ДЛС "Ропотамо": ръст на чуждестранни и български туристи през 2019 г.

Симбиозата от море, планина и лов го прави предпочитана дестинация

ДЛС "Ропотамо": ръст на чуждестранни и български туристи през 2019 г.
ДЛС "Ропотамо": ръст на чуждестранни и български туристи през 2019 г.
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

За поредна година Държавно ловно стопанство "Ропотамо" отбелязва ръст на туристите през 2019 г. То е посещавано предимно от ловци от Италия, Германия и Франция, казва зам. изпълнителният директор на ловното стопанство инж. Георги Гагов. Симбиозата от море, планина и лов е предпочитана както от чуждестранните, така и от българските ловци.

През миналата година тази живописна част от южното ни черноморско крайбрежие е била посетена от 70 чуждестранни ловци. Обикновено, идвайки при нас, те правят резервация на място и за следващата година, казват от ръководството. Държавно ловно стопанство "Ропотамо" посреща своите гости в сградата на Ловния дом в местност Аркутино, който е създаден през 1971 г., разширен през 1983 г. и реновиран през 2014 г.

Днес Ловният дом е прекатегоризиран в ловна резиденция, разделен е на две части. Сградата е многофункционална и разполага с 3 големи апартамента и 13 двойни стаи със самостоятелни санитарни възли, както и с две отделни зали за хранене с модерна кухня. Всички тези удобства напълно задоволяват и осигуряват нормалното обслужване на ловците, техните придружители и други гости на стопанството.

Държавно ловно стопанство "Ропотамо" провежда организиран ловен туризъм, който включва индивидуален лов на благороден елен, елен лопатар, както и групов лов на дива свиня. В териториалния обхват на дейност на стопанството преминава и източночерноморският прелетен път Виа понтика, който осигурява присъствието на пасажи от различни диви птици. Любим обект за лов на много чужденци е горският бекас. През изминалата година в ДЛС "Ропотамо" са отстреляни 6 благородни елена, а ловците са спечелили 4 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал за трофеите си.

Държавно ловно стопанство "Ропотамо" провежда и предлага и други алтернативни форми на туризъм като фотографско сафари и други, свързани с природните забележителности и защитените територии в региона обекти.

Местоположение и природни дадености

Държавно ловно стопанство "Ропотамо" е разположено на 45 км на юг от Бургас. Територията на ловното стопанство попада в североизточния район на Странджа планина. Носи името си от река Ропотамо и заема площ от малко над 16 000 хектара. На близостта му до Черно море се дължи мекият и влажен климат. Зимата е сравнително топла, средните температури рядко падат под нулата. Тези условия осигуряват един продължителен вегетационен период за растителността и са благоприятна предпоставка за доброто развитие на дивеча.

През 1964 г. на площ 6000 хектара е създадено Ловно стопанство "Ропотамо" към Горско стопанство - Бургас, като дивечоразвъдна база за устойчиво развитие на популациите от благороден елен и дива свиня, както и за аклиматизацията на елен лопатар в Странджа планина.

Със заповед от март 1981 г. на Министерството на горите и горската промишленост от Горско стопанство - Бургас, се отделя Държавно ловно стопанство "Странджа". През 1991 г. то се преобразува в ДЛС "Ропотамо".

Горскостопанска дейност

Местната флора на територията на ловното стопанство е изключително богата по своето разнообразие. От дървесните видове най-разпространени са дъбът и габърът, а край реката се намира типичната за района лонгозна гора, съставена от ясен, бряст и елша, глог и различни видове увивни растения. Дърводобивът в ловното стопанство възлиза на 10 000 - 12 000 кубика дървесина годишно. През тази година не са предвидени залесителни мероприятия, тъй като почти няма унищожена растителност от пожари. "Стараем се да възобновяваме дървесните видове естествено, а не чрез изкуствено залесяване", казва инж. Гагов.

В ДЛС "Ропотамо" работят 36 души, като основната им грижа е насочена към стопанисването на растителните и животинските видове и дърводобива.