Таня Христова: Габрово ще има технологичен парк и нова индустриална зона
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Таня Христова: Габрово ще има технологичен парк и нова индустриална зона

"Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност", казва Таня Христова

Таня Христова: Габрово ще има технологичен парк и нова индустриална зона

Кметът на община Габрово пред "Капитал"

Мила Чернева
5941 прочитания

"Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност", казва Таня Христова

© Цветелина Белутова


Визитка

Таня Христова трети мандат е кмет на община Габрово. В периода 2007 - 2010 г. е заместник-кмет по устойчиво развитие на общината в екипа на тогавашния кмет Томислав Дончев. От 2010 г. до избирането ѝ на поста през 2011 г. е началник на кабинета на Дончев, който тогава е министър по управление на средствата от Европейския съюз.

Габрово от години е сред шампионите по усвояване на европейски средства. Кои според вас са трите най-ключови промени, за които оперативните програми помогнаха?

Ще припомня големите инвестиции в екологична инфраструктура, които качествено подобриха ВиК системата на Габрово и намалиха сериозно водозагубите, както и изграждането на модерно депо за управление на неопасни отпадъци, което ни позволи да въведем двукомпонентно разделно събиране на битовите отпадъци и да започнем да променяме отношението на гражданите към тази проблематика. Последваха няколко големи проекта за благоустрояване на градската среда в центъра и кварталите, създадохме условия за отдих и спорт, инвестирахме в нови културни и туристически продукти. За кратък период успяхме да подобрим физическите условия за образование и възпитание във всички детски ясли, детски градини и общински училища. Много са и проектите, с които се подкрепят социалните и здравните нужди на различни категории потребители.

Радвам се, че жителите и гостите на града ежедневно ползват резултатите от последователните ни усилия да променяме Габрово.

Друг важен факт е, че амбицията на габровския бизнес и Технически университет - Габрово, обуславя пътя към интелигентна специализация и развитие на високи технологии и нови производства. Категорично доказателство за това са множеството проекти, които допринасят за постигане на тази важна цел за стратегическото и конкурентоспособно развитие на Габрово и региона. Няма как да не спомена огромното значение на изградения вече обходен път и очакването този проект да продължи с последния етап - тунела под връх Шипка, който ще създаде много нови възможности за оживяване на региона, ще допринесе за намаляване на различията в социален и икономически аспект между Южна и Северна България.

Какви са бъдещите ви планове в рамките на новия програмен период?

Община Габрово вече навлезе в активен период по разработване на План за интегрирано развитие за референтния период 2021 - 2027 г., който има за цел да определи стратегическата визия за конкурентоспособно и интегрирано развитие на Габрово, капитализирайки върху местните и регионалните потенциали, с ясен ангажимент да се работи в широко партньорство за постигане на зелено, дигитално и устойчиво развитие. В този процес сме си поставили за цел да привлечем различни участници от местната общност, както и активно да търсим и предлагаме широки партньорства със съседни общини и селските територии. Въпреки че обхватът на задачата е изключително мащабен, ще спомена част от ключовите идеи, върху които фокусираме усилията си. Фактът, че Габрово е един от областните центрове със силно изразен индустриален профил в България, както и добрата координация между Технически университет - Габрово, бизнес и местна власт ни мотивира да работим за налагането му като хъб за инженерни решения и иновации. Това включва развитие на технологичен парк, подкрепа за модернизация на съществуващи индустриални зони, както и създаване на нова такава между Габрово и Севлиево. Добра предпоставка за успех на тази амбициозна цел е вече създаденият през 2019 г. Регионален иновационен център "Амбициозно Габрово", в който членове са ТУ - Габрово, Габровската търговско-промишлена палата, община Габрово, а в основата му стоят водещи местни фирми.

Друг важен фокус е свързан с развитие на култура и туризъм в нашия регион, в който даденостите са благоприятни за реализиране на интегрирани проекти, които имат потенциал за превръщане на Габрово в предпочитана дестинация както за интересни преживявания, така и за реализация на творчески индустрии. Ще спомена местността Узана, в която се намира и географският център на България. Местността, на около 20 км от Габрово, е най-голямата билна поляна и е предпочитано място за отдих почти през цялата година. Община Габрово има изготвен и приет подробен устройствен план за тази курортна местност, който предопределя устойчивото й екологично развитие, а за реализацията му ще се търсят публично-частно партньорство и финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Искам да спомена за една изключително амбициозна идея за създаване на център за съвременно изкуство в Габрово на името на световноизвестния артист Кристо, който е родом от тук. Тази идея датира от доста години и се радва на подкрепа както на местната общност, така и на семейство Явашеви.

Безспорно важни за нас са и проектите за енергийна ефективност, интелигентно управление на публични и частни сгради, намаляване на вредните емисии, инвестициите в умни решения за сметосъбиране и кръгова икономика, въвеждане на дигитални решения в услуга на гражданите, бизнеса и цялостно подобряване ефективността на общинска администрация.

Община Габрово е вторият най-голям акционер във ВиК оператора. Как повлия окрупняването в региона? Загубите по водопроводната мрежа са близо 60% - как се планира да се реши този проблем?

Водният проект на Габрово намали загубите във вътрешноградската мрежа, но ситуацията далеч не е такава за цялата ВиК територия и нуждата от инвестиции е голяма, особено в малките населени места, които страдат от тежко безводие в периоди на суша. Загубите се отчитат за цялата територия на ВиК - Габрово, и процентното им увеличение се дължи на консолидирането на оператора. Решението е в инвестициите.

След като и община Севлиево стана член на областната асоциация по ВиК, условието "една област, едно водоснабдително дружество" е изпълнено и така ВиК - Габрово, ще има възможност да кандидатства за европейско финансиране на по-мащабните проекти, но това ще стане през следващия програмен период. Вече е възложено от държавата регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за обособената територия, обслужвана от ВиК - Габрово. Изработването му е условие за получаване на европейското финансиране по ОП "Околна среда".

В Габрово може да се похвалим с устойчивата тенденция по отношение на инвестициите - да се пристъпва към цялостно асфалтиране след подмяна на ВиК инфраструктурата. Съвместяваме инвестиционните си програми с оператора, за да получим цялостни и трайни решения. За последните три години инвестициите, направени от ВиК - Габрово във водоснабдителната и канализационна инфраструктура на нашата община, възлизат на 1. млн. лв. Отделно инвестиционната програма на дружеството за 2020 за целия регион е в размер на 1.4 млн. лв.

Другият ни важен фокус е проблемът с безводието в селата, особено при тези, които се водоснабдяват чрез местни водоизточници (каптажи). От миналата година 15 габровски села и няколко фирми, разположени от южната страна на пътя Габрово - Севлиево, вече получават вода от вътрешната водопроводна мрежа на града. Планираме да продължим този водопровод, за да включим към него още малки населени места, а в момента проектираме друг, с който да захраним от града и селата от северната страна на пътя за Севлиево.

По отношение на габровския язовир "Христо Смирненски", след извършената рехабилитация на надстройката на язовирната стена, финансирана от МРРБ, и въвеждането й в експлоатация миналата година съоръжението вече може да се завирява в пълния му обем от 27 млн. куб.м. Нямаме притеснения за въвеждане на воден режим на града и селата, които се водоснабдяват от язовира. Търсим възможности и за една по-мащабна инициатива, свързана с него - проектиране и рехабилитация на довеждащия водопровод от яз. "Христо Смирненски" до обновената по Водния проект Пречиствателна станция за питейни води на Габрово.

Обходът на Габрово е завършен, сега се строи магистрала "Хемус", предстои тунелът под Шипка. Наблизо трябва да минава магистрала Русе - Велико Търново. Какъв ще е ефектът за града?

За Габрово е от огромно значение развитието по оста "север-юг", тъй като това е директната връзка с другите два големи центъра в региона - Велико Търново и Русе, както и пробивът към индустрията в Южна България. В тази връзка община Габрово вече има официално партньорство с "Тракия икономическа зона", като целта е трансформация на икономиката, привличане на инвестиции и развитие на индустрията. Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност.

Кои са най-големите инвестиции през последните години?

Най-големите инвестиции в икономиката на града през последните години са свързани с въвеждането на нови технологии и модернизация на производството в приоритетните отрасли на габровската икономика (машиностроене, мехатроника, ИКТ, производство на изделия от пластмаси и текстил). Доказателство са новоизградените няколко нови фабрики.

В Габрово стартира производството нова българско-израелска фирма "ЛС Тюбс", сертифицирана като инвеститор клас А от БАИ, за производство на изделия от пластмаси.

В ход е реализирането на инвестиция клас В от новоучредената фирма "Матега", с немско участие, за производство на спортни оръжия.

Информационните технологии и услуги са най-динамичният сектор в Габрово през последните години. В момента в града се изпълнява инвестиция на "Сиентиа" - компания в областта на информационните технологии, която през 2019 г. получи сертификат за инвестиция клас А. Поне 80 нови и високоплатени работни места ще бъдат открити, като потенциалът е те да достигнат до 400. Подобни инвестиции са важни, тъй като те привличат млади и висококвалифицирани кадри и носят по-добри доходи.

От огромно значение е и развитието на технологичния парк на ТУ - Габрово, с фокус върху мехатрониката, чистите технологии и ИКТ. Новият парк ще бъде много добра основа за по-дълбоко обвързване на наука и бизнес, както и за подкрепа на иновационната екосистема в града.

Ключов фактор се оказа възможността ни като общинска администрация да работим с бизнеса в рамките на международни проекти и да се учим от добрите европейски модели.

Каква е визията ви за Габрово - борите ли се да има конкретен профил в икономически аспект?

Габрово има много ясен икономически профил, което в известна степен го отличава от други икономически центрове в страната. Тук индустрията винаги е била на първо място - над 60% от произведената продукция в общината е в преработващата промишленост. Над половината от продукцията в местните предприятия е предназначена за износ. Водещият сектор е мехатрониката, където и добавената стойност е най-висока. Информационните технологии като най-динамичен сектор са вторият голям фокус. В тази посока е и развитието на технологичния парк на ТУ - Габрово. Целта пред нас е не просто тези два сектора да предопределят развитието на икономиката напред, но и да имат множество допирни точки - индустрията и дигиталните решения вървят ръка за ръка, а Габрово е подходяща среда за развитие на подобен синхрон чрез развитие на устойчива екосистема.

Работната сила на Габрово има голям дял на висшисти, а най-сериозната заплаха пред нея остават демографските процеси, като това е областта с най-негативни демографски показатели след Видин и Кюстендил. Има ли хора в Габрово, завръщат ли се и как ги привличате?

Габрово наистина е сред областите с най-голям дял на висшистите в работната сила - 28% от хората на възраст 25 - 64 години имат висше образование. Именно тези кадри са в основата на интелигентната специализация на местната икономика - в посока мехатроника и дигитални технологии. Ключов въпрос пред бъдещето на Габрово е да работи за въздействие върху фактора механичен прираст, т.е. да привличаме повече хора, отколкото губим. Детайлният анализ показва, че Габрово има положителен прираст при семействата с малки деца, които виждат положителните черти на града за отглеждане на дете, в т.ч. много доброто начално образование - Габрово е традиционно в топ 10 на страната на матурите.

Основен фокус в образователната сфера е развитието на кадри за индустрията чрез привличане на таланти и ранно професионално ориентиране на децата и младежите. Търсената промяна в демографията ще стъпи върху осигуряването на по-добри перспективи за реализация на младите хора в условията на една модерна индустрия. Това ще бъде подкрепено с още инвестиции в градската инфраструктура, с цел Габрово да стане още по-привлекателно място за млади и предприемчиви хора.

Интервюто взе Мила Чернева

Визитка

Таня Христова трети мандат е кмет на община Габрово. В периода 2007 - 2010 г. е заместник-кмет по устойчиво развитие на общината в екипа на тогавашния кмет Томислав Дончев. От 2010 г. до избирането ѝ на поста през 2011 г. е началник на кабинета на Дончев, който тогава е министър по управление на средствата от Европейския съюз.

Габрово от години е сред шампионите по усвояване на европейски средства. Кои според вас са трите най-ключови промени, за които оперативните програми помогнаха?


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.