Пари за смет

Кметът на Стамболийски търси по-справедлив начин за формиране на таксата за битови отпадъци и предлага тя да се замени с екотакса върху купените стоки

Проблемите на малките общини с високите разходи за сметопочистване и депониране често се решават с помощ от държавата
Проблемите на малките общини с високите разходи за сметопочистване и депониране често се решават с помощ от държавата    ©  Цветелина Белутова
Проблемите на малките общини с високите разходи за сметопочистване и депониране често се решават с помощ от държавата
Проблемите на малките общини с високите разходи за сметопочистване и депониране често се решават с помощ от държавата    ©  Цветелина Белутова

Има нещо сбъркано в начина, по който събираме пари, за да почистим мръсотията, която оставяме всеки ден след себе си. Защото плащаме не толкова, колкото сме замърсили. Плащаме толкова, колкото е голям имотът ни. Да, става дума за таксата смет. Кметът на Стамболийски Георги Мараджиев счита, че има по-справедлив начин всеки да поеме отговорност към чистата среда, в която искаме да живеем.

Той предлага такса смет да бъде заменена с друг вид налог - екотакса, която да се начислява върху всяка покупка в магазините. "По този начин, който купува повече, ще плаща повече, а общините ще имат възможност да получат на 100% необходимите им средства за сметопочистване, сметосъбиране и депониране на отпадъците", прогнозира Мараджиев.

Математика на боклука

По данни на Областната администрация в Пловдив в петте населени места на община Стамболийски живеят 22 303 души. За първото шестмесечие на 2020 г. те са заплатили данък върху имотите си в размер на 279.3 хил. лв. Разходите за сметосъбиране и сметопочистване на общината за същия период са 625.6 хил. лв. Съотношението приходи от данък върху имоти/разходи за сметосъбиране и сметопочистване в края на годината вероятно ще нарасне, защото по традиция хората плащат своите данъци в началото на годината. Разликата ще покрие държавата. Идеята екотаксата да се събира в магазина е от 2017 г., но Георги Мараджиев я доразвива и я споделя пред управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, в който е избран за член.

"В момента всички общини имат огромен проблем със събирането на такса смет, защото увеличаването на отчисленията за депониране по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците натоварва допълнително гражданите. Искам да попитам откога не са променяни данъчните оценки? Промилите растат заради ниските данъчни оценки особено в по-малките общини и в селата", казва кметът. Неговото предложение е такса смет да бъде заменена с екотакса, която се начислява при покупката на стоки и която ще даде възможност общините да събират на 100% парите за почистването на боклука. Но как ще стане това? "Ще го обясня, като се позова на данни от 2017 г. 200 млрд. лв. е бил тогава годишният стоков оборот в България. 500 млн. лв., или 0.25% от тази сума, е общата сума за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците за всичките 265 общини в България. Идеята е всеки български потребител да плаща по 0.25% екотакса върху всяка закупена стока. Така, ако аз или моето семейство сме си купили стоки, независимо какви, този месец за 1000 лв., ще платим 1002.50 лв. Пенсионерът, ако е похарчил 200 лв., все едно да плати 200.50 лв. Искаш кола за 20 хил. лв., плащаш 20.05 хил. лв.", коментира Мараджиев. Той е помислил и за това как събраните от финансовото министерство средства могат да се разпределят между общините. Счита, че осреднената величина на разходите за почистване и сметосъбиране за всяка община през последните 4 години ще бъде достатъчно точна база за това разпределение.

Да чистиш след гостите

Екотаксата ще донесе приходи за почистването и на сметта, която оставят след себе си чуждестранните туристи. През 2019 г. те са били 9.3 млн. души. На практика всеки българин субсидира почистването след чуждестранния турист. Еко такса ще плащат и тези, които сега имат незаконни къщи върху общинска собственост и не плащат данък сгради и такса смет. Логично е българите, работещи в чужбина да бъдат освободени от такса смет. Но когато се върнат у дома ще вкарат пари в бюджета за почистване чрез екотаксата. Георги Мараджиев допуска, че в определени моменти събраните суми могат да надвишават разходите за сметосъбиране и сметопочистване, а в други случаи - да не достигат. Когато има излишък, той лесно може да пренасочен към други екологични дейности, казва кметът на Стамболийски. А когато има недостиг? Тогава отново или общината или държавата трябва да търси резерви от бюджета.

Кметът вече е запознал колегите си от Управителния съвет на Националното сдружение на общините с идеята за еко такса и интересът от тяхна страна е много голям. Но заради пандемията не е имало възможност предложението му да бъде разисквано и обсъждано. Очаква се това да се случи, когато тя утихне.