Трети опит за ремонт на банята в "Овча купел": този път за 7.6 млн. лв.

Facebook

Трети опит за ремонт на банята в "Овча купел": този път за 7.6 млн. лв.

След две провалени поръчки за реконструкция новият зам.-кмет Мирослав Боршош предлага общината да дофинансира проекта

Анина Сантова
3931 прочитания

Facebook

© Ангел Стефанов


Ремонтирана баня в "Овча купел" все пак ще има. Това е намерението на новият зам.-кмет по културата на Софийска община Мирослав Боршош, който внесе предложение в общинския съвет за довършване на процедурата по обновяване на културния обект. Предложението му включва София да използва 3.3 млн. лв., които има по европрограмата за наука и образование, като добави към тях още почти 4.5 млн. лв. и така да довърши банята.

Ако това бъде одобрено от съвета и процедурата най-накрая бъде завършена, това ще маркира края на една драма, продължила няколко години, поставила под заплаха научен проект с 12 организации, предизвикала няколко протеста и взела поста на последния зам.-кмет по културата - Тодор Чобанов.

Този път е по-различно

В доклада си Боршош предлага средствата бъдат осигурени от следващите два бюджета на общината - за 2022 г. и 2023 г., като напомня, че срокът за изпълнение на проекта е 2023 г. Предложението беше гласувано единодушно "за" на заседанието на бюджетната комисия.

Според него ключова за задвижването на проекта е била комуникацията и дискусията между страните - Регионалния исторически музей, чиято собственост е банята, районната община, Софийския университет, който е водещ партньор на научния проект, включващ реконструкцията и др. Боршош казва, че ще следва този модел на работа в бъдеще, защото така има "пълна прозрачност". Всички те бяха поканени и на заседанието на бюджетна комисия във вторник.

От Регионалния исторически музей - София, изготвил справката, обясниха за "Капитал", че средствата, необходими от страна на общината, са индикативни и са изчислени на база цена на квадратен метър за вече реализирания проект за банята в Банкя, която е идентична като етажност, брой нива и състояние на тази в "Овча купел". "Ако общината осигури съфинансиране, риск от неосъществяването на проекта до 2023 г. няма", казва доц. Венета Хаджийска-Янкулова, която е директор на РИМ - София. Тя обяснява, че общината не е успяла да финализира миналите две поръчки, защото

  • при първия опит визата и проектът не са били съгласувани от НИНКН
  • втория път не са изпълнени изискванията, поставени от страна на Управляващия орган на програма НОИР, който осигурява част от средствата, относно осигуряване на съфинансирането от Столичната община.

При втория търг, дали поради некомпетентност или скрити намерения, общината е пуснала процедурата, без да съобрази, че финансирането по програмата на стойност 3.3 млн. лв. е било само за създаването на центъра за върхови постижения, или за т. нар зона "Наука", но не включва проектиране, строителство на останалата част, консервационно-реставрационни работи, инвеститорски контрол, строителен надзор, авторски надзор и подготвителни дейности (повече за пропуските вижте по-надолу).

Така, ако общинският съвет одобри предложението на Боршош в четвъртък, общината ще пусне нова обществена поръчка. Тя ще бъде за изпълнение на цялата сграда, включително фасади и покрив, става ясно от обяснението на Хаджийска-Янкулова за "Капитал".

Два необясними неуспеха

Остава висящ въпросът защо, след като е било ясно колко средства трябва да отдели общината, те не са били вписани при пускането на втората обществена поръчка. Вместо това дори е използвана хипотеза от Закона за обществените поръчки, според която при неосигурено финансиране може да се използва клауза за отлагане на изпълнението.

Районният кмет на "Овча купел" Ангел Стефанов заяви, че резултатите на проведена анкета показват, че над 90% от жителите на района искат единствено възстановяването на банята да стане възможно най-бързо, дори и басейни да има само в едната ѝ част.

Документите от последния търг показват, че Софийска община се е оплела в грешки и после е осъзнала, че може да бъде санкционирана по редица показатели. През август 2020 г. тя спира първата поръчка за ремонта на стойност 2.7 млн. лв., за да пусне нова такава.

Като водещ бенефициент е вписан СУ "Св. Климент Охридски", както и още 11 бенефициента (виж снимката), сред които и Регионалният исторически музей - София (РИМ). Столичната община пък се води като асоцииран партньор, което не ѝ дава право да разходва средства от безвъзмездната финансова помощ. "В случай че такива разходи бъдат извършени, то те биха били недопустими и би довело до финансови корекции и санкции", пише в разяснението по прекратяването на обществената поръчка с включено европейско финансиране, което се случи дни преди оставката на Чобанов.

Не става съвсем ясно кой ще разходва средствата и това също е проблем. "Разходите се считат за допустими само ако са извършени от партньора - Регионалния исторически музей, но не и от асоциирания такъв - Столичната община", пише в обяснението.

Нов идеен проект

Новата поръчка ще включи и финансирането на нов идеен проект. Досега пари за проектирането и другата част от строителството, както и подготвителните дейности, не са били предвидени. Вместо това е бил използван идеен проект на фирма "Екса" АД, възложен от общинската фирма "Софинвест" отделно и без конкурс срещу по-малко от 30 хил. лв., като процедурата е налагала избрания изпълнител да се съобрази изцяло с този проект.

В съвета на директорите на "Екса" влизатВася Христова Станкулова-Пеева, Магдалена Георгиева Цанова и Мая Петкова Апостолова.

Впрочем същата фирма беше единствената, подала оферта за реконструкцията на Горнобанската баня. Тя спечели търга на общината, но впоследствие се оказа, че проектът не е бил съгласуван навреме с НИНКН (със същия проблем се сблъска и първата поръчка за ремонта на банята в "Овча купел"). Тъй като институтът е открил намеси, които не могат да бъдат допуснати, поръчката е била спряна през юни миналата година.

Няколко седмици по-рано тогава общинският гласува актуализация на бюджета заради пандемията и реши да отложи именно ремонта на Горнобанската баня по претекст, че това не е толкова спешно, без да споменава проблемите с процедурата.

Банята - първи етап

В дискусията участие взе и историкът и бивш ректор на СУ проф. Иван Илчев, който е ръководител на целия проект "Наследство-БГ". Пред участниците той обясни, че преустройството на комплекса в "Овча купел" е една от големите части на проекта. Ролята на Регионалния исторически музей е била да извърши реставрация и модернизация там, "като бъде изградена лаборатория по социални иновации с рекреативен хюман дизайн и нишов туризъм".

"В проекта се влагат евросредства на стойност 3.3 млн. и от началото беше ясно, че ще трябва да се добавят около 4 млн. лв., за да се довърши. Засегнати са два аспекта. Единият е изучаване на рекреационните възможности на минералните води. Колегите от НСА имат съществени успехи, те вече разработиха нова и първа на Балканите магистърска програма по лечение с помощта на вълните - таласотерапия. Надяваме се възстановеният обект да бъде основната база, в която да се обучават студентите и да се търсят нови техники", обясни Илчев.

Втората част засяга оформянето на лаборатории, заседателни и учебни зали зад сградата на бившата баня.

Общата сума за изпълнение на цялостния проект, включващ проекти към няколко институции, е 29.7 млн. лв., които трябва да бъдат инвестирани до 2023 г.

Илчев не отговори на "Капитал" доколко го притеснява забавянето, предвид че до края на проекта остават 30 месеца. Ако в рамките на този срок всичко не бъде изпълнено, част от парите по проекта вероятно ще трябва да бъдат връщани. Ръководителят на проекта първо се извини, че имал час със студенти, а по-късно обясни, че не отговаря на въпроси, зададени за същия ден.

И още няколко проблема с "Наследство-БГ"

Какво е "Наследство-БГ"

Център за върхови постижения, в който участват 12 организации, от които 4 университета и 6 института към БАН, както и Националната библиотека. Финансира се по специална ос на "Наука и образование за интелигентен растеж", по която получиха пари няколко такива центъра. Цялостната идея е разкриване и опазване на културното наследство, като например отново по проекта ще се прави обновяване на реставрационната лаборатория, дигитален архив с тематични кабинети в Националната библиотека или курсове към Института по балканистика, става ясно от сайта на организацията.

Дори обаче всичко с банята да бъде наред, проектът, ръководен от Илчев, ще има още препъникамъни, посочени детайлно в началото на тази година от специален доклад на Европейската комисия за стратегическа оценка на българските центрове за върхови постижения.

Отбелязано е, че всеки партньор по програмата провежда самостоятелни процедури, като това говори за липса на опит в съвместната работа между университетите. Повечето забавяния в изпълнението на проектите се случват заради прекратяване на строителните работи в сгради, които са защитени от определени намеси заради културната си стойност, констатират от ЕК.

Други притеснения на комисията са свързани с управлението на новосъздаденото дружество по проекта, липсата на опит на служители с технологиите и комерсиализирането на проекта. "Екипът е имал контакт с индустрията, но досега са установили само, че това, което предлагат, не е достатъчно интересно, за да може да се комерсиализира. Той иска да бъде по-близо до индустрията, но не планира да започне да проучва търсенето и развитието, нито планира дейности за подобряване на условията, необходими за трансфер на технологии, като подобряване на вътрешната предприемаческа култура и мислене. Друго заключение на комисията е, че веднъж в цялата документация се споменава за публично-частно партньорство, но центърът няма представа как се създава такова.

Съмнение будят и плановете на центъра в бъдеще той да бъде търговско дружество. Според комисията това не е подходящо, защото университетите в България не си се представят с подобна мисия, както и защото резултатите от проучването показват, че въз основа на текущия нисък интерес на индустрията към плановете на центъра и липсата на умения за комерсиализация шансовете за постигане на рентабилност са малки.

Ремонтирана баня в "Овча купел" все пак ще има. Това е намерението на новият зам.-кмет по културата на Софийска община Мирослав Боршош, който внесе предложение в общинския съвет за довършване на процедурата по обновяване на културния обект. Предложението му включва София да използва 3.3 млн. лв., които има по европрограмата за наука и образование, като добави към тях още почти 4.5 млн. лв. и така да довърши банята.

Ако това бъде одобрено от съвета и процедурата най-накрая бъде завършена, това ще маркира края на една драма, продължила няколко години, поставила под заплаха научен проект с 12 организации, предизвикала няколко протеста и взела поста на последния зам.-кмет по културата - Тодор Чобанов.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Мол vs ритейл парк в Русе

Мол vs ритейл парк в Русе