София дава 34.4 млн. лв. за ток за уличните лампи и завода за боклук

Общината иска да сключи договори за обслужването на зоологическата градина, завода за боклук, няколко дружества и дирекции

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

Столичната община търси кой да доставя електроенергия за уличното осветление, както и за няколко от дружествата и дирекциите ѝ. За целта са обявени две обществени поръчки - за 28.4 млн. лв. и за 6 млн. лв. без ДДС. Първата е разделена на общо 22 позиции и включва доставка на ток за Зоологическата градина, Столичната библиотека, Регионалния исторически музей - София, общинските предприятия "Екоравновесие" и "Софияплан", "Социален патронаж", "Паркове и градски градини", "Столичен инспекторат", както и за много от дирекциите ѝ. От тези 28.4 млн. лв. обаче 20.2 млн. лв. се предвижда да отидат за захранването на Дирекция "Управление и анализ на трафика", или за улично осветление.

Другият търг е за доставка на ток специално за завода за боклук до с. Яна (Столичното предприятие за третиране на отпадъци - СПТО). Той е с прогнозна стойност 6.1 млн. лв., като общото прогнозно количество за доставка на електроенергия за срока на договора от една година е 30 хил. мВтч, като има възможност за подновяване с още половин година. За тази поръчка липсват критерии за подбор за икономическото и финансово състояние на кандидатите, както и предишен опит с такава дейност.

Всичко това е важно, защото през последните седмици електроенергията достигна рекордно високи стойности и изправи бизнеса пред нова криза. Така че, ако Столичната община не сключи добри споразумения сега, е възможно да плаща повече в бъдеще, както впрочем вече се случи през миналата година с някои общински дружества и структури.

Крайният срок за подаване на оферти е 25 август

Как ще се плаща

В разделена на 22 обособени позиции поръчка за всяко общинско предприятие или дирекция е посочена прогнозна стойност. Прогнозното общо количество електрическа енергия за срок от две години е 65 468 мВтч, като има възможност за подновяване с още една година (още 32 734 мВтч). Общата цена, която София е готова да плати за тези 98 202 мВтч, е 28.4 млн. лв. Което прави средна цена 289 лв./мВтч. Конкретно за захранването на дирекция "Управление и анализ на трафика" прогнозната стойност на договора без подновяването е в размер на 13. 4 млн. лв. без ДДС. Прогнозното количество електроенергия за съответните две години пък е приблизително 43 хил. мВтч. Или това прави средна цена за мегаватчас над 311 лева.

Това на пръв поглед е прекомерно висока стойност, тъй като средната цена на тока за юли е около 200 лв./мВтч, а от началото на годината - 125 лв./мВтч. Прогнозата на Комисията за енергийно и водно регулиране пък е, че средната стойност на електроенергията от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. ще бъде 119 лв./мВтч.

Но реално в условията на поръчката Столичната община е заложила, че цената на тока ще се определя според борсата - сегмента "Ден напред", плюс административна такса за обслужване. Което означава, че няма да има фиксирана цена в договора с избрания доставчик, а тя ще зависи от пазара. В настоящата екстремна ситуация на Българската независима енергийна борса това е по-добрият подход, отколкото да се заложи на договор с фиксирана цена. Така, ако след месец или два цените се понижат, общинските звена ще плащат по-малко.

Друг подход при завода за боклук

При поръчката за електроснабдяването на завода за боклук край с. Яна за 6.12 млн. лв. общината е решила да използва друг подход при ценообразуването - иска се от търговците да предложат фиксирана цена за целия период на договора, която може да се променя на всеки три месеца, ако има над 10% отклонение от борсовите стойности. Така например при заявени общо 45 хил. мВтч за тригодишен период (с опцията за удължаване) средната допустима стойност спрямо бюджета е 136 лв./мВтч.

В настоящия момент това е изключително атрактивна цена и ако София успее да сключи договор на нея, ще е истински успех. Много по-вероятно е оферти въобще да не бъдат подадени, тъй като няма търговци, които да предложат да продават ток на загуба (сега го купуват от борсата средно за 200 лв./мВтч).

Иначе в завода за боклук се произвежда и RDF, който обаче е три пъти по-малко от предвиденото. Общината го продава, защото засега няма къде да го оползотвори, а последно изпълнители бяха централи, свързани с Христо Ковачки. Вероятно заради лошото качество на боклука много трудно беше да се намери и фирма, която да изгаря останалата част от боклука. Миналата седмица пък беше избран изпълнител - обединение между "Микс-констръкшън", турска и китайски фирма, за строителството на собствена инсталация на общината за изгарянето на RDF боклука.

Изисквания

По първата обществена поръчка условията за кандидатите са следните:

  • Да са изпълнили доставки със сходен предмет и обем за последните 3 години
  • Да имат в балансиращата си група член с консумация равна или близка до консумацията на ел. енергия на съответната обособена позиция на възложителя
  • Да имат внедрени система за управление по стандарт БДС EN ISO 9001, EN ISO 14001 или еквивалентни

А за втората поръчка, свързана с доставката на ток в завода, изискванията са доста по-малко:

  • Да са лицензирани за търговия с електрическа енергия, включително за дейността "координатор на стандартна балансираща група"
  • да са вписани в регистъра на "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО)

Още от Капитал