В очакване на повече бизнес

Приключилият първи етап от изграждането на Индустриален и логистичен парк - Бургас, привлече 75 млн. лв. инвестиции от различни компании

В очакване на повече бизнес

Община Бургас обособява четири нови индустриални зони и продължава да подкрепя инициативи за привличане на високотехнологични фирми

6575 прочитания

Приключилият първи етап от изграждането на Индустриален и логистичен парк - Бургас, привлече 75 млн. лв. инвестиции от различни компании

© ''Индустриален и логистичен парк – Бургас''


Създаването на индустриални зони в областните градове е сериозно условие за привличане на инвеститори в тях. А в моменти на криза и стагнация е дори още по-важно за всички общини да обмислят внимателно стратегиите и мерките си за бъдещото развитие на местната икономика. Според различни анализи ускореното създаване на такива зони е една от адекватните стъпки, защото те водят след себе си допълнителни работни места и са ценна инфраструктура в дългосрочен план.

Ето защо на този етап Бургас не смята да се отказва от амбициозната си програма за изграждане на четири нови индустриални зони. Освен строителството на Индустриална зона "Юг", разположена край жк "Меден рудник", стартираха процедурите за обособяване и на зона на територията на бившето военно летище край село Равнец, нова индустриална зона в непосредствена близост до връзката между АМ "Тракия" и бъдещата магистрала "Черно море", както и индустриална зона - 9-и километър, бившият Разсадник.

Къде ще кацат инвеститорите

Площта на зона "Равнец" е над 3500 дка. На този етап във връзка със строителството там са прехвърлени активите от държавата към община Бургас, тъй като летището доскоро беше държавна собственост.

"В проекта за Индустриална зона "Равнец" сме на ниво ПУП. Територията е изключително подходяща за обособяване като индустриална зона, в която да бъдат привличани стратегически инвеститори в партньорство с "Национална компания индустриални зони". Подготвяме терена за включването му към активите на Индустриален и логистичен парк - Бургас, за да можем заедно с Министерството на икономиката да управляваме процеса", казва кметът на Бургас Димитър Николов. За привличането на големи инвеститори за новата индустриална зона Бургас ще разчита и на помощта на държавата, допълва кметът.

Индустриалната зона между АМ "Тракия" и бъдещата магистрала "Черно море" е с площ 900 дка. Тя ще бъде разположена на дългоочакваната високоскоростната връзка между Бургас и Варна и ще разчита на инвеститори, свързани с двата града. "Подготвяме комуникационните планове за довеждаща инфраструктура", казва кметът на Бургас. Тази индустриална зона също ще бъде подходяща за големи производствени и логистични бази. Често обсъждаме с кмета на Варна възможностите за по-бързо изграждане на високоскоростната връзка между двата града, защото тя би дала сериозен тласък на развитието на икономиката и туризма и в двата региона", допълва Николов.

Зони на всеки километър

В ход е промяната в предназначението на терените в района на Девети километър. Това е територия от 150 дка, държавна собственост, със силен потенциал за развитие, в добра локация, в близост до главния път, осигуряващ бърза транспортна връзка с Бургас, от една страна, и с републиканската пътна мрежа, от друга. Предвижда се в нея да се реализират високотехнологични предприятия и обекти за обществено обслужване.

В територията има имоти, в които след промяна на предназначението на земята са изградени единични предприятия, което предполага обособяването и развитие на голяма промишлена площ. В момента по инициатива на община Бургас стартира производство за промяна на предназначението от земеделска на урбанизирана територия с цел придобиването й от "Национална компания индустриални зони" и съответно внасянето й в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас".

Добрите примери

Над 75 млн. лв. са инвестирали компаниите в приключилия първи етап от изграждането на Индустриален и логистичен парк - Бургас. Разкритите работни места са около 800, 35 компании са закупили терени. Повечето от тях са представители на малкия и средния бизнес.

"Резултатите дотук ни дават основание да смятаме, че работата ни е успешна и трябва да вървим към втория етап от изграждане на Индустриален и логистичен парк - Бургас, уверено", казва Николов. "Индустриален и логистичен парк" е съвместен проект на община Бургас и "Национална компания индустриални зони". Всички имоти на територията на индустриалния парк са захранени с вода, ток, оптика и друга инфраструктура. Индустриалната зона обхваща 240 дка, насочена е предимно към нуждите на малки и средни предприятия, тъй като парцелите са с големина между 2 и 20 дка.

Сред най-мащабните стартирали проекти в зоната е този на фирма "Сигматек". Инвестицията е за около 30 млн. долара и е насочена към изграждането на производствен и научноизследователски център за производство на части за самолетни двигатели. Там ще бъдат разкрити около 200 работни места.

Крайният срок за реализиране на намерението е средата на 2021 г.

Сред стартиралите в края на миналата година проекти са и този на "Би Ес Ем Балкан сървис мениджмънт", част от групата "Мак порт интернешънъл", която е базирана в Австрия. Дружеството предлага обслужване и ремонт на машини с марката "Либхер". Сред закупилите имоти в края на годината е и "СИЗА дженерал трейдинг енд контрактинг", които ще строят върху 5.5 декара. Компанията изгражда модерно производство за изработка и реформиране на въздуховоди с поточна линия и сглобяване на климатични инсталации.

Инвестиционен интерес

В началото на 2020 г. стартира строителството и на Индустриална зона "Юг", която на практика представлява втори етап от строителството на Индустриален и логистичен парк - Бургас. Тя е разположена на площ 600 дка, като там инвеститорите ще могат да купуват по-големи площи - между 16 и 150 дка.

"Все още сме в началото по този проект. Приключихме проектите за заравняване и подготовка на терена, влезе в сила новият ПУП. Важен етап от работата ни беше договорката с Министерството на енергетиката за изместване на високото напрежение, за да могат да се освободят сервитутите за новите предприятия. Готови са и работните ни проекти за довеждащата инфраструктура", казва Димитър Николов. Стартът на втората фаза на проекта е предизвикал инвестиционен интерес, като до момента в община Бургас са постъпили три писма с инвестиционни намерения на външни инвеститори и четири писма от местни, бургаски фирми, които желаят да увеличат производствените си площи, казват от общинското ръководство. Сред желаещите да инвестират в новата индустриална зона са фирма за производство на електрически устройства, фирми за строителство, за подготовка на дограми и други заготовки, в хранително-вкусовата промишленост и др. Всички проучват и възможността за сертифициране по Закона за насърчаване на инвестициите, за което разчитаме на подкрепата на "Национална компания индустриални зони".

Да избереш Бургас

Община Бургас предприема комплекс от мерки, за да привлече инвеститори в морския град, като подпомогне бизнеса им. Сред тях са кратки срокове за разглеждане на инвестиционните проекти от страна на общината, презентиране на възможностите, които предоставя тя на инвеститорите. Създаването на подходяща инфраструктура за работещите предприятия също е приоритет на общинското ръководство. Общината е и единствената, която преди 2 години въведе намаление на цените на технически услуги за сертифицирани инвеститори. Така инвеститорите, сертифицирани като приоритетен клас А и Б, заплащат 75% от стойността на таксите за технически услуги (разрешения за строеж, скици и др.), а тези, сертифицирани като клас В - 80%.

"Голяма част от бюджета ни е предвидена за изграждане на довеждаща инфраструктура до предприятията. За 2020 г. това са 6 млн. лв. - пари, които на този етап предпочетохме да инвестираме в инфраструктура в промишлените зони на града", казва Николов.

Фокус върху технологиите

Преди 2 години общината стартира проект за привличане на високотехнологични фирми. За целта тя инвестира в образователни програми, в подходяща инфраструктура, в квалификация и преквалификация на кадри в сферата на високите технологии. Сред мерките за развитието в тази сфера е откриването на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в която днес учат деца от различни градове на България. Съвсем скоро предстои да бъде изграден още един корпус на компютърното училище и да се разшири общежитието му. Само преди 2 години в областта на компютърните системи и технологии в града са работили едва 75 души. Днес те са 1000. Сред фирмите в града, които работят в сферата на програмирането и аутсорсинга, са "Булпрос", "Скейл Фокус", "Съдърланд" и др. Управляващите директори на тези компании участват пряко в създаването на кадри и подходяща среда за развитието на IT бизнеса в Бургас.

Инвестиции и в здравеопазването

В средата на миналата година община Бургас започна изграждането на нова сграда към Комплексния онкологичен център (КОЦ), в която ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина и сектор "Брахитерапия" към Отделението по лъчелечение. Центърът ще бъде снабден с най-модерната апаратура в тази област. Той се финансира със средства по програма "Джесика" и КОЦ - Бургас, с подкрепата на общината, като инвестициите са в размер на 9.2 млн. лв. Общината се включва и в изграждането на модерна генетична лаборатория, която ще може да прави детайлни генетични изследвания и ще поеме пациенти не само от региона, но и от цялата страна. "Освен че лабораторията ще бъде научен и изследователски център, тя ще е и важен бизнес проект", казва кметът Николов. Проектът е на стойност 6 млн. лв. За да бъде осъществен, община Бургас се включи в Сдружение с нестопанска цел "Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии", което кандидатства за финансиране по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 с проект за създаване на Югоизточен научноизследователски център по генетика и биотехнологии.

В началото на годината община Бургас обяви изграждането на модерна детска болница, която има амбициите да получи статут на университетска и да съдейства за обучението на медиците от Медицинския факултет в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров". Болницата ще бъде разположена на терен, намиращ се срещу спортната зала "Бойчо Брънзов", в непосредствена близост до университетската многопрофилна болница. За изграждането ѝ Бургас ще разчита на заем от Европейската инвестиционна банка. Качественото здравеопазване ще бъде сред основните акценти в работата на общинското ръководство през следващите години.

Създаването на индустриални зони в областните градове е сериозно условие за привличане на инвеститори в тях. А в моменти на криза и стагнация е дори още по-важно за всички общини да обмислят внимателно стратегиите и мерките си за бъдещото развитие на местната икономика. Според различни анализи ускореното създаване на такива зони е една от адекватните стъпки, защото те водят след себе си допълнителни работни места и са ценна инфраструктура в дългосрочен план.

Ето защо на този етап Бургас не смята да се отказва от амбициозната си програма за изграждане на четири нови индустриални зони. Освен строителството на Индустриална зона "Юг", разположена край жк "Меден рудник", стартираха процедурите за обособяване и на зона на територията на бившето военно летище край село Равнец, нова индустриална зона в непосредствена близост до връзката между АМ "Тракия" и бъдещата магистрала "Черно море", както и индустриална зона - 9-и километър, бившият Разсадник.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Мол vs ритейл парк в Русе

Мол vs ритейл парк в Русе