Шумен и други водни катастрофи

Шумен и други водни катастрофи

ВиК проблемите в региона са се утаявали дълго и тепърва ще се решават с европейски проект за над 120 млн. лв.

Мила Чернева
6715 прочитания

© Надежда Чипева


Темата накратко
  • Водата в Шумен хем е скъпа, хем не е с идеално качество, а подобен проблем има и в Търговище.
  • ВиК проблемите са се утаявали дълго и тепърва ще се решават с европейски проект за над 120 млн. лв.
  • Междувременно обаче водата в язовир "Тича" спада сериозно, а алтернативните водоизточници засега са с неясно бъдеще.

"Какво се случва с язовира? Може би е суша и може би само вие не сте разбрали?" Думите са на министъра на околната среда и водите Емил Димитров в отговор на парламентарен въпрос на депутати, притеснени за водата в Шумен и за количеството й в язовир "Тича". Изказването е от края на май 2020 г., след като месеци наред се коментира възможно ли е Шумен да бъде втори Перник и да попадне в дълбока водна криза.

Ние няма да сме иронични като министъра. Краткият отговор е: може.

Причините са две - вода в язовир "Тича", който снабдява региона както на Шумен, така и на Търговище, има, но намалява спрямо предходните години, а да се каже, че ВиК системите са в лошо състояние, е все едно да кажем, че магистрала "Тракия" има лек проблем с неравности. Канализацията на Шумен буквално се разпада и авариите са редовни явления.

Добрата новина е, че местното ВиК има воден проект по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) за космическите за общината 126 млн. лв. (виж таблицата). Планираните инвестиции със сигурност са повече, отколкото Шумен е виждал в последните десетилетия накуп и ще подобрят ситуацията. Лошата е, че това ще се случи едва след няколко години, а междувременно хората може да останат без вода.

Моментна снимка на водния хаос

Ако сте производител на някаква стока и 80% от нея пропада, преди да стигне до пазара, колко време бихте останали в бизнеса? Доста, ако натоварвате всички загуби върху сметките на клиентите си. Това, за съжаление, е ситуацията във ВиК - Шумен. Според доклад на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) от тази година ВиК - Шумен, декларира загуби във водоснабдителната си система около 80% - една от най-високите стойности в страната. Ето защо и цената на водата в областта е една от най-високите в страната. За сравнение, в Търговище загубите са 60% и също се смятат за високи. "Факт е, че "ВиК - Шумен" ООД декларира 80% загуби, но това са обобщени данни за загуби от 93 отделни и независими водоснабдителни системи. От 893 км довеждащи водопроводи и 1465 км разпределителни водопроводи с 56 383 броя сградни водопроводни отклонения, в по голямата си част изграждани през миналия век, силно амортизирани и в голям процент от азбесто-циментови тръби", пишат в отговор до "Капитал Градове" от ВиК асоциацията, в писмо, подписано от областния управител Петко Шаренков. Накратко - тръбите са стари, авариращи и от опасни материали.

Според доклада на КЕВР ВиК - Шумен, има пълно неизпълнение на показател за качество на отпадни води по критериите на регулатора. От отговорите на местната ВиК асоциация става ясно, че проблемът в областта е конкретно в Каспичан и Смядово, където няма съоръжения за пречистване на отпадъчните води. "Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) в Шумен е изградена и въведена в експлоатация през 1996 г. само с механично стъпало и обезводнителна инсталация за утайки, а през 2017 г. са изградени и останалите необходими съоръжения. Търговище също има ПСОВ, която работи от 2012 г.", обясни пред "Капитал" управителят на ВиК дружеството Явор Миланов. "Нямаме проблеми с качеството на отпадните води никакви", каза Миланов. Той обаче допълва: "Чудим се какво да правим с утайката от 2018 г. има нови изисквания и вече не можем да я носим на сметище."

Шумен е от малкото областни градове, които все още нямат пречиствателна станция за питейна вода. Тук на помощ се притичва ОПОС, с чието финансиране ще се построи такава. Вече има избран изпълнител, но от ВиК дружеството не отговориха дали е подписан договор с него. От друга страна, Търговище има пречиствателна станция за питейни води, построена през 1977 г. В по-голямата си част проблемите на водния сектор са отлагани и натрупвани във времето, за което много е спомогнало и неефективното му управление. За съжаление и до днес в почти всички големи ВиК дружества ръководството се предава по донякъде неясен принцип, без ясни конкурсни процедури. От страницата на регионалното министерство се вижда, че последният публичен конкурс за управител на дружеството завършва без резултат през март 2019 г. поради липса на одобрен кандидат.

Дружеството в Шумен се управлява от Красимир Марков до май 2019 г., когато е заменен с Илиян Илиев заради подадена оставка. Илиев се задържа на поста по-малко от година, а от 2020 г. директор на ВиК - Шумен, е главната счетоводителка на дружеството Жанета Георгиева - Панайотова. Любопитното е, че Илиев прави шеметен скок и вече оглавява новия ВиК холдинг с 1 млрд. лв. капитал, чийто първи проект трябва да е водоснабдителната система Дунав, именно за Шумен (виж долу).

Кръпки по довеждащия водопровод

Решения за водните проблемите на Шумен и Търговище ще се търсят в различни посоки. Ключов е търгът за реконструкцията на довеждащ водопровод от "Тича", дълъг 25 км. Само от началото на тази година водопроводът е аварирал няколко пъти, оставяйки областните градове и други населени места в региона без вода по цял ден. От ВиК асоциацията уточняват, че съоръжението е въведено в експлоатация от 1978 г. за Търговище и през 1981 г. за Шумен. То пресича река "Камчия" цели 23 пъти. "Поради силно пресечения терен, през който преминава водопроводът, и многократното пресичане на Камчия авариите се проследяват и откриват трудно, като за тяхното отстраняване са необходими много време, работна сила и механизация. Отстраняването на една по-крупна авария отнема до 24 часа", обясняват от асоциацията. Те уточняват, че въпросният ремонт "ще окаже пряко влияние върху водните загуби на ВиК оператора и "ще се намалят разходите за отстраняване на аварии".

Към дъното на язовира

На фона на проблемите с инфраструктурата водата в язовир "Тича" постепенно и уверено намалява. В графика си за водоползване от няколко месеца насам Министерството на околната среда и водите (МОСВ) посочва, че няма заявления от ВиК - Шумен, или ВиК - Търговище, за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативни източници. В документа министерството подчертава, че ВиК операторите и асоциацията многократно са уведомени за необходимостта от мерки, както и че ще спрат водата за напояване, ако нивото му продължи да спада така.

В "Тича" има вода за около две години напред - налични са 117 млн. куб. м полезен обем (водата, която може да се използва, преди да се замътява) и грубо се отпускат по 4 млн. на месец. Справка в сайта на МОСВ обаче показва, че през юли месец предишни години водата е била значително повече (виж таблицата). Причината може да са по-малкото валежи, но друга съществена разлика е, че през 2020 г. ВЕЦ-ът на язовира не работи.

"Предвид ниския наличен обем в язовира и реалната хипотеза в края на 2020 г. да бъдат достигнати нива, под които водата ще бъде с влошени качества за питейни цели, в изпълнение на предвидените в Закона за водите правомощия на областните управители, през 2019 г. МОСВ беше алармирано, че е наложително да се ограничи подаването на водни количества за напоителни нужди. Приоритетно да се осигуряват количества за питейно-битово водоснабдяване на общините Шумен, Велики Преслав и Търговище и минимално допустимия отток в река Камчия", казват от ВиК асоциацията на Шумен. Освен това от началото на тази година е преустановена експлоатацията на МВЕЦ "Моста" и МВЕЦ "Тича". "Моста" е собственост на фирма на бившия екоминистър Долорес Арсенова.

Прави впечатление, че през юли 2020 г. е отпусната почти двойно по-малко вода, отколкото през юли 2019 г., и почти пет пъти по-малко от юли 2018 г. На хартия разликата е в минималния допустим отток в реката след язовира и в напоителните системи. От разчетите за 2018 г. се вижда, че 12 млн. куб. м. са използвани от ВЕЦ "Моста". През 2019 г. обаче централата ползва постъпващия в язовира приток, а не отделно отпусната вода, пише в графика. Тези разминавания са странни и намекват, че работата на ВЕЦ-овете може да има общо с намаляващия обем в "Тича". Официално обаче институциите не потвърждават подобно нещо.

Алтернативните водоизточници

Що се отнася до алтернативните водоизточници, ВиК асоциацията уточнява, че през март е обявена обществена поръчка за изготвяне на документи, необходими за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от ВиК - Шумен. Планира се издаване на разрешителни за водовземане за 68 водоизточника. Срокът за изготвяне на документацията е една година от датата на сключване на договор с изпълнител. "След като бъдат изготвени необходимите документи, ВиК операторът ще подаде необходимите заявления", се казва от асоциацията. Накратко, изглежда, че процедурата е бавна и тромава, а и донякъде закъсняла.

Що се отнася до Търговище, то е в една идея по-облагодетелствана позиция от Шумен, защото има алтернативен водоизточник, който работи от 60-те години на миналия век, разказва Явор Миланов. Това е помпена станция "Калайджи дере", която обаче по негови думи носи едва 20 л/сек, при нужди на града от 200 л/сек.

"Водоизточниците, които са използвани за водоснабдяване на Шумен преди водоснабдяването на града от язовир "Тича", към настоящия момент са изцяло негодни за експлоатация. За каптираните извори, разположени в Шуменското плато - тръбната арматура във водовземните съоръжения и довеждащите водопроводи са компрометирани. За да се включат във водоснабдителната мрежа на Шумен е необходимо да се извърши реконструкция на водовземните съоръжения и подмяна на довеждащите водопроводи", обясняват от асоциацията. Разбира се, нужни са пари. Например необходимите средства само за една от потенциалните системи - "Мътница", са 11 млн. лв.

C договор от април 2020 г. община Шумен все пак възлага на "Делфин проект Екотехника" задачата да събере актуални изходни данни за изготвяне на прединвестиционно проучване относно възможностите за алтернативно водоснабдяване града от подземни водоизточници.

Новата вода на региона

Предстои и един мегапроект за нова шуменска вода - за доизграждането на водоснабдителна система "Дунав", която да се яви алтернатива не само за областния град, но и за Нови Пазар и Каспичан. За този проект е осигурено финансиране чрез "Български ВиК холдинг" ЕАД" казаха от ВиК асоциацията.

В момента за него се извършват прединвестиционни проучвания. Система за водоснабдяване от река Дунав е проектирана след 1973 г., като част от нея е изградена поетапно през 80-те години, но така и не е завършена - стигнала е до Попово през 1987 г. Системата започва от село Бръшлен до Русе, преминава през областите Разград, Търговище и достига до Шумен, като може да осигури водоснабдяване за повече от 350 000 души.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не уточниха колко ще струва изпълнението на този проект, но казаха, че ще финансират извършването на предпроектно проучване за доизграждането на водоснабдителната система. "Ще бъдат направени технико-икономически проучвания, които ще послужат за последващо възлагане на инженеринг - проектиране и строителство", отговориха те писмено до "Капитал". Неофициално обаче за проекта се споменава сумата от около 50 млн. лв.

Ефектът от всички тези инвестициите ще се усети чак след няколко години, а дотогава за гражданите остава само едно - да правят чести молебени за дъжд.

Темата накратко
  • Водата в Шумен хем е скъпа, хем не е с идеално качество, а подобен проблем има и в Търговище.
  • ВиК проблемите са се утаявали дълго и тепърва ще се решават с европейски проект за над 120 млн. лв.
  • Междувременно обаче водата в язовир "Тича" спада сериозно, а алтернативните водоизточници засега са с неясно бъдеще.

"Какво се случва с язовира? Може би е суша и може би само вие не сте разбрали?" Думите са на министъра на околната среда и водите Емил Димитров в отговор на парламентарен въпрос на депутати, притеснени за водата в Шумен и за количеството й в язовир "Тича". Изказването е от края на май 2020 г., след като месеци наред се коментира възможно ли е Шумен да бъде втори Перник и да попадне в дълбока водна криза.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал