Зелено бъдеще за всеки от нас

ЕИБ ще продължи да подпомага растежа на българската икономика

Зелено бъдеще за всеки от нас
Зелено бъдеще за всеки от нас
   ©  Дневник
   ©  Дневник
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Лиляна Павлова е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка от 2019 г. и отговаря за кохезионната политика; консултантските услуги, които предоставя банката, включително JASPERS и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси; ИТ управлението на банката; съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA); отношенията с Виенската инициатива; Стратегията за Дунавския регион. Тя отговаря и за дейността на банката в България, Чехия, Словакия, Словения и страните от района на Западните Балкани.

Навлизаме в десетилетие, което е от решаващо значение за предприемане на действия по отношение на изменението на климата. Трябва да преминем към зелена икономика и да създадем равни възможности за всички.

Лиляна Павлова е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка от 2019 г. и отговаря за кохезионната политика; консултантските услуги, които предоставя банката, включително JASPERS и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси; ИТ управлението на банката; съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA); отношенията с Виенската инициатива; Стратегията за Дунавския регион. Тя отговаря и за дейността на банката в България, Чехия, Словакия, Словения и страните от района на Западните Балкани.

Навлизаме в десетилетие, което е от решаващо значение за предприемане на действия по отношение на изменението на климата. Трябва да преминем към зелена икономика и да създадем равни възможности за всички.

Възстановяването от пандемията от COVID-19 трябва да бъде екологосъобразно. Ако подходим правилно към кризата, ще можем да създадем устойчива заетост и ще съдействаме за икономическия растеж и благополучие на цялото обществото.

Европейският зелен пакт е съществен елемент от целта на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Това изисква огромни инвестиции във всяка област на икономиката, особено в транспорта, енергетиката и промишлеността.

Трябва да гарантираме, че преходът няма да навреди на някои сегменти на обществото, докато помага на други. Според Климатичното изследване, проведено от ЕИБ, 67% от българите смятат, че политиките за справяне с изменението на климата следва да са съобразени с разликите в доходите и социалното неравенство. В същото време 90% от българите вече полагат усилия по отношение на собственото си поведение предвид изменението на климата.

Многообещаващо е, че хората са готови за действие. Ние от Европейската инвестиционна банка помагаме, като финансираме мерки в областта на климата и проекти за устойчива околна среда.

Скоро Групата на ЕИБ прие Пътна карта на климатичната банка, която чертае пътя как до 2030 г. ще подкрепяме инвестиции в областта на климата и екологичната устойчивост на стойност 1 трлн. евро. Наред с това до 2025 г. ще увеличим размера на годишните инвестиции в мерки за климата и устойчивата околна среда до не по-малко от 50% от нашата дейност. Не на последно място, всички нови операции на Групата на ЕИБ вече са в съответствие с Парижкото споразумение за климата.

Осигуряването на справедлив преход за всички е сред основните цели на нашата Пътна карта. Постигаме това чрез нашите финансови инструменти и техническа помощ. Ние сме сред важните източници на средства и ще бъдем фактор в хода на изпълнението по всички стълбове на Механизма за справедлив преход на ЕС, чиято цел е да привлече не по-малко от 150 млрд. евро за улесняване на зеления преход на региони като Стара Загора. По линия на Фонда на ЕС за модернизация ЕИБ се включва с експертни знания с цел модернизация на енергийните системи и повишаване на енергийната ефективност в десет държави - членки на ЕС, включително България.

Пример за подкрепата на ЕИБ в България е заемът от 65 млн. евро за КЦМ в миннодобивния район край Пловдив. Компанията осъвременява дейността си с цел по-ефективен процес на металообработване, защита на здравето на своите работници и служители и спазване на по-строгите екологични разпоредби.

За да съдейства на градовете и на регионите да се справят с изменението на климата, ЕИБ предлага технически и финансови консултации, които им помагат да усъвършенстват плановете си и да намерят точните инвестиции, които да осигурят успех на техните проекти. България е сред най-големите ползватели на консултантските услуги на ЕИБ, като например чрез програмата JASPERS и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

В бъдеще ЕИБ ще продължи да подпомага растежа на българската икономика и създаването на работни места, най-вече чрез съвместно финансиране с ЕС на важни публични инфраструктурни проекти и чрез съдействие за усвояване на повече безвъзмездни средства от ЕС, което би благоприятствало регионалното сближаване, мерките срещу изменението на климата и изграждането на интелигентни градове.

Не бива да забравяме и важната подкрепа за малките и средните предприятия, за да осигурим тяхната конкурентоспособност и производителност. Те са гръбнакът на икономиката във всяка страна. Нашият нов Европейски гаранционен фонд беше създаден именно за подпомагане оцеляването на този вид компании по време на икономическия застой, породен от пандемията от COVID-19.

За ЕИБ работата по мерките в областта на климата и регионалното сближаване са неразривно свързани. Именно така гарантираме, че зеленото бъдеще е за всеки от нас.