София ще даде 220.4 млн. лв. за почистване през 2021 г., без да залага промени

Ще се мият малко повече улици, но не и по-често, а такса смет отново няма да се вдига

Столичната община планира да увеличи разходите за почистването на града през следващата година до 220.4 млн. лв. или с малко над 3 млн. лв. повече в сравнение с 2020 г. Засега е решено такса смет да не се вдига. Липсват обаче значителни промени, които реално да направят София по-чиста и привлекателна. Единствената разлика е в това, че ще се почистват малко повече квартални улици, но не и по-често. В същото време кметството планира да увеличи с 6 млн. лв. средствата за събиране на отпадъци, въпреки че това ще се прави по същия начин, и то от "редовните" фирми около бизнесмените Румен Гайтански-Вълка и братя Домусчиеви.

Това накратко предвижда план-сметката за чистотата на града, която вече е публикувана и подлежи на обществено обсъждане до 7 декември. Това обаче едва ли ще доведе до промени и планът най-вероятно ще бъде приет, както и в предишните години. Вносители на предложението са зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов и новият зам.-кмет по екологията Десислава Билева, която преди беше председател на надзорния съвет на "Топлофикация - София" и през тази пролет дойде на мястото на подалата оставка през април Йоана Христова.

Плахи сметки

В по-голямата си степен докладът прилича на copy-paste вариант на миналогодишния такъв, каквато впрочем е дългогодишната практика на местната администрация - да преписва същите задачи, като леко повишава разходите. За почистване на улици са отделени 88.4 млн. лв., като малко разлики има само в списъка на вътрешнокварталните улици и обществени места, които ще се мият машинно през лятото. Те са с 24% повече, или общо 95.4 хил. дка, и ще се почистват общо 5 пъти в годината. Всички улици, които ще се мият с автоцистерна с дюзи, остават със същия обхват - 290.3 хил. дка, и ще се мият 24 пъти годишно. Така беше и през 2019 г.

Общината обаче не е инициирала конкретни действия за по-често миене, въпреки че Софийският градски съд (СГС) я задължи да чисти машинно по-често улиците по време на летните месеци - два пъти в месеца между май и септември и един път - между октомври и април.

Същият размер средства като през 2020 г. ще бъде отделен за почистване на алеи, тротоари и места за обществено ползване (600 хил. лв.), както и за биологично и битово почистване на междублокови пространства, градинки и зелени площи - 8.8 млн. лв. Единствено разпределя 500 хил. лв. повече за биологично и битово почистване, разходите за което стигат 13.5 млн. лв.

Никакви промени не се предвиждат и при зимното почистване - както през миналата година, така и през тази то ще струва 26.3 млн. лв. От тях за улично почистване ще отидат 17 млн. лв., за поддържане и почистване на републикански пътища и тези в Природен парк "Витоша" - 7 млн. лв., а за почистване на общинските пътища - 2.3 млн. лв.

Събирането на боклука: при същите и по-скъпо

Планираните средства за събиране и транспортиране на отпадъци за 2021 г. са 73 млн. лв. - увеличение с 6 млн. лв., за което обаче липсва ясна причина. От общината посочват, че в последните 3 години обемът на отпадъците се е увеличил с 11%, и акцентират, че е задължително техниката на почистващите фирми да е с най-високия екологичен стандарт ЕВРО 6. В края на миналата година София разпредели 430 млн. лв. за почистването на града в ръцете на същите играчи. Зоните в града бяха разделени между фирмите на Румен Гайтански-Вълка и братята Домусчиеви, които ще отговарят за боклука още три години.

Въпреки увеличените разходи обаче няма сериозни основания да се смята, че градът ще стане по-чист. Събирането на боклука става по "добрия стар начин" - шумно и с препречване на пътя, в час пик или посред нощ. Няма и индикации това да се промени скоро, както например стана в Бургас.

От друга страна, средствата за проучване, изграждане, поддържане, закриване и мониторинг на депата, инсталациите и съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване падат надолу тази година с 6.4 млн. лв., или 10.7 %, до 53 млн. лв.

Още от Капитал