да, осигурихме преподаватели с богат професионален опит, които работят в прекрасни условия, с най-модерна материална база и успяха да запалят у студентите стремеж към знание и себедоказване. Следващата цел е да създадем същите добри условия и качествени преподаватели в годините, в които студентите ще прекарат в клиничните бази на факултета.

В кои бургаски болници ще се провежда обучението на медиците?

- Обучението на медици от трети курс следва да се провежда в болници, в които има осигурена отлична база и мотивирани, добри преподаватели, за да направят обучението "до леглото на болния" ефективно и полезно. И това ще бъдат болниците на Бургас: УМБАЛ - Бургас, УМБАЛ "Дева Мария", "Бургасмед", "Сърце и мозък" и всички останали, които успеят да получат акредитация да обучават студенти.

През следващата година всички те ще трябва да получат такава акредитация и статут на университетски болници. За да стане това, те ще трябва да осигурят възможност на студентите да се запознаят с разнообразна клинична патология и модерни методи на лечение. Това е дълъг и труден процес, защото изискванията към университетските болници са много високи, но, от друга страна, те няма да са сами в него - всички ние - и университетът, и общината, ще ги подкрепим, така че да успеем и от трети курс студентите да навлязат още по-дълбоко в дебрите на медицината.

Какъв ще бъде план-приемът за Медицинския факултет през 2020 г.? Колко души ще приемете в специалността "Хуманна медицина"?

- Тази година държавният прием трябва да бъде отново 40 души предвид острата необходимост от медицински специалисти в нашия регион. Тя стана особено видима в наши дни, когато новата пандемия ясно показа, че оборудването може да се осигури бързо, но когато няма достатъчно добри и всеотдайни лекари, все едно нямаме нищо. Затова кризата по един странен, но категоричен начин доказа правилността на решението да се разкрие факултет по медицина в Бургас - защото потребностите от медицински специалисти са много по-големи от броя на лекарите ни, които работят в общината.

Кметът Николов обяви, че община Бургас е готова да предостави необходимите условия за изграждане на университетска детска болница. Има ли остра необходимост регионът от такава болница и какви на практика ще бъдат нейните възможности?

- Господин Николов постави създаването на специализирана детска болница като приоритет в програмата си за управлението за следващите 4 години. Като кореняк бургазлия, като майка на две деца и вече баба на четирима внуци добре знам колко голяма е нуждата от специализирано лечебно заведение, което да обедини на едно място специалистите, които са се посветили на лечението и грижата за децата. Виждате, че това е проблем на национално ниво, запознати сте с дебата за Националната детска болница.

Създаването на подобна специализирана болница в нашия регион ще отговори на потребностите за такова лечение не само в Бургас, но и в цяла Източна България.

Зная, че екип от специалисти разработва концепцията за болницата - като обхват, като структура, инфраструктура и като механизми за финансирането й, така че съм сигурна, че ще бъдат намерени най-точните решения за бъдещата болница. Зная също така, че очакванията на бургазлии са огромни за създаването на такова лечебно заведение.

Ние като университет, който обучава специалисти, които ще работят в детската болница - не само лекари, но и медицински сестри, рехабилитатори и т.н., можем само да гарантираме, че ще успеем да осигурим качествено обучение за тези кадри.

Какъв беше интересът към специалностите в университет "Проф. д-р Асен Златаров" през 2019 г.?

- Към специалностите в университета за наша радост има изключителен интерес. На първо място това са медицина, обществено здраве, педагогическите и хуманитарните специалности, следвани от компютърни системи и технологии, софтуерно инженерство, електроника, електротехника, транспортна техника и технологии, химичните технологии, туризъм. Забелязва се засилване на интереса към инженерните и хибридните специалности, химични технологии и психология на кризисните ситуации.

Планирате ли да разкриете нови специалности?

- Да, тази година ще имаме две нови бакалавърски програми - "Химични технологии" и "Медицинска електроника". Тези специалности ще подготвят специалисти, които са дефицитни сега, а с развитието на технологиите ще са изключително търсени и в бъдеще.

Какъв е бюджетът на университета през 2020 г.? Какви възможности дава той?

- Тази година бюджетът на университета е 5.4 млн. лева, което е с почти 800 хил. лв. повече от миналата година. Това ни позволи да осигурим увеличението на служителите с минимална работна заплата и на заплатите на останалите работещи в университета с 5%. Имаме да наваксваме появилия се дисбаланс в заплатите на нашите колеги вследствие неколкократното увеличение на минималната работна заплата при намаляващ бюджет на университета през последните години. Увеличението не е голямо, но е обнадеждаващо начало за промяна в правилната посока.

Бихте ли припомнили колко студенти се обучават в университета и в какви специалности?

- В университета се обучават 4000 студенти в редовна и задочна форма в 35 бакалавърски, 8 професионални бакалавърски и над 60 магистърски програми.

Кои ще бъдат акцентите в работата ви като ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров" през 2020 г.?

- Ще се стремя към издигане качеството на обучение и на научната работа, съхраняване на наличния преподавателския състав, обявяване на конкурси за млади хабилитирани преподаватели, които да обезпечат качествен учебен процес през следващите години. Друг важен приоритет е подобряване на условията за обучение на студентите и труд на колектива на университета чрез ремонт на наличната материална база. Най-важният ни приоритет предвид кризата с пандемията е запазване здравето на студенти и преподаватели и на останалите служители.