София планира канализация в Горна баня и "Бенковски"

Въпросът е дали може - търговете за съответно 8 и 16 млн. без ДДС са без осигурено финансиране

Два важни за София проекта, които се чакат от близо десетилетие, ще бъдат задвижени от общината. Единият е за канализация в кв. Горна баня с дължина 7 км, а другият - за продължаването на водната инсталация (дубльор на ляв Владайски коректор) от ул. "Г. Раковски" до кв. "Бенковски", с което ще се подобри канализационната мрежа. За поръчките обаче не е осигурено нужното финансиране от 24 млн. лв. и не е ясно дали изпълнението им ще може да започне веднага.

Причината за липсата на пари пък е в това, че общината изпусна шанса да усвои 260 млн. лв. за канализация по оперативна програма "Околна среда" заради недомислен проект.

"В края на октомври изтича разрешението за строеж на ВиК мрежата в Горна баня и "Овча купел" и след това ще трябва цялата процедура с одобряване на проектите и съгласувателните процедури да започне отначало. Допускам, че това е опит, ако се избере изпълнител, в последния момент да се възложи някаква малка част от канализацията, за да се спаси разрешението за строеж", коментира за "Капитал" кметът на район "Овча купел" Ангел Стефанов относно плановете за канализация в Горна баня.

Канализация с незаконен примес

Обществената поръчка за канализация в квартала е с прогнозна стойност 8.16 млн. лв. без ДДС и предвижда изграждането на 7 км канали и 4.6 км водопроводи. В документацията се казва, че съществуващата канализация по трасетата не отговаря на изискванията и кв. Горна баня има близо 2 км незаконна канализация от предимно бетонови тръби, която не попада в активите на "Софийска вода". Отбелязано е и че при реализация на проекта за изграждане на мрежата са "разрешени отклонения от нормите по наредбата" с писмо на МРРБ от 2015 г.

След като бъде избран изпълнител, се предвижда дейностите да продължат една година, което значи, че в най-оптимистичния вариант - при осигурено финансиране и бърз избор на изпълнител, канализация ще има в началото на 2023 г.

Район "Овча купел" иначе пропусна възможността за канализация чрез "безплатни" европейски пари. Това се случи, защото в последния момент - 20 декември 2020 г., се оказа, че изготвеният проект на администрацията за този, както и за още райони, чакащи канализация, предвижда смесена такава, вместо да се съобразява с изискването за отделна битова и дъждовна. Така вместо с мегапроект за 400 млн. лв., с който да изгради липсващата канализация в редица квартали, София остана само с 140 млн. лева по ОПОС.

И бързо (защото срокът е до 2023 г.) възложи поръчки за 112 млн. лв. за канализация в Драгалевци и Симеоново.

Водещ критерий при избора на изпълнител в поръчката за канализация в Горна баня е предложената цена с тежест 60%, следвана от техническото предложение (35%) и срока за изпълнение (5%).

С 8 години закъснение: довършването наводния колектор

Другият проект, който общината прави опит да задвижи с последни сили, е този за доизграждане на дубльора на левия владайски колектор. Поръчката е за частта му от ул. "Г. С. Раковски" през жп ареала, покрай промишлената зона на града, през кв. "Орландовци" до кв. "Бенковски", където Владайската река се влива в Суходолската.

Дължината му е 5 км, като през 2014 г. общината изгради първата му част - от ул. "Три уши", по бул. "Сливница" до кръстовището на ул. "Раковски". Това се случи с 27.8 млн. лв. по ОПОС и 6 млн. лв. съфинансиране. По принцип водният колектор е предвиден да отвежда до Софийската пречиствателна станция отпадните води на болнични и учебни заведения, както и на редица промишлени зони. Целта на проекта е да подобри състоянието на канализационната мрежа и екологичното състояние на реките.

В случая доизграждането на дубльора ще позволи въвеждането в експлоатация на новите канализационни колектори, които отводняват кв. Горна баня, жк "Овча купел", местностите Овча Купел, Карпузица, Манастирски ливади-запад, "Триъгълника - Бъкстон" и др., без да се увеличава рискът от наводняване на съществуващата канализационна мрежа в кв. "Хаджи Димитър" и м. Малашевци, пише в доклад за канализационната мрежа на "Софияплан". Също така ще се елиминира и заустването в р. Владайска на непречистени отпадъчни води от Промишлена зона "Хаджи Димитър".

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 16.65 млн. лв. без ДДС. Отново цената е с най-голяма тежест от критериите за избор с 60%, следвана от подхода на изпълнение и предложения срок за отстраняването на гаранционни дефекти с по 20%. Оферти се приемат до 7 септември.

Още от Капитал